Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jak inwestować z myślą o dziecku?

14 grudnia 2008

Zadaniem rodzica jest nie tylko wychować dziecko, chronić je, gdy tego potrzebuje, ale także pomóc mu w edukacji, w osiągnięciu samodzielności. Z pewnością łatwiej jest spełnić te zadania, gdy mamy fundusze, które pozwolą nam na zapewnienie dziecku właściwej edukacji czy pomogą wyposażyć dorosłe już dziecko w mieszkanie lub inne rzeczy mu niezbędne. Im wcześniej odpowiedzialny rodzic zacznie działać w kierunku zapewnienia dziecku kapitału, tym lepiej.


Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, marzy, aby dziecko mogło w przyszłości skończyć studia, znaleźć dobrą pracę. Jednak studia to ogromny wydatek dla rodziny. A często zdarza się tak, że jednocześnie studiuje kilkoro dzieci, każde w innym mieście. Studia wiążą się przecież nie tylko z nauką na uczelni, konieczne jest również mieszkanie, wyżywienie, pomoce naukowe. To wszystko kosztuje. Jeśli zatem rodzice nie pomyślą o tym wcześniej, w przyszłości mogą borykać się z problemami finansowymi. Wielu z nas, patrząc na maluchy leżące grzecznie w łóżeczkach myśli, że mamy jeszcze czas, że przecież dziecko nie skończyło jeszcze szkoły podstawowej, więc o studiach będzie można pomyśleć później. Nic bardziej błędnego. Zebranie odpowiedniego kapitału jest procesem długotrwałym, dlatego tak ważne jest, aby mieć czas na jego zbudowanie. Przecież nawet, jeśli Twoje dziecko kategorycznie odmówi pójścia na studia, kapitał przyda się na inne jego potrzeby.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele ubezpieczeń posagowych. Ważną sprawą jest umiejętność ich rozróżnienia. Część z nich ma charakter wyłącznie ochronny lub mieszany, są to ubezpieczenia, które zapewnią pomoc finansową dzieciom w razie śmierci ich rodziców czy opiekunów. W przypadku szczęśliwego dotarcia do końca okresu ubezpieczenia dziecko może otrzymać świadczenie wielkości sumy ubezpieczenia, na jaką było wykupione ubezpieczenie.

Jednak obecnie największym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, czyli takie, które oprócz ochrony dają możliwość inwestowania środków pieniężnych. Są to ubezpieczenia nowoczesne, dające rodzicom wiele możliwości, jednak należy pamiętać, że z tymi produktami wiąże się ryzyko, że po określonej liczbie lat nie dostaniemy zaplanowanej kwoty. Wpłacane przez klientów składki są lokowane w funduszach. W czasie dobrej koniunktury zyski z takiej inwestycji mogą być wysokie. Ale jak już zostało wspomniane, niezbędna jest do tego dobra koniunktura na rynku. Przy jej pogorszeniu nie należy jednak wpadać w panikę, gdyż ubezpieczenie inwestycyjne ma być ubezpieczeniem długoterminowym i nawet niewielkie spadki koniunktury dziś, w ujęciu ogólnym nie muszą mieć dużego znaczenia. Ważne jest, aby wybrać produkt sprawdzonego towarzystwa uebzpieczeniowego, o dobrej renomie ze sprawdzonymi funduszami.

Co jest ważne?

– Należy sprawdzić czy polisy inwestycyjne zapewniają dziecku świadczenie w razie śmierci rodziców, czy towarzystwo ubezpieczeń będzie opłacało resztę składek aż do pełnoletności dziecka, czy dziecko może liczyć na comiesięczną rentę
– Jakie wyłączenia od odpowiedzialności posiada dane towarzystwo?
– Należy sprawdzić jaka część składki będzie przeznaczona na ochronę, a jaka na inwestowanie i pomnażanie środków pieniężnych
– Ważna jest wiarygodność ubezpieczyciela, który powinien zapewniać możliwość bezpiecznego pomnażania środków w długim okresie
– Należy wziąć pod uwagę zmieniające się w czasie potrzeby dziecka i możliwości finansowe rodziców
– Należy mieć świadomość ryzyka inwestycyjnego
– Ważne by sprawdzić czy jest możliwość wykupienia dodatkowych opcji, takich jak świadczenia z tytułu śmierci/inwalidztwa rodzica czy przejęcie płacenia składek.

źródło: www.Ubezpieczeniaonline.pl

logo_ubezpieczeniaonline

 

 

 

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :