Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne?

18 marca 2008

Nie ma portfela akcji optymalnego dla wszystkich inwestorów giełdowych, nie ma też kredytu mieszkaniowego, który można by polecić każdemu i tak samo jest z wyborem funduszu inwestycyjnego. Cieszą się one coraz większym powodzeniem. Ci, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o efektywnym ulokowaniu swoich nadwyżek finansowych i kapitał na inwestycje wciąż trzymają w bankach, powinni jak najszybciej przyjrzeć się ofercie TFI. Gotówka nadal będzie pod ręką, ponieważ pieniądze zainwestowane w jednostki funduszy inwestycyjnych nie ulegają zamrożeniu, a korzyści mogą być znacznie większe.


Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako: fundusz inwestycyjny otwarty (FIO); specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) lub fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).

Jak zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne?

Specjaliści radzą, że warto podjąć wysiłek zainwestowania w fundusz inwestycyjny, mimo że jego wybór nie jest sprawą prostą.

Decyzję o tym, jaki typ i który konkretnie fundusz wybrać, każdy musi podjąć samodzielnie po starannej analizie swoich finansowych potrzeb, możliwości i oczekiwań oraz szczerej odpowiedzi na pytanie, jak duży poziom ryzyka jest w stanie zaakceptować. Dopiero potem można wybrać jeden lub kilka funduszy z około 300 dostępnych w Polsce. Efekt może przerosnąć najśmielsze oczekiwania, a w razie pomyłki zawsze można zmienić preferencje.

Rozważ cel, czas i kapitał do dyspozycji

Nie bez znaczenia są również predyspozycje psychiczne. Jeden inwestor, bez względu na wiek, zawsze będzie cenił sobie bezpieczeństwo, inny woli podjąć ryzyko, licząc na większy zysk. Jeśli i ty chcesz sprawdzić swój profil inwestora ? weź udział w naszej ankiecie:
Odpowiedz sobie na pytanie: jak dużego zysku się spodziewasz i jak dalece jesteś w stanie ryzykować?

Podjęcie ryzyka zależy od wielkości portfela

Najbezpieczniej jest się zastanowić nie tylko nad tym, ile chcemy zarobić, ale jaki procent możemy stracić, jeżeli koniunktura nie będzie łaskawa. Oszczędzi to nam przyszłych rozczarowań. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na żadne straty, powinniśmy ograniczyć się do funduszy rynku pieniężnego. W przypadku inwestycji co najmniej kilkunastomiesięcznych można również rozważyć kupno funduszy papierów dłużnych. Chętni na wyższy zysk muszą już akceptować większe ryzyko, a więc i ewentualne straty. W funduszach stabilnego wzrostu, zrównoważonych czy akcyjnych można zyskać wiele, ale w nieodpowiednim momencie zakończenia inwestycji, równie dużo stracić. W fundusze nie powinno się więc inwestować pieniędzy, które mogą się okazać nagle bardzo potrzebne.

Wybierając fundusz inwestycyjny, wybierz określoną strategię

Fundusze należące do jednej grupy mogą bowiem przynosić bardzo różne zyski. Jedne lokują bowiem pieniądze w spółkach stabilnych, o mocnych podstawach fundamentalnych, inne preferują inwestycje ryzykowne, wykorzystując rynkowe pięć minut małych firm. Inne stopy zwrotu da więc fundusz akcji inwestujący w duże spółki, a inne w małe i średnie.
Trzeba więc poznać strategię danego funduszu. Jest ona publikowana w prospektach informacyjnych zamieszczonych na stronach każdego TFI.

Podstawowe strategie inwestycyjne:
1) Fundusze pieniężne i gotówkowe,
2) Fundusze papierów dłużnych (obligacyjne)
3) Fundusze stabilnego wzrostu,
4) Fundusze mieszane (zrównoważone),
5) Fundusze akcji.

Jaki wybrać fundusz inwestycyjny?
http://www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne/jaki_wybrac_fundusz_inwestycyjny_;9473;0.html

Najbezpieczniej jest inwestować w kilka funduszy

Dobierać można spośród poszczególnych grup, choć mieszankę funduszu obligacji i akcji można zastąpić funduszem stabilnym lub zrównoważonym. Można też podzielić portfel w zależności od celów. Część akcyjna może pracować na naszą emeryturę, część zrównoważona na planowaną za kilka lat wycieczkę dookoła świata, a obligacyjna na konieczny np. za półtora roku remont domu. Nigdzie nie jest też powiedziane, że wybór musi zależeć tylko i wyłącznie od stopnia ryzyka. Włożenie do portfela kilku funduszy akcyjnych o różnych strategiach inwestycyjnych i zróżnicowanych regionach lokowania aktywów może przynieść bardzo dobre efekty.

Wykaz funduszy inwestycyjnych w Polsce:
http://www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne/wykaz_dostepnych_tfi;8945;0.html

Ostatnie formalności

Po podjęciu decyzji o inwestowaniu, należy pójść z dowodem tożsamości do najbliższego banku prowadzącego dystrybucję jednostek lub biura maklerskiego.
W okienku dostaniemy dokumenty otwarcia tzw. rejestru, czyli swojego konta w funduszach. Pieniędzy nie musimy wpłacać od razu, mamy na to nawet trzy miesiące. Po otwarciu rejestru otrzymamy list na wskazany adres wraz z numerem uczestnika. Numer ten będzie niezbędny do składania wszystkich zleceń: wpłat, konwersji i umorzeń jednostek. Po założeniu rejestru klient będzie mógł składać dowolne dyspozycje telefonicznie lub przez internet.

Można wybrać inwestowanie w fundusze przez internet

Rejestr można otworzyć korzystając również z formularzy dostępnych w internecie na stronach TFI i finansowych portali internetowych. Podpisany trzeba jednak wysłać do wybranej instytucji. Później można już inwestować tylko wirtualnie. Wystarczy przelew na rachunek bankowy wybranego funduszu z numerem uczestnika, nazwiskiem i dyspozycją w tytule. Zlecenia można też składać telefonicznie.

Każda inwestycja kosztuje

Inwestor jest obciążony opłatą manipulacyjną. Płaci się również za zarządzanie funduszem, ale koszt ten jest już uwzględniony w codziennej wycenie jednostki. Kosztem jest nie tylko ryzyko utraty kapitału, ale również prowizje pobierane przez poszczególne fundusze inwestycyjne. Fundusze pobierają takie rodzaje opłat, jak: opłatę manipulacyjną, opłatę za zarządzanie, opłatę za otwarcie rejestru, opłatę manipulacyjna za zbywanie jednostek uczestnictwa, opłatę umorzeniową.

Opłat manipulacyjnych można uniknąć, inwestując w bankach internetowych, np. w mBanku. Warunkiem jest posiadanie w nim rachunku, jest on bezpłatny. Ale uwaga, nie warto składać zleceń przez mLinię, bo to już kosztuje 4 zł. Można też sprawdzić, czy w wybranym towarzystwie możliwe jest dokonywanie wpłat bezpośrednio przy skorzystaniu z jego strony www. Wówczas również możemy uniknąć prowizji.

Zysk osiągnięty w funduszach podlega opodatkowaniu

Każdy klient TFI będzie musiał oddać fiskusowi 19% swoich zysków, ale o tym, kiedy zapłaci, może sam zadecydować. Podatek zostanie bowiem naliczony dopiero po zrealizowaniu zysku, a więc umorzeniu jednostek. Jeżeli więc zgromadziliśmy w funduszu 20 tys. zł, a zdecydowaliśmy się na wycofanie tylko części, podatek zapłacimy tylko od zysku zrealizowanego na części inwestycji, pozostały kapitał będzie nadal bezpieczny. Trzeba pamiętać, że wprawdzie fundusz odprowadzi za nas podatek, ale klient musi sam pamiętać o uwzględnieniu swojego dochodu w zeznaniu podatkowym PIT

Warto radzić się doradcy

Decydując się na wybór konkretnych produktów finansowych i mając koncepcję co do strategii działania, warto skonsultować się z doradcą finansowym. Na polskim rynku usługa doradztwa jest bezpłatna. Kosztem korzystania z tego rodzaju pośrednictwa są jedynie zwykle standardowe opłaty, jakie pobierają TFI

Bądź wytrwały w konkretnej strategii

Agresywne inwestowanie zależy od czasu, jaki sobie wyznaczymy na realizację celów. Im dłużej inwestujemy, tym na większe szaleństwo możemy sobie pozwolić, ponieważ w perspektywie wieloletniej nawet najbardziej dotkliwe załamanie na rynku akcji zostanie zniwelowane przez kolejne wzrosty. Najważniejsze jest, aby z raz przyjętej strategii nie rezygnować, bez względu na zmiany koniunktury. Jedynie wytrawni gracze mogą sobie pozwolić na zmianę postępowania i okresowe przenoszenie oszczędności między funduszami akcyjnymi i bezpieczniejszymi. W przeciwnym razie może się okazać, że zyski zostaną zjedzone przez opłaty manipulacyjne.

W skrócie: Na co zwracać uwagę, wybierając fundusz inwestycyjny?

1. Zastanów się, jakie ryzyko jesteś skłonny zaakceptować.
2. Określ, na jak długo chcesz zamrozić pieniądze.
3. Sprawdź dokładnie, jaka jest strategia funduszu.
4. Zapoznaj się z informacjami na temat zarządzającego – jakie ma doświadczenie i osiągnięcia (szczególnie istotne w wypadku funduszy zagranicznych, zamkniętych i hedgingowych).
5. Zwróć uwagę na przejrzystość funduszu – czy i jak często udziela szczegółowych informacji (szczególnie istotne w wypadku funduszy zagranicznych, zamkniętych i hedgingowych).
6. Zapoznaj się z wynikami funduszu, szczególnie w długim okresie.
7. Sprawdź opłaty pobierane przy zakupie i sprzedaży jednostek.
8. Poszukaj sposobu na obniżenie opłat – łatwo ich uniknąć zwłaszcza przy wejściu do funduszu.
9. Sprawdź, jak często dokonywana jest wycena jednostek (szczególnie istotne w wypadku funduszy zagranicznych, zamkniętych i hedgingowych).
10. Zapytaj o sposoby wycofania się z funduszu(szczególnie istotne w wypadku funduszy zagranicznych, zamkniętych i hedgingowych).

Czytaj też:
Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 2 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.): Zobacz dokument PDF

inwestycje.plAutorem jest Pani Sylwia Hucik Gaicka
Tekst pochodzi z Portalu www.inwestycje.pl
Serdecznie dziękuję za jego udostępnienie.
www.inwestycje.pl

Powrót na górę strony >>> kliknij

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :