Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Fundusze: ponad 50-proc. zyski w trzy lata

3 kwietnia 2012

Marzec przyniósł niewielkie średnie zmiany notowań jednostek najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych. Jednak cały pierwszy kwartał 2012 roku ich klienci mogą uznać za udany.Po całkiem udanych dla inwestorów styczniu i lutym, w marcu przyszedł czas odpoczynku. Większość z głównych warszawskich indeksów straciła na wartości.

Jedynie wskaźnik koniunktury w segmencie średnich przedsiębiorstw, mWIG40, zyskał 1,3 proc. Nie zmienia to faktu, że cały pierwszy kwartał 2012 roku GPW zakończyła na przyzwoitym plusie, przy wzrostach na poziomie od 6,6 proc. w przypadku WIG20, do 20,8 proc. w przypadku sWIG80.

Pomimo słabszej giełdowej koniunktury w marcu, był to kolejny miesiąc z rzędu, w którym większość funduszy otwartych w ofercie krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zanotowała dodatnie stopy zwrotu. Dokładnie 205 z 376, czyli 54,5 proc. monitorowanych przez nas funduszy, zakończyło poprzedni miesiąc powyżej kreski.

W podziale na kategorie najlepiej wypadły fundusze akcji amerykańskich. Poza lekkimi, kilkuprocentowymi wzrostami na giełdach w USA, przyczynił się do tego także 1,5-proc. wzrost notowań dolara. Średnio jednostki złotowe tych funduszy zyskały w marcu 2,4 proc. Jednostki dolarowe zakończyły miesiąc na 1,2 proc. plusie. Wpływ zmian kursów walutowych spowodował też, że na kolejnym miejscu, ze średnią stopą zwrotu rzędu 1,1 proc., uplasowały się fundusze dłużnych papierów wartościowych denominowanych dolarach. Ale tylko jednostki złotowe, bo w przeliczeniu na walutę odnotowały 0,4-proc. stratę.

Generalnie lekkie osłabienie polskiej waluty, także wobec euro, którego notowania wzrosły w marcu o 0,6 proc., przyczyniło się do tego, że większość grup funduszy, które zakończyły ten miesiąc na plusie, to fundusze aktywów zagranicznych. Produkty koncentrujące się na akcjach krajowych emitentów, skończyły miesiąc w okolicach zera (np. akcji polskich małych i średnich spółek) lub tuż poniżej, jak np. 1-proc. strata funduszy akcji polskich uniwersalnych. W zasadzie tylko fundusze polskich obligacji mogą pochwalić się zyskami ? średnio 0,4 proc. fundusze uniwersalne i 0,5 proc. fundusze papierów skarbowych.

Licząc w złotych, z pierwszego kwartału najbardziej zadowoleni powinni przede wszystkim posiadacze jednostek funduszy akcji polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W tym okresie przyniosły one najwyższą średnią stopę zwrotu, sięgającą 16 proc. Dwucyfrowe zyski przyniosły jeszcze tylko fundusze akcji europejskich rynków wschodzących (11,5 proc.) oraz fundusze akcji polskich uniwersalne (10,5 proc.).

Warto także zwrócić uwagę na ostatnią kolumnę prezentowanej przez nas tabeli z wynikami funduszy, czyli na stopy zwrotu za ostatnie trzy lata. Jest to o tyle ciekawy okres, że obejmuje w całości falę wzrostów, które nastąpiły po bessie roku 2008, a które ? z przerwami ? trwają do dziś. Jak można się przekonać, w tym okresie, w ujściu złotowym, najwyższe zyski osiągnęli ci, którzy postawili na fundusze polskich akcji czy szerzej, na europejskie rynki wschodzące. Fundusze akcji polskich uniwersalne w czasie ostatnich trzech lat mogą pochwalić się najwyższym, 56,1-proc. średnim wzrostem wyceny jednostek uczestnictwa. Niewiele ustępują im fundusze akcji europejskich rynków wschodzących (54,5 proc.) oraz akcji polskich małych i średnich spółek (53,3 proc.). To za mało, żeby odrobić straty poniesione w wyniku bessy, ale obecna fala wzrostowa wciąż jeszcze trwa i można przypuszczać, że nie powiedziała jeszcze ostatniego sowa.

autor:
Bernard Waszczyk
Open Finance
www.open.pl

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , ,

Podobne artykuły :