Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Dywidenda – czy warto dla niej trzymać zakupione akcje?

18 stycznia 2006

Dywidenda to część zysku wypracowanego przez firmę, wypłacana posiadaczom jej akcji. Jeśli posiadamy akcje spółki giełdowej, która płaci dywidendę, czeka nas podjęcie decyzji. Czy warto trzymać akcje aż do dnia wypłaty dywidendy, czy może sprzedać je i zainwestować w inne walory? Dywidenda na dobre czasy. Ile i kiedy firmy płacą dywidendę? Czy warto kupować akcje tylko dla dywidendy? O tym wszystkim przeczytasz poniżej.


Dywidenda na dobre czasy

Dobra koniunktura gospodarcza sprzyja wypracowywaniu zysków przez spółki giełdowe, a co za tym idzie wypłacie dywidendy. Wypłacana jest ona tylko za rok, w którym spółka osiągnęła zysk. Osiągnięcie nawet znacznych zysków nie jest jednak równorzędne z wypłatą dywidendy. O wszystkim decyduje zgromadzenie akcjonariuszy firmy. Wypłaca ono dywidendę lub z niej rezygnuje, aby całość zysków pozostawić w firmie. Mogą być one przeznaczone na inwestycje lub stanowić rezerwę na wypadek pogorszenia się koniunktury w branży, w której działa firma.
Polityka regularnych wypłat dywidendy pozytywnie wpływa na wizerunek spółki wśród inwestorów, gdyż świadczy o jej dobrej kondycji finansowej, która to pozwala dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.

Ile i kiedy firmy płacą dywidendę?

Nie ma reguły co do wysokości i terminu jej wypłaty. Otrzymują ją akcjonariusze, którzy posiadają akcje w dniu jej wypłaty. Wysokość dywidendy dla inwestora stanowi określoną wartość przypadającą na jedną akcję np. 1 zł za każdą posiadaną akcję. Zależy to od procentu zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy.
Każda firma decyduje o terminie wypłaty samodzielnie, choć istnieje tzw. sezon dywidend – okres, w którym większość firm ogłasza swoje plany.
O tym, które spółki aktualnie wypłacają dywidendę dowiesz się tutaj.

Istnieją spółki, w których wysokość dywidendy ustalana jest w szczególny sposób. Są to spółki z  większościowym lub znacznym udziałem Skarbu Państwa. Należą do nich m.in.: PKN Orlen, PKO BP, KGHM, Lotos, PGNiG. W przypadku tych spółek wypłata dywidend może odbyć się pod wpływem nacisku, gdyż Skarb Państwa czerpie z tego tytułu przychody. Takie dywidendy należą do największych spośród dywidend firm notowanych na GPW. Wypłata znacznej części zysku w/w spółek może oznaczać dla Skarbu Państwa przychody rzędu 300-400 mln zależnie od spółki.

Czy warto kupować akcje tylko dla dywidendy?

Raczej nie, gdyż dywidenda to wypłata jednorazowa i nie powinna być głównym czynnikiem wyboru akcji. Warto pamiętać, że dywidenda jest wypłacana za rok poprzedni, a kurs akcji reaguje na bieżącą sytuację w firmie. Może się okazać, że rok za który jest wypłacana był dobry finansowo, ale sytuacja rynkowa uległa pogorszeniu i obecnie zyski spadają, a wraz z nimi kurs akcji. W praktyce może to oznaczać dla inwestującego poniesienie straty, jeśli trzyma on akcje głównie w oczekiwaniu na dywidendę. Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się trzymanie akcji ze względu na dobre perspektywy firmy i oczekiwany stabilny wzrost kursu akcji.
Otrzymanie dywidendy to dla inwestora dodatkowy dochód. Wprawdzie obciążony 19% podatkiem, ale zawsze.

Sprawdź podobne artykuły:
Akcje – inwestowanie „pod nazwiska” jako sposób doboru akcji.
Akcje – rynek pierwotny – wykorzystaj okazję jaką dają debiuty.
Przejdź do spisu treści >>> kliknij
Powrót na górę strony >>> kliknij

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :