Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Dywersyfikacja – recepta na spokojny sen

8 marca 2006

Akcje, fundusze inwestycyjne czy inne metody inwestowania wymagają postępowania według pewnych reguł. Jedną z nich jest dywersyfikacja, czyli podział swoich oszczędności na kilka części i ulokowanie ich w różnych instrumentach finansowych. Zapraszam do lektury II części cyklu Szkoły Finansów Pioneera: Dywersyfikacja.


Każdej inwestycji towarzyszy ryzyko. Jego poziom jest jednak uzależniony od szeregu czynników, m.in. od rodzaju wybranych przez nas narzędzi inwestycyjnych. Lekiem na bezsenne noce i receptą na spokojny sen jest dywersyfikacja składników portfela inwestycyjnego, czyli ich zróżnicowanie.

Określenie „dywersyfikacja inwestycji” po raz pierwszy pojawiło się około 50 lat temu, w opublikowanej przez Henryego Markowitza pracy o teorii portfelowej. Główna teza postawiona przez autora publikacji zaprzeczała dotychczasowym praktykom podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o maksymalizację zysku.

Wprowadzała nowy element do procesu decyzyjnego – bezpieczeństwo. Markowitz radził poszukiwać inwestycji, które nie tylko przyniosą zysk, ale również zminimalizują ryzyko. Jego teoria zyskała zwolenników na całym świecie. Do dziś pozostaje bardzo aktualna i jest polecana przez specjalistów jako złoty środek, zapewniający bezpieczeństwo inwestycji.

„Posiadanie w portfelu jednostek uczestnictwa kilku funduszy lub jednostek funduszu prowadzącego zdywersyfikowaną politykę inwestycyjną, pozwala na uczestniczenie we wzrostach różnych rynków, często w różnym czasie. Nawet jeżeli zdecydujemy się zainwestować pieniądze w akcje nie musimy obawiać się znacznego ryzyka inwestycji, przy założeniu, iż resztę zasobów naszego portfela stanowią bezpieczne papiery wartościowe.” – mówi Ryszard Trepczyński Dyrektor Zespołu Zarządzania Portfelem Funduszy Dłużnych w Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Oznacza to, iż decydując się na dywersyfikację portfela możemy np. większą część gotówki zainwestować w fundusze obligacje i stabilnego wzrostu a pozostałą część pieniędzy powierzyć funduszom posiadającym w portfelu więcej akcji, czyli np. funduszowi dynamicznej ochrony kapitału. Oczywiście wielkość poszczególnych proporcji jest uzależniona od naszych indywidualnych preferencji i od założonego celu inwestycyjnego. Im więcej chcemy zyskać i im większe ryzyko przyjmujemy za dopuszczalne, tym ilość akcji w naszym portfelu będzie wyższa. Fakt, iż nasze pieniądze są zainwestowane w różne instrumenty finansowe sprawia, że nawet w najgorszym przypadku będziemy mieli stratę tylko z części portfela a nie z całości naszej inwestycji.

Na polskim rynku funkcjonuje obecnie 20 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzają 178 funduszami. Klienci mają wiele możliwości dywersyfikacji swoich oszczędności nie tylko ze względu na rodzaj papierów wartościowych (obligacje, akcje, bony skarbowe) ale także ze względu na obszar geograficzny inwestycji (Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Chiny, kraje Unii Europejskiej) oraz walutę inwestycji.

Najbardziej zróżnicowaną i innowacyjną ofertę, na którą składa się 21 funduszy inwestycyjnych, posiada Pioneer Pekao TFI. Fundusze Pioneera dostępne są w ramach czterech linii produktowych: polskiej, europejskiej, amerykańskiej i międzynarodowej. Oznacza to, że klienci Pioneera mogą inwestować także na największych, światowych rynkach kapitałowych, a swoich inwestycji mogą dokonywać zarówno z złotówkach jak i w walucie obcej: euro czy dolarach amerykańskich. Pioneer Pekao TFI. S.A. jest najstarszym i największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych  w Polsce, które obsługuje już ponad 500 000 klientów.

Powyższy tekst pochodzi z materiałów TFI Pioneer. Serdecznie dziękuję za jego udostępnienie.

Polecane artykuły o funduszach:
Fundusze inwestycyjne obligacji >>> czytaj teraz
Fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości >>> czytaj teraz

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :