Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Duńskie podatki ? pułapka na polskiego imigranta

26 października 2011

Dania to popularny kierunek wyjazdów na ?saksy? naszych rodaków. Warto więc przypomnieć, aby przed podjęciem takiej decyzji pamiętali o pułapkach, jakie mogą czekać na nich w związku z opodatkowaniem.

Polak wyjeżdżający do pracy najemnej w kraju Christiana Andersena musi pamiętać, iż kluczowe dla jego portfela będzie pojęcie rezydencji podatkowej. Pojęcie rezydencji określone jest w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującej oba kraje od 31 grudnia 2002 roku.

Kiedy zostaniesz duńskim rezydentem podatkowym?

W rozumieniu niniejszej konwencji określenie – osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie będącym jej sygnatariuszem – oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne  kryterium o podobnym charakterze. W praktyce oznacza to, iż przebywając w Danii musimy być tam opodatkowani. Ale czy polski fiskus tak łatwo zapomni o nas jeśli ciągle jesteśmy związani z krajem? W tym przypadku najważniejszym kryterium jest ośrodek interesów życiowych w danym kraju.

Oznacza to, iż w przypadku, gdy wyjeżdżamy do Danii do pracy, a w Polsce pozostawiliśmy dom, samochód, rodzinę – to tam mamy ośrodek interesów życiowych i pozostaniemy rezydentem polskim. Natomiast za duńskiego rezydenta podatkowego uznana będzie ta osoba, która wyrazi chęć posiadania takiej rezydencji lub też kupując dom w Danii, postanowi się tam osiedlić. W takim przypadku osoba ta jest uznawana za rezydenta podatkowego od pierwszego dnia przyjazdu do Danii. Duńskim rezydentem  podatkowym staje się również osoba, która przebywa na terytorium Danii dłużej niż sześć kolejnych miesięcy. Z tym, że krótkie wyjazdy np. na wakacje nie przerywają biegu sześciomiesięcznego okresu, natomiast wyjazd w celu wykonywania pracy w innym kraju już tak.

Sposób opodatkowania dochodów z pracy najemnej

Co do zasady Polak opodatkuje swoją pensję w Polsce w każdym przypadku poza interesującym nas przypadkiem pracy w Danii (wtedy wzbogaci państwo duńskie). Jednakże, aby być opodatkowanym tylko w Polsce nasz rodak musi spełnić określone warunki, takie jak: pobyt poniżej okresu 183 dni w okresie dwunastu miesięcy, w rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, wynagrodzenia wypłacane przez polskiego pracodawcę nieposiadającego siedziby, ani zakładu w Danii  (informacja istotna dla pracowników delegowanych).

W związku z powyższym należy przyjrzeć się przyjętym metodom unikania podwójnego opodatkowania. Tu najistotniejszą informacją jest ta, iż nacisk silnego lobby emigranckiego sprawił, iż 7 grudnia 2009 roku  podpisano protokół do umowy, zmieniający niekorzystną metodę proporcjonalnego zaliczenia zapłaconego podatku na metodę wyłączenia z progresją dochodów, które mogą być opodatkowane w Danii.

Warto przed wyjazdem zapoznać się z tymi podstawowymi informacjami dotyczącymi opodatkowania pracy emigranta, gdyż szczególnie w Danii może ono sprawić niemiłą niespodziankę.

źródło:
Kancelaria Prawna Skarbiec
www.kancelaria.skarbiec.biz

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :