Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Czy wiesz, co to za indeks?

12 lutego 2008

Czy wiesz, jakie indeksy ilustrują sytuację na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych? Czym jest WIG, TechWIG, MIDWIG, WIG20 i subindeksy sektorowe? Indeksy, czyli wskaźniki poziomu cen akcji całych grup spółek, to świetna ilustracja sytuacji na rynku. Spójrzmy jak główne polskie indeksy opisuje sama Giełda.

Materiał pochodzi z Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl


Giełda publikuje 13 indeksów giełdowych. Wartości WIG20, MIDWIG, WIG i TechWIG są publikowane w trakcie trwania notowań ciągłych, pozostałych indeksów – trzykrotnie w trakcie sesji giełdowej (po pierwszym i drugim fixingu oraz na zamknięcie sesji) – są to WIG-PL, WIRR oraz subindeksy sektorowe: WIG – BANKI, WIG – BUDOWNICTWO, WIG – INFORMATYKA, WIG – MEDIA, WIG – PALIWA, WIG – SPOŻYWCZY i WIG – TELEKOMUNIKACJA.

Indeksy WIG20, MIDWIG, TechWIG są instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, a indeks WIG20 również dla opcji notowanych na Giełdzie Warszawskiej.

WIG – najstarszy, najszerszy

Warszawski Indeks Giełdowy – WIG – to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. – „Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje duże i średnie (również te spoza MIDWIG) spółki z rynku podstawowego akcji. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru” – wyjaśnia GPW.

WIG20 – flagowy

Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z podstawowego rynku akcji. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji a nie uwzględnia się dochodów z akcji (dywidend, praw poboru). W indeksie WIG20 nie mogą uczestniczyć fundusze inwestycyjne oraz więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego.

MIDWIG

Indeks MIDWIG jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku i obejmuje co najwyżej 40 średnich spółek notowanych na rynku podstawowym akcji. Wartość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. MIDWIG jest indeksem cenowym i przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie kursy jego uczestników. W indeksie MIDWIG nie uczestniczą fundusze inwestycyjne oraz spółki z indeksu WIG20. Aktualne informacje dotyczące indeksów dostępne są na stronie internetowej GPW.

Subindeksy sektorowe

Od 31 grudnia 1998 roku Giełda oblicza wartości następujących subindeksów sektorowych indeksu WIG: WIG – BANKI, WIG – BUDOWNICTWO, WIG – INFORMATYKA, WIG – SPOŻYWCZY, WIG – TELEKOMUNIKACJA. W dniu bazowym wartość wszystkich indeksów była równa ówczesnej wartości indeksu WIG i wynosiła 12 795,60 pkt. Z końcem 2004 roku rozpoczęto publikację indeksu WIG – MEDIA, a rok później WIG – PALIWA. Wartości subindeksów pozwalają ocenić efektywność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych. W portfelach subindeksów znajdują się takie same pakiety jak w portfelu indeksu WIG, ale wybrane na podstawie kryterium sektorowego. Subindeksy sektorowe opierają się na metodologii indeksu WIG i uwzględniają dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

TechWIG

Indeks TechWIG jest obliczany od 1 stycznia 2000 roku, a jego początkowa wartość wynosiła 1000 pkt. Indeks ten obejmuje spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech) i jest indeksem cenowym. W indeksie obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki. Aktualne informacje dotyczące indeksów dostępne są na stronie internetowej GPW. SiTech to Segment Innowacyjnych Technologii w skład którego wchodzą spółki, które prowadzą działalność w obszarze nowoczesnych technologii, do których zalicza się min. branżę informatyczną, telekomunikację i media elektroniczne.

WIRR

Indeks WIRR Giełda oblicza od 31 grudnia 1994 roku i początkowo jego wartość wynosiła 1000 pkt. WIRR jest indeksem najmniejszych spółek rynku podstawowego. W indeksie obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

WIG-PL

Indeks WIG-PL giełda oblicza od 22 grudnia 2003 roku. W skład indeksu wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek giełdowych notowanych na rynku podstawowym. Wartości historyczne oraz zasady indeksu są tożsame z indeksem WIG. Oznacza to, że od 16 kwietnia 1991 r. do 19 grudnia 2003 r. wartości oraz struktura portfela obydwu indeksów były takie same. Obecnie zarówno wartości jak i uczestnicy WIG-PL i WIG są różne.

Opracowano na podstawie informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Autor: Wojciech Majerkiewicz
Copyright by Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

Przejdź do początku tekstu >>> kliknij

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :