Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Czy warto inwestować w nowe fundusze?

14 marca 2013

Nowe fundusze rzadko cieszą się zainteresowaniem inwestorów w pierwszych miesiącach, a czasem nawet latach, od uruchomienia. Aktywa w nich zgromadzone to margines naszego rynku funduszy. Nie lubimy inwestować w nowo utworzone rozwiązania z wielu powodów.

Po pierwsze obawiamy się tego co nieznane. Po drugie krótka historia uniemożliwia nam dokonywanie porównań. Nowości omijamy również z prozaicznego powodu, jakim jest przekonanie, że lepszym sposobem na inwestycje są znane i sprawdzone produkty. No cóż, intuicyjnie wydaje się, że obawy wobec nowych rozwiązań są uzasadnione. Jednak w tym przypadku intuicja może się okazać zgubna.

Aby sprawdzić, czy inwestowanie w nowe fundusze jest dobrą strategią inwestycyjną zbudowaliśmy średnią z nowo utworzonych funduszy. W jej skład w każdym momencie inwestycji wchodziły 3 najnowsze rozwiązania. Oznacza to, że w dniu gdy na naszym rynku pojawiała się pierwsza wycena  nowego funduszu to automatycznie wchodził on do średniej nowych funduszy (oczywiście w ramach badanej grupy). W tym samym momencie z grupy wypadał najstarszy produkt. Badanie przeprowadziliśmy na 3 homogenicznych grupach, tj. dla funduszy dłużnych polskich uniwersalnych (PDP_UN), akcji polskich uniwersalnych (AKP_UN) oraz dla funduszy akcji polskich małych i średnich spółek(AKP_MS). We wszystkich wspomnianych przypadkach uzyskane rezultaty są zaskakujące.

Najbardziej spektakularne efekty widoczne są w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych. W ciągu blisko 16-letniej historii tej grupy, stopa zwrotu uzyskana przez średnią złożoną z 3 najnowszych produktów pobiła zwykłą średnią w grupie aż o +308 pkt proc. Tylko 4-krotnie – w 1999, 2000, 2005 i 2012 roku – rezultat uzyskany przez nowe rozwiązania był słabszy od przeciętnego wyniku wśród wszystkich rozwiązań w grupie.  Oznacza to, że dodatkowa stopa zwrotu na tle konkurentów w przeliczeniu na rok wynosi aż  +9%.

Ta prosta symulacja pokazuje, że inwestowanie w nowe rozwiązania jest opłacalne. W naszej ocenie, przewaga inwestowania w nowe rozwiązania wynika z kilku współgrających ze sobą elementów. Jednym z ważniejszych jest elastyczność portfela, będąca pochodną małych aktywów. W nowym funduszu łatwiej jest bowiem zmieniać skład portfela funduszu, czyli nabywać i sprzedawać konkretne składniki, praktycznie w każdych warunkach koniunktury. Z tym aspektem wiąże się również możliwość inwestowania w papiery, wobec których zarządzający mają silne przekonanie. Na początku zarządzający zaczynają zazwyczaj od tzw. pewniaków, którzy wydają się relatywnie najbardziej atrakcyjni. Podobnie jest z zarządzaniem alokacją, czyli poziomem zaangażowania w akcje.

Nie mniej ważne czynniki mają związek z samym efektem nowości. Nowy produkt to nowe wyzwanie. Portfel bez problematycznych spółek i zaszłości to również szansa, aby zarządzający w pełni zaprezentował swoje umiejętności. Nie wolno również zapominać o aspekcie marketingowym. Nowy produkt to w końcu okazja, aby go promować. A jak wiadomo, najlepszym narzędziem promocyjnym, nie tylko w polskich realiach, jest wynik.

autor:
Michał Duniec
Dyrektor Działu Analiz
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :