Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Czy produkty strukturyzowane to dobre rozwiązanie na obecny kryzys?

9 lutego 2013

Osobom szukającym alternatyw dla lokat bankowych, polecane są lokaty strukturyzowane. Tzw. struktury są szczególnie często wykorzystywane przez osoby posiadające usługi private banking. Dlatego można wywnioskować, że ten rodzaj inwestycji, jest wybierany przez osoby: posiadające większy kapitał niż zwykły „Kowalski” oraz posiadające mniejszą awersję do ryzyka. Jednak w najbliższym okresie może to się zmienić, ponieważ w czasach kryzysu opłaca się zdywersyfikować inwestycje.

Produkty strukturyzowane charakteryzują się elastycznością, ponieważ z jednej strony chronią inwestowany kapitał – tak jak standardowe produkty oszczędnościowe; a z drugiej strony pozwalają osiągnąć wysoką stopę zwrotu – tak jak produkty inwestycyjne. Osiąganie wysokich zysków z lokat strukturyzowanych jest możliwe poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych, które z kolei korzystają z mechanizmu dźwigni finansowej. Gwarancja kapitału, w przypadku produktów strukturyzowanych, bierze się z lokowania części środków na instrumentach wolnych od ryzyka. Do tego celu wykorzystywane są np. obligacje lub standardowe lokaty terminowe.

Lokata strukturyzowana w swojej budowie opiera się na instrumencie bazowym. Mogą nim być np. indeks giełdowy lub kursy walutowe. Taka konstrukcja produktu strukturyzowanego pozwala na inwestycję na nowych rynkach, które wcześniej nie były dostępne dla danego klienta. Umożliwia to także ograniczenie ryzyka przez dywersyfikację portfela. Decydując się na produkt strukturyzowany możemy także liczyć na bezpieczeństwo, dzięki czemu tego typu lokaty mogą być tzw. bezpieczną przystanią w czasach złej koniunktury.

Produkty strukturyzowane są inwestycjami średnio- i długoterminowymi. Zyski z lokaty strukturyzowanej są trudne do określenia na samym początku, ponieważ na wynik finansowy wpływa wiele zmiennych. Największy wpływ na zyski ma wartości instrumentu bazowego, na którym opiera się „struktura.”

Lokaty strukturyzowane są budowane z połączenia rentownego produktu inwestycyjnego oraz bezpiecznego produktu oszczędnościowego. Jednym z bezpiecznych instrumentów finansowych, który wykorzystuje się do tworzenia struktur, jest polisa ubezpieczeniowa. Takie połączenie gwarantuje zwolnienie z podatku od przychodów kapitałowych czyli tzw. podatku Belki. Przykładem produkty strukturyzowanego skonstruowanego w oparciu o ubezpieczenie jest polisa lokacyjna lub inaczej zwana polisolokata. Innymi instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przy lokatach strukturyzowanych są: certyfikaty depozytowe, obligacje korporacyjne, lokaty terminowe.

Za największe zalety lokat strukturyzowanych uważa się duże możliwości w wyborze instrumentu bazowego. To z kolei pozwala dopasować lokatę strukturyzowaną do preferencji klientów. Klient może wybrać: rodzaj rynku, na którym będzie inwestował; horyzont czasowy inwestycji oraz proporcje zaangażowanego kapitału w poszczególne instrumenty. Ochrona kapitału przed jego utratą to następny aspekt podwyższający atrakcyjność lokat strukturyzowanych.

Przed wyborem produktu strukturyzowanego, należy przede wszystkim dowiedzieć się, jak wygląda konstrukcja danej oferty. Ważne są także koszty, jakie będą wiązały się z inwestycją w lokaty strukturyzowane. Najważniejszą pozycją wśród kosztów jest prowizja, która jest jednorazowo pobierana na początku inwestycji i wynosi nie więcej niż 3% całości kapitału. Innym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest także wysokość gwarancji, ponieważ nie zawsze gwarantowana jest całość inwestowanego kapitału. Oprócz tego, trzeba być świadomym, że lokata strukturyzowana to inwestycja średnio- lub długoterminowa, co oznacza dłuższe zaangażowanie kapitału. Jest to przeważnie okres powyżej 12 miesięcy. Wcześniejsze wycofanie środków z lokaty strukturyzowanej, może wiązać się z utratą zysków, a czasami nawet z dodatkowymi prowizjami. Ostatnią rzeczą, którą warto mieć na uwagę jest ryzyko inwestycyjne. Należy przeanalizować czy jest ono adekwatne do potencjalnych zysków z lokaty.

Lokata strukturyzowana jest dobrą alternatywą dla depozytów terminowych czy obligacji. Jednak należy mieć świadomość wszystkich zalet oraz wad, jakimi charakteryzują się tego typu produkty. Warto jednak podkreślić, iż lokaty strukturyzowane zapewniają dużą elastyczność w inwestowaniu oszczędności oraz wysoką rentowność, na co nie pozwalają standardowe lokaty bankowe.

www.rankinglokat.net – ranking lokat terminowych, strukturyzowanych oraz aktualne zestawienie najlepszych kont oszczędnościowych.

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , , , ,

Podobne artykuły :