Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Czy można mniej płacić za paliwo?

3 stycznia 2012

Jak płacić mniej za coraz droższe paliwo? Możemy przenieść się do Ameryki lub zamieszkać nad Zatoką Perską, albo skorzystać z oferowanych przez banki partnerskich kart kredytowych wydawanych wspólnie z koncernami paliwowymi, czy rachunków osobistych dających upusty na stacjach paliw.

Od ładnych kilku miesięcy wielu z użytkowników czterech kółek żałuje, że nie mieszka w krajach (np. w Wenezueli, czy krajach nad Zatoką Perską), w których cenę benzyny liczy się dosłownie w groszach za litr. Odwiedziny na stacji benzynowej są coraz mniej przyjemne ? zwłaszcza kiedy widzimy wyświetlaną przez dystrybutor cenę, jaką musimy zapłacić za napełnienie baku.

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej oferowanym przez polskie banki kartom partnerskim wydawanymi wspólnie z koncernami paliwowymi, kontom osobistym z upustami i nie tylko. Sprawdźmy, które z tych rozwiązań pozwolą nam odczuć ulgę przy płaceniu za paliwo.

Karty partnerskie ? czyli? zbieramy punkty
Trzy banki: Citibank Handlowy (Motokarta Kredytowa Citibank-BP), Bank Pekao SA (Karta kredytowa Pekao/Shell) i PKO BP (Partnerska Karta Kredytowa PKO VITAY) mają w swoich ofertach partnerskie karty kredytowe wydawane wspólnie z koncernami paliwowymi. Generalnie rzecz ujmując, partnerska karta kredytowa niewiele różni się od tej ?normalnej? ? możemy płacić nią za codzienne (i nie tylko) zakupy. Podstawowe pytanie, jakie można w jej przypadku postawić brzmi: czy posiadacz takiego ?plastiku? może liczyć na niższą cenę za benzynę czy olej napędowy tankowany na stacji, której logo widnieje na karcie? Odpowiedź jest brutalna: niestety nie. Może za to zbierać punkty wymienialne następnie na nagrody, korzystać ze zniżki na ubezpieczenie samochodu, czy na zakup części zamiennych. Szczegóły ofert kart partnerskich znajdują się w poniższej tabeli.

Sprawdź porównanie kont osobistych – nie przepłacaj za swoje!

Oprócz wymienionych powyżej kart kredytowych, na rynku można znaleźć też ofertę partnerskiego konta osobistego z kartą debetową. Jest nim Konto z programem Lotos Navigator Alior Banku. Rachunek ten, poza standardowymi udogodnieniami, takimi jak m.in.: bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie, bezpłatne przelewy internetowe czy bezpłatne prowadzenie rachunku, oferuje też bezpłatny pakiet assistance dla kierowców, w skład którego wchodzi m.in. naprawa auta, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, czy udostępnienie auta zastępczego. Do konta dołączana jest wypukła karta debetowa Alior Bank ? Lotos Navigator. Więcej szczegółów na temat przywilejów, z jakich mogą skorzystać jej posiadacze można znaleźć w tabeli poniżej.

Partnerskie karty p?atnicze
Bank
(nazwa karty)
Przywileje dla klienta

 

Citibank Handlowy
(Motokarta Kredytowa Citibank-BP)
? 1 punkt PAYBACK za ka?de wydane 3 z?
? Punkty powitalne przyznawane po pierwszej transakcji: 1500 punktów (karta srebrna), 3000 punktów (karta z?ota)
? 10% taniej za Program Srebrny na myjni automatycznej
? 7% zni?ki za dowolny pakiet ubezpieczeniowy w LINK4 – ubezpieczenie samochodu, mieszkania, podró?y (przy p?atno?ci Motokart? Kredytow? Citibank-BP)
? 5% rabatu w AXA Direct. Oferta jest dost?pna dla nowych Klientów AXA DIRECT oraz dla Klientów, którzy kontynuuj? umow? i korzystali wcze?niej ze zni?ki
? 5% zni?ki na wybrane ubezpieczenie oraz dodatkowy 5% rabat od otrzymanej kwoty za u?ycie karty (przy dokonaniu jednorazowej p?atno?ci kart? kredytow?)

 

 

 

 

 

Bank Pekao SA
(Karta kredytowa Pekao/Shell)

 

 

 

 

? 1 punkt SMART za ka?de 5 z? wydanych za pomoc? karty
Ponadto na powitanie ka?dy nowy Posiadacz karty Pekao/Shell otrzymuje:
? 1000 punktów SMART od Banku
? dodatkowo 500 punktów SMART, je?li w ci?gu dwóch miesi?cy od otrzymania karty klient kupi min. 100 litrów paliwa Shell V-Power Racing lub Shell V-Power Diesel, p?ac?c kart? kredytow? Pekao/Shell oraz rejestruj?c ten zakup na swojej karcie SMART
? 5% zni?ki przy zakupie cz??ci zamiennych w sieci Inter Cars. Oferta nie dotyczy placówek Inter Motors, sprzedaj?cych cz??ci do motocykli oraz motocykle

 

 

 

 

 

PKO BP
(Partnerska karta kredytowa PKO VITAY)

 

 

 

 

Mo?liwo?? zbierania punktów VITAY w ramach programu lojalno?ciowego prowadzonego przez PKN Orlen, które mo?esz wymieni? na atrakcyjne prezenty z Katalogu VITAY. Przyk?adowo za zakup paliw:
? Verva ON ? 6 pkt/l
? Verva 98 ? 6 pkt/l
? ON ekodiesel ? 6 pkt/l
? 95 eurosuper ? 6 pkt/l
? LPG ? 4 pkt/l

 

 

 

 

 

Alior Bank
(Karta debetowa Alior Bank ? Lotos Navigator)

 

 

 

 

? Za aktywacj? karty debetowejna pocz?tek: 25 punktów,
? 1 punkt za ka?de 100 z? transakcji bezgotówkowych dokonanych kart?,
? 1 punkt za ka?dy 1 000 z? po?yczek gotówkowych i kredytów samochodowych udzielonych w ci?gu 12 miesi?cy od otwarcia rachunku,
? 1 punkt za ka?de 10 000 z? kredytu hipotecznego (dotyczy kredytów udzielonych w ci?gu 12 miesi?cy od otwarcia rachunku)

Konta z upustami ? czyli? wydana kasa do nas wraca (a przynajmniej jej procent)
Kilka banków działających na polskim rynku oferuje konta osobiste, z którymi związane są zwroty części pieniędzy wydanych? tak, tak ? na paliwo. Nie są to może wielkie kwoty, ale jak mówi stare przysłowie ?ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka?. Rachunki, które niejako z definicji oferują zwrot kilku procent wydatków na stacji paliw to:
– Dobre Konto Banku Millennium zwracające 3% wydatków na zakupy w sklepach spożywczych, supermarketach i na stacjach paliw w całej Polsce
– Konto Zarabiające Meritum Banku, którego użytkownik może otrzymać zwrot 4% wydatków na paliwo.

Karta kredytowa? Za nią nie warto przepłacać! Sprawdź najtańsze!

Oprócz wymienionych powyżej rachunków, w trzech polskich bankach można znaleźć konta zwracające ich użytkownikowi część pieniędzy wydanych na zakupy ? w tym na paliwo. Są to:
– Nowe konto hybrydowe Toyota Banku ? oferta łącząca w sobie cechy konta osobistego i oszczędnościowego (oprocentowanie 5%) ? oferujące zwrot do 4% od wartości transakcji
– Konto Zakupowe Alior Banku ? zwracające 1% kwoty każdej transakcji bezgotówkowej lub płatności internetowej dokonanej kartą płatniczą
– Konto Wydajesz & Zarabiasz Banku Zachodniego WBK ? osoba używająca karty Visa Wydajesz & Zarabiasz, co miesiąc otrzyma na swoje konto zwrot 1% wartości płatności dokonanych tą kartą.

Konta z upustem
Bank
(nazwa konta)
Przywileje dla klienta

 

 

 

 

 

Bank Millennium
(Dobre Konto)

 

 

 

 

? Zwrot 3% (max 50 z? miesi?cznie) wydatków na zakupy w sklepach spo?ywczych, supermarketach i na stacjach paliw w ca?ej Polsce
? 0 z? za prowadzenie konta
? 0 z? za kart? do konta
? 0 z? za wyp?aty ze wszystkich bankomatów w Polsce
Z powy?szych korzy?ci mo?na skorzysta? je?eli miesi?czne wp?ywy na konto wynosz? min. 1 000 z?
oraz przy co najmniej jednej w miesi?cu p?atno?ci? bezgotówkow? kart? wydan? do Dobrego Konta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meritum Bank
(Konto Zarabiaj?ce)

 

 

 

 

? Zwrot 4% wydatków na paliwo (przy miesi?cznych wp?ywach na konto minimum 1500 z?) ? maksymalnie 30 z? miesi?cznie
? 0 z? za otwarcie i prowadzenie konta
? 0 z? za wyp?aty ze wszystkich bankomatów w Polsce
? 0 z? za przelewy krajowe przez Internet
? 0 z? za wydanie karty debetowej VISA Standard do konta
? 0 z? za obs?ug? karty debetowej VISA Standard do konta (przy p?atno?ciach min. 200 z? miesi?cznie)

Toyota Bank
(nowe konto hybrydowe)

? zwrot do 4% od warto?ci transakcji
? wysokie oprocentowanie: 5,00% od 1 z? bez limitu
? przelewy – 50 gr
? w opcji karta p?atnicza z mikroprocesorem
? wszystkie bankomaty w Polsce bez op?at (czwarta i kolejna transakcja w miesi?cu 4,50 z?)
? op?ata za prowadzenie konta: 10 z? miesi?cznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alior Bank
(Konto Zakupowe)

 

 

 

 

? CashBack – zwrot 1% kwoty ka?dej transakcji bezgotówkowej lub p?atno?ci internetowej dokonanej kart? p?atnicz?
? op?ata za prowadzenie rachunku ? 7 z? miesi?cznie
? bezp?atny pakiet „Pomocni Fachowcy” – dla osób, dla których Alior Bank jest „g?ównym bankiem”
? mo?liwo?? otrzymania dedykowanej karty debetowej zakupowej pozwalaj?cej na p?atno?ci internetowe, wypuk?ej karty z wizerunkiem lub karty z funkcjonalno?ci? PayPassTM;
? mo?liwo?? korzystania z przelewu natychmiastowego, dzi?ki któremu ?rodki trafiaj? do odbiorcy w ci?gu zaledwie kilku minut
? mo?liwo?? korzystania z Autodealingu
? mo?liwo?? za?o?enia powi?zanej z rachunkiem lokaty nocnej, w której po?owa Twoich ?rodków zarabia 4%

 

 

 

 

 

BZ WBK
(Konto Wydajesz & Zarabiasz)

 

 

 

 

Klient korzystaj?cy z karty Visa Wydajesz & Zarabiasz, co miesi?c otrzymuje na swoje konto zwrot 1% warto?ci p?atno?ci dokonanych t? kart?. Klient korzystaj?cy z karty MasterCard PAYBACK Multi p?ac?c kart? zbiera punkty PAYBACK, które mo?e wymieni? na nagrody

Czy to już wszystkie oferty?
Nie. Na deser zostawiliśmy jeszcze jedną, niebankową, ofertę, dzięki której zapłacimy mniej za paliwo, ale tylko na niektórych stacjach w Polsce. O czym mowa? O TESCO premiujące osoby, które w super- i hipermarketach należących do tej sieci zrobią zakupy na odpowiednio 50 zł i 100 zł. Jak to działa? Kasjerka przybija na paragonie pieczątkę, paragon z pieczątką okazujemy w kasie na stacji paliw TESCO i? płacimy 5 gr. mniej za litr paliwa. Podobny upust daje również zapłacenie za paliwo, wydawaną przez TESCO, kartą kredytową VISA CLUBCARD. A do końca kwietnia 2012 r. klient TESCO, który zrobi zakupy za 50 zł lub 100 zł i zapłaci za paliwo kartą kredytową VISA CLUBCARD otrzyma upust w wysokości 10 gr. na litrze

Co zatem wybrać?
Dla każdego coś miłego? można korzystać z kredytowej karty partnerskiej, zbierać punkty i zamieniać je na nagrody, można założyć jedno z kont ?upustowych?, a wreszcie zostać klientem sieci TESCO i tankować paliwo na jednej z należących do niego stacji. Jakby na to nie patrzyć, każdy sposób na zostawianie mniejszych kwot na stacji benzynowej, jest dobry. Zastanówmy się, co jest dla nas najlepsze i? korzystajmy. Nie zanosi się bowiem na to, że w najbliższej przyszłości ceny paliw spadną.

opracowanie:
Porównywarka finansowa
www.TotalMoney.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , , ,

Podobne artykuły :