Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Biuro Informacji Kredytowej – co warto o nim wiedzieć?

27 marca 2006

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmiana-mi). BIK gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Dane gromadzone w BIK dotyczą zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.


KIEDY TWOJE DANE MOGĄ TRAFIĆ DO BIK?

Dane mogą trafić do BIK w momencie składania przez Ciebie w banku lub SKOK-u wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu przez Ciebie zobowiązania w którejś z wyżej wymienionych instytucji. Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego przez Ciebie kredytu, bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania Twojego zobowiązania.

??Wbrew powszechnej opinii Biuro Informacji Kredytowej wcale nie prowadzi czarnej listy dłużników, lecz jedynie monitoruje – w sposób całkowicie zinformatyzowany (informacje do rejestru płyną z systemów informatycznych banków i odwrotnie) – sposób realizowania zobowiązań przez klientów? – Dorota Kossowska, Doradca finansowy, Open Finance SA.

JAKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W BIK?

W BIK znajdują się:
–    informacje o Twoich danych osobowych,
–  dane na temat zobowiązań wobec Banków i SKOK-ów takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat,
–    informacje o zadłużeniu.

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki lub SKOK-i, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez bank lub SKOK ? zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).

JAK DŁUGO BIK MOŻE PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
Jeśli zobowiązanie spłacałeś terminowo – Twoje dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania.
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres przez Ciebie wskazany, poświadczając Twoją pozytywną historię kredytową.

Dane mogą być przetwarzane również bez Twojej zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie nastę-pujące warunki:
– nie regulowałeś zobowiązania lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni,
– upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Ciebie przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarza-nia Twoich danych  bez Twojej zgody.

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stoso-waniem przez banki  metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

HISTORIA TO NAJLEPSZA REKOMENDACJA

Najkorzystniejsze dla Twojego wizerunku finansowego jest terminowe regulowanie zobowiązań, co jest równo-znaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.

Czy pozytywna historia kredytowa może być do czegoś potrzebna? Zapewniamy, że tak! To dzięki niej jesteś dla  banków i SKOK-ów wiarygodnym i cennym klientem, co z kolei może przełożyć się na:
–    lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu,
–    skrócenie lub uproszczenie procedur,
–    obniżanie opłat i prowizji.

Widać wyraźnie, że  brak wiedzy o Twojej historii kredytowej uniemożliwa bankom czy SKOK-om zastosowanie swoistej premii za Twoją rzetelność finansową.

„Jeśli dostajemy pozytywny raport, to jest to punkt dla klienta. Jego wniosek możemy rozpatrzyć szybciej „- Piotr Utrata, Rzecznik prasowy jednego z banków współpracujących z BIK

„Unikalnym produktem naszego banku, który promujemy obecnie, jest kredyt na dowód osobisty. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób mających dobrą opinię w Biurze Informacji Kredytowej?” – Maciej Konieczny, Menedżer sprzedaży jednego z banków współpracujących z BIK

UDZIEL ZGODY!

Jeśli chcesz być postrzegany jako atrakcyjny uczestnik rynku finansowego powinieneś sam dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat Twoich zobowiązań była dostępna dla innych instytucji sektora finansowego, nie tylko w trakcie, ale również po spłaceniu Twojego zobowiązania. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych zwiększasz swoje szanse na możliwość naliczenia Twojej oceny punktowej. Pamiętaj! Żądając usunięcia, po spłacie zobowiązania, swoich danych pozytywnych oraz nie wyrażając zgody na ich przetwarzanie, pozbywasz się możliwości lepszego traktowania Ciebie przez banki i SKOK ?i.

WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH PO WYGASNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA, TWORZYSZ WSPÓLNIE Z BIK TWÓJ POZYTYWNY PORTRET FINANSOWY, TAK WYSOKO CENIONY PRZEZ WIELE INSTYTUCJI.

BIK CZY BIG?

Czasem  zdarza się, że Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest mylone z biurami informacji gospodarczej (BIG).

Biuro informacji gospodarczej (BIG) to instytucja, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospo-darcze dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK, BIG-i działa-ją na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Biuro Informacji Kredytowej współpracuje obecnie z jednym biurem informacji gospodarczej –  InfoMonitorem (www.infomonitor.pl), które jako jedyne w Polsce oferuje bezpośredni, elektroniczny dostęp do baz danych całego sektora bankowego, a także dostęp do informacji pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki.

BIG może przechowywać informacje na Twój temat do momentu, gdy Twój wierzyciel poinformuje biuro, że spłaciłeś należność do zera.
Warto też podkreślić, że informacje do BIG-ów trafiają na innych zasadach niż do BIK. Informacje mogą przesyłać do BIG-u tylko wymienione w Ustawie przedsiębiorstwa, w sytuacji jeśli zalegasz z płatnościami swoich zobowiązań na kwotę powyżej 200 zł lub jako przedsiębiorca na kwotę powyżej 500 zł, a od przesłania do Cie-bie listem poleconym wezwania do zapłaty minęło 60 dni.

Biuro informacji gospodarczej oferuje liczne korzyści dla swoich klientów. Jeśli jesteś przedsiębiorcą możesz zmniejszyć ryzyko i koszty Twoich decyzji biznesowych. Zanim podejmiesz współpracę z nowym kontrahentem możesz sprawdzić w biurach informacji gospodarczej czy terminowo reguluje on swoje zobowiązania.

logo_bikwww.bik.pl
Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel. +48 / 22 310 4444, +48 / 22 348 4444
od poniedziałku do piątku w godz. 08:30-15:30

Przeczytaj również:
Miękka windykacja czyli jak skutecznie odzyskać należności ,
Co to jest Biuro Informacji Gospodarczej ,
Powrót na górę strony ,
Przejdź do spisu treści 600 porad finansowych

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: , ,

Podobne artykuły :