Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Banki, które pomagają uniknąć podatku

23 grudnia 2009

Banki oferują różnego typu produkty oszczędnościowe pozwalające uniknąć podatku Belki. Najwyższe oprocentowanie wśród antybelkowych depozytów można uzyskać na kontach oszczędnościowych ? nawet 6,5% w skali roku. Najlepsza lokata dzienna przynosi 5,65% w skali roku, a półroczna poliso-lokata 5,7% ? wynika z analizy Expandera.


Rząd nie dotrzymał obietnicy zniesienia podatku od lokat. Wyręczyły go w tym jednak banki oferujące różnego rodzaju produkty pozwalające unikać płacenia podatku Belki. Stosują przy tym dwa sposoby. Jednym z nich jest codzienna wypłata odsetek, która jest wykorzystywana w lokatach dziennych i kontach oszczędnościowych z codzienną kapitalizacją. Drugim sposobem jest połączenie lokaty z ubezpieczeniem, czyli stworzenie poliso-lokaty. Expander sprawdził, które banki umożliwiają oszczędzanie bez podatku i ile można zyskać korzystając z nich.

Nawet 6,5%, ale tylko do 5 000 zł
Rozpocznijmy od pierwszego sposobu, czyli kont z codzienną kapitalizacją odsetek. Najwyższe oprocentowanie wolne od podatku ? 6,5% w skali roku – można uzyskać na Rachunku Mocno Oszczędzającym w Polbanku. Niestety taka stawka obowiązuje tylko, gdy kwota na koncie nie przekracza 5 000 zł. Jeśli jest wyższa, to oprocentowanie spada do 5%, co nie jest już najlepszą stawką na rynku. Więcej oferują bowiem Kredyt Bank i Euro Bank, które również posiadają w swojej ofercie konta z codzienną kapitalizacja odsetek. W tym pierwszym oprocentowanie konta oszczędnościowego o nieco mylącej nazwie ?Lokata swobodna?, wynosi 5,3%. Tu również funkcjonują pewne ograniczenia. Jeśli saldo na koncie wyniesie 15 000 zł lub więcej, to oprocentowanie spada do 3%, a jeśli będzie mniejsze niż 1000 zł , to odsetki w ogóle nie są naliczane. Poza tym jeden klient może otworzyć tylko jedno konto.

Nawet 270 tys. zł na antybelkowym koncie w Eurobanku
Co w takim razie jeśli ktoś chce ulokować na antybelkowym koncie znacznie większą kwotę? Powinien rozważyć skorzystanie z oferty Eurobanku. Nie ma w nim bowiem takich ograniczeń jak w Polbanku czy Kredyt Banku. Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym w Euro Banku wynosi bowiem  5,05% niezależnie od kwoty oszczędności. Należy jednak zaznaczyć, że najbardziej opłaca się utrzymywać saldo nie przekraczające 18 tys. zł. Tylko w takim przypadku wypłacane codziennie odsetki nie zastaną pomniejszone o podatek. Gdyby saldo rachunku było wyższe, to kwota odsetek przekroczyłaby 2,49 zł, a wtedy zaczyna działać podatek Belki. Aby umożliwić klientom oszczędzania znacznych kwot bez podatku, Eurobank pozwala na otwarcie do 15 rachunków oszczędnościowych. W rezultacie bez podatku można ulokować w tym banku nawet 270 tys. zł ? 15 kont z saldem 18 tys. zł.

oprocentowanie_kont1_23.12

Jednodniowe lokaty mniej atrakcyjne niż konta oszczędnościowe
Najwyższe oprocentowane na jednodniowych lokatach oferuje Meritum Bank (5,7%) i Noble Bank ? 5,65%. W pozostałych bankach jest ono niższe niż na najlepszych kontach. Pewnym wyjątkiem jest tu również BOŚ. Oferuje on stawkę wynoszącą 5,05%, czyli dorównującą tej na rachunku w Eurobanku. Niestety wymienione oprocentowanie można uzyskać tylko pod warunkiem otwarcia wraz z lokatą Konta Wyjątkowego, którego prowadzenie kosztuje 19 zł miesięcznie. Lokatę mogą założyć również posiadacze kont w BOŚ, ale wtedy oprocentowanie jest niższe ? wynosi 4,55%. W przypadku lokat dziennych oprócz oprocentowania warto też sprawdzać warunki wypłaty środków. O ile z kont oszczędnościowych w każdej chwili można wypłacić środki bez utraty odsetek, to w przypadku lokat zdarzają się pewne ograniczenia. Dla przykładu w Noble Banku wypłata przed upływem zadeklarowanego okresu (3, 6 lub 12 miesięcy) skutkuje wypłatą tylko 30% należnych odsetek. W Invest Banku zerwanie lokaty przed upływem 3 miesięcy wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości 0,5% kwoty lokaty.

W dłuższym okresie warto skorzystać z poliso-lokaty
Wadą kont oszczędnościowych i części lokat jednodniowych jest to, że ich oprocentowanie w każdej chwili może się zmienić. Jeśli klient chce oszczędzać w nieco dłuższym terminie na antybelkowej lokacie i jednocześnie mieć pewność co do wysokości oprocentowania, to powinien skorzystać z poliso-lokaty. Najatrakcyjniejsze poliso-lokaty roczne oferuje Lukas Bank ? 5,346%, a półrocznej DnB Nord – 4,62% w skali roku.

oprocentowanie_kont2_23.12

Zaletą poliso-lokat jest, to że z góry wiadomo jaka będzie wysokość zysku wypłaconego po zakończeniu okresu umowy. Poza tym nie ma tu maksymalnej kwoty przy której nie jest naliczany podatek. Brak podatku wynika bowiem nie z tego, że mała jest kwota odsetek. Podatek nie jest bowiem naliczany dlatego, że poliso-lokata ma formę ubezpieczenia, a świadczenie ubezpieczeniowe nie są objęte podatkiem. Wadą tego typu produktów jest natomiast konieczność zamrożenia oszczędności na pewien okres. Poza tym zysk jest wypłacany dopiero po okresie na jaki została zawarta umowa. W przypadku kont oszczędnościowych i części lokat dziennych odsetki codziennie powiększają kapitał, a więc oprocentowanie codziennie jest naliczane od coraz większej kwoty. Jeśli oszczędzający wpłaci środki do np. rocznej poliso-lokaty, a później będzie chciał je wypłacić przed upływem roku, to otrzyma tylko niewielką część należnych odsetek lub nie otrzyma ich wcale. Warto też sprawdzać jaki ubezpieczyciel jest współtwórcą produktu. Poliso-lokata tak naprawdę jest bowiem ubezpieczeniem na życie i dożycie. To wiarygodność ubezpieczyciela, a nie banku powinna być zatem brana pod uwagę, przy ocenie ryzyka.

oprocentowanie_kont3_23.12

logo_expanderJarosław Sadowski
www.Expander.pl


Przejdź do spisu treści ponad 1200 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: , , , , , , , ,

Podobne artykuły :