Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

4 sposoby oszczędzenia na podatku od zysków kapitałowych.

13 września 2005

Polisy lokacyjneIKE, Indywidualne Konta EmerytalneUbezpieczeniowe programy inwestycyjneGiełda Papierów WartościowychPolisy lokacyjneObecne oprocentowanie lokat bankowych na poziomie 3, 3,5% rocznie zniechęca do tej formy oszczędzania. Dla osób które preferują bezpieczeństwo swoich oszczędności i chcą mieć wyższe zyski ciekawym rozwiązaniem są polisy lokacyjne…


Polisy są wynalazkiem ostatnich lat i powstały w odpowiedzi na pojawienie się tzw. podatku Belki. Ich konstrukcja jest identyczna jak klasycznej lokaty terminowej. Wpłacamy określoną kwotę (zwykle min. 5 tys. zł), by po 6 lub 12 miesiącach otrzymać ją powiększoną o odsetki.
Ponieważ polisa lokacyjna formalnie jest rodzajem ubezpieczenia na życie, w ramach którego środki nie są inwestowane, wypłacone świadczenie jest zwolnione z podatku.

Tyle plusów

Do głównych minusów zaliczyć należy obowiązek utrzymania polisy do końca terminu jej trwania. W przeciwnym razie nie otrzymamy odsetek, a jedynie wpłacony kapitał.
W związku z powyższym przegrywają one np. z obligacjami i funduszami rynku pieniężnego, które zapewniają podobną stopę zwrotu, ale dają możliwość wypłat w dowolnym momencie bez utraty naliczonych zysków.
Polisy lokacyjne oferują m.in. Getin Bank, Lukas Bank, Raiffeisen Bank, Deutsche Bank.

IKE – Indywidualne Konta Emerytalne
Z podatku będzie zwolniony wypracowany zysk pod warunkiem, że wycofamy środki po przejściu na emeryturę lub po ukończeniu 60 roku życia (zależy to od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Więcej o IKE znajdziesz tutaj.

Ubezpieczeniowe programy inwestycyjne
W ramach tych programów można przenosić pieniądze między funduszami inwestycyjnymi różnych TFI bez konieczności uiszczania podatku od już wypracowanego zysku. Podatek od zysków naliczany jest jednorazowo dopiero kiedy wycofujemy zgromadzone środki.
Dzięki odroczonej zapłacie podatku inwestujemy większe kwoty, co przekłada się na większe końcowe zyski.

Giełda Papierów Wartościowych
Jeśli w przeciągu jednego roku poniesiemy stratę na inwestycji w akcje, możemy odliczyć ją od dochodu osiągniętego na akcjach w kolejnych latach. Warunek jest jeden, w pierwszym roku możemy odliczyć maksymalnie 50% poniesionych strat.

Przejdź do spisu treści blisko 800 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :