Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Podział majątku małżonków po rozwodzie

26 stycznia 2009

Chciałabym się dowiedzieć jak przebiega podział majątku małżonków po orzeczeniu rozwodu. Czy sąd zawsze dzieli ten majątek po połowie? Czy możliwe jest, że dostanę mniej niż mój były mąż, gdyż od dłuższego czasu nie pracowałam? Posiadamy wspólne mieszkanie, dwie nieruchomości i sporo oszczędności na koncie bankowym, które należy tylko do męża. Czy to ma jakieś znaczenie?

Sąd podczas procesu rozwodowego może dokonać podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernego jego przedłużenia. Jeśli małżonkowie nie mogą się dogadać co do kwestii sposobu podziału majątku, sąd nie dokona tego podziału. Wówczas należy wnieść kolejną sprawę o podział majątku, już po otrzymaniu wyroku rozwodowego.

Z chwilą orzeczenia rozwodu automatycznie wygasa pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, ale żeby każdy z małżonków stał się właścicielem poszczególnych składników majątku musi zostać on podzielony. Podziału majątku wspólnego można dokonać poprzez umowę zawartą między małżonkami lub – w sytuacji braku porozumienia – za pośrednictwem sądu. Jednak warto podzielić majątek samodzielnie, gdyż sprawy o podział majątku są niezmiernie długotrwałe, trudne i uciążliwe.

Podział dokonany poprzez umowę to najprostszy, a zarazem najmniej konfliktowy podział majątku dorobkowego małżonków. Małżonkowie uzgadniają pomiędzy sobą, w jaki sposób chcą podzielić wspólny majątek i sporządzają umowę o jego podziale. Gdy w grę wchodzą nieruchomości (czyli mieszkanie, dom lub działka) – musi ona być zawarta w formie umowy notarialnej. Jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku dorobkowego, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku. Wniosek o podział majątku należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce położenia majątku.

Bez względu na wartość dzielonego majątku, sądem pierwszej instancji właściwym dla dokonania tego podziału będzie sąd rejonowy. We wniosku należy podać przedmioty i prawa podlegające podziałowi (np. spis rzeczy ruchomych należących do małżonków). Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, należy określić miejsce jej położenia, powierzchnię, zabudowania oraz przeznaczenie (np. grunt przeznaczony na cele rolnicze), a także podać dane geodezyjne z ewidencji gruntów. Należy tez przedstawić dokumenty stwierdzające, że dana nieruchomość jest własnością małżonków (w szczególności dołączyć wypisy z ksiąg wieczystych itp.

We wniosku należy określić wartość dzielonego majątku, która posłuży do określenia wysokości opłaty sądowej. Sąd może jednak nie zgodzić się z twoją wyceną i sam dokonać własnych ustaleń. Może np. stwierdzić, że nieruchomość podana we wniosku jako należąca do jednego z małżonków, w rzeczywistości stanowi własność obojga. Majątek jest dzielony po równo bez względu na to czy został nabyty z pieniędzy tylko jednego z małżonków. Na przykład, jeżeli żona nie pracowała a jedynie mąż zarabiał pieniądze, nie może on domagać się większej części majątku. Sąd bowiem traktuje prowadzenie domu i wychowywanie dzieci jak pracę zarobkową i nie jest to przesłanką do ustalenia nierównych udziałów w majątku.

Wyjątek stanowi tu darowizna na rzecz jednego z małżonków dokonana w czasie trwania małżeństwa. Właścicielem jej jest małżonek obdarowany i nie wchodzi ona w skład dzielonego majątku. Jednak niekiedy sąd na wniosek jednej ze stron może ustalić nierówny udział małżonków w majątku wspólnym, biorąc pod uwagę stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku. Stopień przyczynienia się małżonka do powstania majątku ocenia się na podstawie jego starań o potrzeby rodziny i pomnożenie jej dochodów.

Wysokość zarobków małżonków nie ma przy tym decydującego znaczenia. Duże różnice w zarobkach same przez się nie powodują ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, ani fakt, że kobieta nie pracowała, a zajmowała się domem i dziećmi. Co do konta bankowego, którego właścicielem jest jedynie mąż, to sąd ma możliwość ustalenia stanu majątkowego takiego konta i również jego podziału.

Artykuł pochodzi
z serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj również:
Zarząd majątkiem dziecka,
Jak sporządzić testament

 

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , , , , , , ,

Podobne artykuły :