Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Po pieniądze po zalaniu czyli jak odzyskać pieniądze za zniszczone przez wodę mienie?

8 listopada 2010

Wielka woda na małej rzeczce, przerwane wały lub intensywne deszcze ? to tylko niektóre z sytuacji, które mogą doprowadzić do zalania naszego domu, piwnicy czy samochodu. Co zrobić, aby skutecznie domagać się odszkodowania? W dochodzeniu roszczeń pokrzywdzonym pomóc może ubezpieczenie ochrony prawnej.

Tegoroczne powodzie i podtopienia po raz kolejny pokazały, że ubezpieczenie nieruchomości i mienia to konieczność. Gdy opadną zarówno woda, jak i emocje, zaczyna się liczenie strat. Zniszczone domy i uprawy, zalane pojazdy oraz utracony dobytek to najczęstsze szkody zgłaszane do ubezpieczycieli.


Firmy ubezpieczeniowe szacują, że odszkodowania z tytułu strat wywołanych tegoroczną powodzią wyniosą ponad 220 mln zł. Jak zadbać o to, aby otrzymać należne nam pieniądze? D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej radzi, co może pomóc w szybkim i skutecznym dochodzeniu swych racji.

Zniszczone mienie

Podstawową formą zabezpieczenia przed utratą dorobku życia jest polisa ubezpieczeniowa. Osoby ubezpieczone mogą domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela za poniesione straty, w tym między innymi za całkowite zniszczenie budynków, podtopienia czy uszkodzenia powstałe na skutek osuwającej się ziemi. Przystępując do szacowania strat kluczowe jest dokładne wypunktowanie oraz określenie poniesionych szkód oraz okoliczności ich powstania. Ważne, aby postarać się o zgromadzenie pełnej dokumentacji obrazującej straty, w tym zdjęć, a także nie dopuścić do powstania kolejnych zniszczeń, np. w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia uszkodzonego mienia.  

Ubezpieczenia

Należy pamiętać, że nie każda polisa chroni w tym samym zakresie. Ubezpieczyciele określają warunki w oparciu o własne regulaminy ? przed zawarciem umowy trzeba dokładnie zapoznać się z zakresem ubezpieczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. wyłączenia, czyli sytuacje pozwalające ubezpieczycielowi odmówić realizacji roszczeń, np. w wyniku działania siły wyższej, przez co z zakresu przedmiotu ubezpieczenia może zostać wyłączona powódź i nie otrzymamy odszkodowania. Dlatego tak ważne jest, aby ubiegając się o odszkodowanie zweryfikować zakres opłaconej polisy, ponieważ nie wszystkie umowy obejmują szkody związane z powodzią i innymi zjawiskami atmosferycznymi, zaliczając je do ubezpieczeń dobrowolnych. ?Nie wszyscy ubezpieczeni wiedzą, że wysokość odszkodowania przyznana przez ubezpieczyciela nie jest obligatoryjna ? można się od niej odwołać, jeśli uważamy że należy nam się więcej pieniędzy? wyjaśnia Maciej Żyłka, prawnik D.A.S.

Ochrona prawna

W sytuacji, kiedy decydujemy się na rozpoczęcie sporu z ubezpieczycielem, należy dokładnie znać swoje prawa i możliwości. Samodzielna walka o obronę swoich praw lub o udowodnienie racji często jest nie tylko stresująca, ale przede wszystkim kosztowna, gdyż na opłacenie prawnika nie zawsze posiadamy wolne środki finansowe. Pomocą służyć może ubezpieczenie ochrony prawnej, które zapewnia ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z prowadzeniem sporów prawnych. Dzięki polisie osoba ubezpieczona może sobie pozwolić na własnego adwokata czy radcę prawnego, którego honorarium pokryje towarzystwo ubezpieczeń. Polisa stwarza możliwość dostępu do usług prawniczych, a także do środków niezbędnych do opłacenia adwokatów, radców prawnych czy pełnomocników. Oznacza to nie tylko oszczędności w wymiarze finansowym, ale także w wymiarze czasowym ? dobre ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia stały dostęp do wiedzy prawniczej wykwalifikowanych specjalistów z danej dziedziny prawa.

?Ochrona prawna zapewnia ubezpieczonym równość wobec prawa niezależnie od ich statusu materialnego czy społecznego. Pozwala zwykłym ludziom wystąpić przeciwko korporacjom i ich adwokatom? tłumaczy Mariusz Olszewski, prezes D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Pomocą dla osób, które chcą dochodzić swoich racji w sporze z firmami ubezpieczeniowymi może służyć polisa Ochrona Prawna Rodziny oferowana przez D.A.S. Zapewnia ona praktycznie pełne zabezpieczenie interesów ubezpieczonego i jego rodziny poprzez gwarancję pokrycia kosztów pomocy specjalistów, a także dostęp do całodobowej pomocy prawnej przez telefon. ?W ramach pakietu zapewniamy ochronę prawną wszystkich członków rodziny, a także mienia osób objętych polisą? podkreśla Maciej Żyłka z D.A.S.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to pierwszy w Polsce wyspecjalizowany ubezpieczyciel ochrony prawnej. Działa w naszym kraju od 2000 roku, a w Europie od ponad 80 lat. Jest obecny niemal na całym naszym kontynencie. Zapewnia ubezpieczonym poczucie bezpieczeństwa prawnego w wielu aspektach życia prywatnego i zawodowego.
www.das.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :