Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Po co istnieje BIK – Biuro Informacji Kredytowej?

28 czerwca 2007

BIK – Biuro Informacji Kredytowej – to instytucja zbierająca informacje o klientach zaciągających kredyty i pożyczki. Te informacje służą obu stronom takich transakcji – bankom, by mieć wiedzę o terminowości spłat kredytów i rzetelności klientów, natomiast klientom służy informacją.

Materiał pochodzi z Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

W wielu krajach na świecie instytucje udzielające kredytów oraz oferujące różnorakie usługi finansowe mają dostęp do baz danych, które pomagają im ocenić wiarygodność kredytową każdej osoby chcącej zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązanie. Bazy te prowadzone są przez biura kredytowe bądź inne rejestry.

Zakres i rodzaj danych gromadzonych przez biura może być zróżnicowany ze względu na regulacje prawne w danym kraju. Niekiedy biura gromadzą jedynie dane negatywne, tzn dotyczące klientów posiadających opóźnienia w regulowaniu zobowiązań. Jednak w większości przypadków gromadzone są dane dotyczące wszystkich klientów zaciągających zobowiązania.

W 1997 r. powołano do życia polskie Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które swoją działalność operacyjną rozpoczęło w 2000 r. BIK jest jak na razie jedynym w Polsce biurem informacji kredytowej; może ich być więcej, a zasady na jakich mogą one funkcjonować zawiera Ustawa Prawo Bankowe.
Podobnie do biur w innych krajach, BIK gromadzi i udostępnia dane zarówno pozytywne jak i negatywne dotyczące zobowiązań klientów banków i innych instytucji kredytowych.

BIK współpracuje z 38 instytucjami, działając na zasadzie wzajemności, tzn., że tylko te instytucje finansowe, które przekazują dane do BIK mogą otrzymać informację zwrotną w postaci raportów kredytowych.

Banki oraz inne instytucje kredytowe, poprzez dostęp do tych informacji mogą sprawnie oszacować zdolność i wiarygodność kredytową klienta przed udzieleniem mu kredytu. Oczywiście mogą tego dokonać również na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta, nie mniej jednak bardzo trudno będzie im ocenić jego wiarygodność.

Dlatego też raport kredytowy ma decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu oraz w procesie zarządzana ryzykiem. Im bogatszy w dane jest raport, tym ocena klienta jest bardziej precyzyjna.

Niektórzy mogą stwierdzić, iż taka właśnie wnikliwa analiza utrudnia dostęp do usług kredytowych, tymczasem to właśnie działalność BIK chroni przez nadmiernym zadłużeniem się i popadaniem w kłopoty finansowe. Możliwość pozyskania przez kredytodawcę raportu kredytowego ułatwiającego ocenę wiarygodności staje się jednocześnie dla kredytobiorcy mechanizmem dyscyplinującym.

[google1]

Z drugiej strony, chcąc być odbieranym jako rzetelny uczestnik rynku finansowego, klient powinien dążyć do tego aby pozytywna historia spłat jego zobowiązań była dostępna dla innych instytucji sektora finansowego nie tylko w trakcie, ale również po spłaceniu danego zobowiązania.

W większości krajów, gdzie funkcjonują biura kredytowe zbierane są zarówno dane pozytywne, które tak jak w Polsce stanowią przeważającą część informacji dotyczących zobowiązań kredytobiorców, jak i dane negatywne, tj. zawierające historię rachunków spłacanych z opóźnieniem.

Klienci posiadający pozytywną historię kredytową mają szansę na otrzymanie od banku lepszych niż standardowe warunków korzystania z ofert. Właśnie dla rzetelnych klientów możliwe jest skracanie i upraszczanie procedur oraz obniżanie opłat i prowizji.

Żądając usunięcia po spłacie zobowiązania danych pozytywnych oraz nie wyrażając zgody na przetwarzanie danych pozytywnych, klient banku pozbywa się możliwości dostępu do korzystniejszych niż standardowe warunków uzyskania i obsługi kredytu oraz dostępu do uproszczonych procedur przyznawania kredytu.

Tekst: Biuro Informacji Kredytowej www.bik.pl
Copyright By Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

Przejdź do początku tekstu >>> kliknij
Przejdź do spisu treści >>> kliknij
Przejdź do bloga >>> kliknij
Przejdź do forum >>> kliknij

[google2]

Tagi: , ,

Podobne artykuły :