Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Pieniądze z powietrza, czyli KNF via olsztyński adres korespondencyjny

5 września 2011

Portal www.energiazwiatru.com.pl jest obecnie jedynym podmiotem, w stosunku do którego Komisja Nadzoru Finansowego zastosowała prewencyjną metodę ostrzeżenia publicznego w sekcji ?Gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe?.

Portal bowiem nie posiada zezwolenia Komisji na lokowanie, w tak zwane inne prawa majątkowe, środków pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych na drodze propozycji zawarcia umowy, której przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu.

Gwarancja bezpieczeństwa inwestycji?

Energiazwiatru.com.pl na swojej stronie internetowej zapewnia, że bezsprzecznie warto inwestować w powołanie spółek celowych zajmujących się budową i obsługą elektrowni wiatrowych. Na potwierdzenie słuszności tego twierdzenia oraz w celu zobrazowania gwarancji inwestycyjnej portal przedstawia listę czterech argumentów, do których należą kolejno: zobligowanie Polski do uzyskania 7,5% udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej, zobligowanie dystrybutorów energii do jej odbioru od producentów odnawialnych źródeł energii (OZE), wysoka rentowność przedsięwzięcia i łatwość w pozyskaniu kredytu inwestycyjnego oraz finalnie wzrost cen energii elektrycznej w kraju ? dochodu po liberalizacji europejskiego rynku energetycznego oraz stabilizacji wspólnotowych cen energii elektrycznej. Lapidarnie przedstawia również gigantyczny potencjał kraju, jako posiadający sprzyjające prędkości wiatru, atrakcyjne lokalizacje farm wiatrakowych, który dostrzeżony został przez wiodące koncerny międzynarodowe sektora energetycznego.

Kim jest www.energiazwiatru.pl ?

Twórcy portalu niestety nie udostępniają zbyt wielu informacji o sobie, wabiąc jedynie mocno populistycznymi hasłami, a jedynym wykładnikiem lokalizacji działalności portalu jest olsztyński adres korespondencyjny umieszczony w zakładce kontakt. Jednak jak deklarują autorzy strony internetowej udało im się wprowadzić na rynek unikatowy produkt, który nie tylko zmieni podejście do elektrowni wiatrowych, ale też nie jest inwestycją wyłącznie dla bogatych oraz zgodnie z sentencją ?Budujemy wiatraki emerytalne ? takie co wypłacają pensję co miesiąc?, stanowi zabezpieczenie majątkowe na starość. Dodatkowo na łamach portalu znaleźć można informacje o zespole doświadczonych inżynierów i prawników zabezpieczających realizację techniczno ? prawną każdego projektu oraz niezbędnym doświadczeniu redukującym ryzyko inwestycyjne do minimum przy jednoczesnym minimalnym zaangażowaniu czasowym klienta. Jako następny argument na korzyść współpracy z organizacją świadczyć ma jej struktura umożliwiająca jednoczesne prowadzenie kilkudziesięciu kontraktów jednocześnie oraz zabezpieczenie najlepszych i najbardziej wietrznych lokalizacji pod budowę w Polsce.

Minimalny wkład – ponadprzeciętne zyski?

Model działania www.energiazwiatru.com.pl jest stosunkowo prosty. Zgłaszający się do portalu klienci inwestują minimalną kwotę 55 tysięcy złotych, jako koszt partycypacji w przedsięwzięciu. Stają się oni jednocześnie członkiem spółki celowej powołanej do budowy i obsługi jednej elektrowni wiatrowej, która zgodnie z informacjami portalu przyniesie przeciętnie od ośmiu do piętnastu procent zysków w skali roku w okresie spłaty śmigła oraz poziomu rentowności do czterdziestu procent po jego spłacie. Każdy z realizowanych w ramach idei rozproszonej energetyki projektów, wykonywany jest na bazie opracowanego wcześniej planu budowy elektrowni. Zawiera on każdorazowo trzynaście etapów związanych z kwestiami projektowo ? administracyjnymi oraz dwa etapy budowy elektrowni, po której zakończeniu następuje odbiór inwestycji. Obecnie w toku realizacji znajduje się pięć projektów, z czego po dwa o zaawansowaniu prac rzędu 20% i 5% oraz inwestycja, nad którą prace dopiero się rozpoczęły.

Dwa z projektów, Elektrownia Wiatrowa Sp. z o.o. oraz EOL Zielona Energia Sp. z o.o., o każdorazowo czterech zrealizowanych etapach, zlokalizowane są w okolicach Malborka. Pozostałe trzy inwestycje realizowane będą  w okolicach Nidzicy (Róża Wiatrów Sp. z o.o., Energetion Sp. z o.o.) oraz Płocka (Energio Sp. z o.o.). We wszystkich z pięciu powołanych na przestrzeni przełomu roku 2010 i 2011 spółek zlokalizowanych w Olsztynie, funkcję prezesa zarządu objął Sylwester Salach, założyciel firmy Remedium Doradcy Finansowi Sp. z o.o. powstałej w maju 2007 roku, oferującej produkty z zakresu kredytów, inwestycji oraz ubezpieczeń. 

Komisja Nadzoru Finansowego nie jest oczywiście w stanie uchronić wszystkich uczestników rynku kapitałowego od błędnie podejmowanych decyzji dotyczących rozporządzania własnym majątkiem. Jednak jako krajowa instytucja kontrolno ? nadzorcza może wskazać przedsiębiorstwa, w przypadku których ryzyko inwestycyjne jest największe, a możliwość utarty zaangażowania znaczna. Czy właśnie do takich przedsięwzięć zaliczyć można działania www.energiazwiatru.com.pl?

autor:
Piotr Głowacki
Portal Skarbiec.Biz

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :