Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Otrzymałem w spadku zadłużone mieszkanie – czy muszę przyjąć spadek?

22 września 2010

Wszystko o przyjmowaniu spadków i związanych z nimi zobowiązaniach. Otrzymanie spadku w opinii większości wiąże się ze wzrostem posiadanego majątku. Często bywa jednak inaczej. Najczęściej oprócz posiadanych przez spadkodawcę dóbr dziedziczymy także jego długi. Czy zawsze musimy przyjmować takie obciążenie? Co w przypadku otrzymania w spadku zadłużonego mieszkania?


Sposoby dziedziczenia według Kodeksu Cywilnego
Kwestie związane z dziedziczeniem w polskim systemie prawa uregulowane są w księdze czwartej kodeksu cywilnego. Zgodnie z normami zawartymi w tym akcie prawnym dziedziczenie może odbywać się na podstawie jednej z dwóch form uwzględnionych w art. 926 § 1 KC, który określa, że Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.
W przypadku sporządzenia przez spadkodawcę testamentu zwykłego (pisemnego), bądź wskazanie spadkobiercy w inny sposób akceptowany przez prawo ma on pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Jak podaje natomiast paragraf 2 cytowanego powyżej artykułu Dziedziczenie ustawowe (…) następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Formy przyjęcia spadku

Jak wspomniano we wstępie zajmując pozycję prawną spadkobiercy bardzo często oprócz pożądanych aktywów w zakres dziedziczonych praw wchodzą także pasywa. W skrajnym przypadku zdarzyć się może nawet dziedziczenie wyłącznie długów zmarłego.  W związku tym, aby nie dopuścić do sytuacji niesprawiedliwych, Kodeks Cywilny dopuszcza trzy formy zachowania podmiotów, którym przysługuje spadek.

W przypadku uzyskania w drodze spadkobrania zadłużonego mieszkania każdy z nas może skorzystać zatem z norm zawartych w artykule 1012 KC, według którego Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

1. Przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności
Tak zwane proste przyjęcie spadku jest pierwszą z historycznie dopuszczalnych form dziedziczenia. W tym przypadku, według konstrukcji prawnej, spadkobierca niejako ?wchodzi? w miejsce zmarłego przejmując wszystkie jego prawa i obowiązki.  Jeżeli na zapisanej nieruchomości nie ciążą zatem wierzytelności hipoteczne bądź rozmyślnie mamy zamiar je przejąć i np. spłacić kredyt zmarłego to opisana forma dziedziczenia jest dla nas najbardziej korzystna.

2. Odrzucenie spadku
Ze stosunkowo klarowną sytuacją mamy do czynienia także w przypadku odrzucenia spadku. Zgodnie z art. 1020 Kodeksu Cywilnego:  Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Bazując na przykładzie wspomnianej nieruchomości na odrzucenie spadku powinniśmy zdecydować się w sytuacji, gdy ciążące na niej prawa rzeczowe (hipoteka, służebności gruntowe) wiążą się z wydatkami, które w znaczący sposób przekraczają wartość uzyskanego mieszkania. Z jednej strony zabezpieczy nas to przed koniecznością uregulowania długów zmarłego. Z drugiej natomiast zaoszczędzi czas związany z prawnym podziałem majątku.

3. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza
W przypadku tzw. przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza mamy do czynienia z dziedziczeniem z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Innymi słowy, tak jak i w przypadku dziedziczenia prostego, mamy  do czynienia z akceptacją zapisanych praw. Z zasady istnieją jednak ograniczenia, w związku z którymi za zobowiązania zmarłego odpowiadamy jedynie do wysokości uzyskanego przysporzenia.

Z punktu widzenia potencjalnego właściciela wspominanej nieruchomości rozwiązanie to też ma swoje zalety. Skorzystać z niego należy jednak jedynie w sytuacji, gdy łącznie spełnione są następujące dwa warunki:
1. Na nieruchomości ciążą zobowiązania, ale ich suma nie przekracza wartości mieszkania,
2. Spadkobierca nie ma zamiaru przejmować np. kredytu hipotecznego, a jedynie uzyskać środki pieniężne wynikające ze sprzedaży nieruchomości w celu spłaty wierzycieli.

Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ? ważne informacje
Sama decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku nie jest jednak wystarczającą przesłanką do objęcia posiadanych praw i obowiązków zmarłego. Ważny musi być zarówno testament ( o ile został sporządzony) jak i oświadczenie woli spadkobiercy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z warunków, które stawia kodeks cywilny:

Art. 1015. Kodeksu Cywilnego
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.(…)

Art. 1018. Kodeksu Cywilnego
§ 1. (…)
§ 2. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.
§ 3. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

logo_comperiaautor:
Michał Kwiatkowski
www.Comperia.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :