Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Oszczędzanie długoterminowe

9 lutego 2013

Na rynku dostępnych jest coraz więcej sposobów oszczędzania i lokowania pieniędzy. Wybór między nimi zawsze sprowadza się do wyboru pomiędzy możliwymi do osiągnięcia zyskami, ryzykiem a okresem na jaki trzeba zamrozić środki. TotalMoney.pl postanowił się przyjrzeć mniej ryzykownym formom oszczędzania, z których może skorzystać każdy z nas.

Oszczędzanie czy inwestowanie pieniędzy wiąże się zawsze z ryzykiem. Mniej ryzykowne formy oszczędzania przynoszą mniejsze zyski, co wcale nie oznacza, że nie są one satysfakcjonujące, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej. Na orbicie zainteresowania TotalMoney.pl znalazły się: 2- i 3-letnie lokaty terminowe, konta oszczędnościowe i obligacje Skarbu Państwa.

Te formy oszczędzania poza różnym oprocentowaniem i okresem oszczędzania mogą się również różnić dodatkowymi elementami. Chodzi m.in. o możliwość dokonywania wpłat „uzupełniających” (są możliwe w przypadku konta oszczędnościowego), zerwania umowy przez upływem terminu umownego (w przypadku lokat w takiej sytuacji nie otrzymamy odsetek) czy częściowego „konsumowania” zaoszczędzonych pieniędzy (taką możliwość daje nam konto oszczędnościowe)..

Załóż lokatę na 2 lata i ciesz się przewidywalnym zyskiem!

Chcąc jak najlepiej porównać lokaty terminowe, konta oszczędnościowe i obligacje skarbowe przyjęliśmy, że wpłata początkowa wyniesie 5000 zł, lokaty, konta i obligacje są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej, a do obliczeń wzięliśmy pod uwagę ich aktualne oprocentowanie. Oceniając zaś wysokość zysków pod uwagę braliśmy odsetki uwzględniające podatek. W zestawieniu umieściliśmy się najkorzystniej oprocentowanie 2- i 3-letnie lokaty terminowe.

Dla większej przejrzystości porównania, w przypadku kont oszczędnościowych nie braliśmy pod uwagę ofert, które wiązały się z koniecznością skorzystania z innego produktu banku. Dają one wprawdzie wysokie zyski, jednak obok nich pojawiają się również koszty związane np. z założeniem i prowadzeniem rachunku osobistego, korzystaniem z karty lub ubezpieczenia. W porównaniu nie uwzględniamy również specyficznych form oszczędzania związanych z kontami osobistymi – oszczędzanie przy okazji robienia zakupów. Pora zatem przejść do meritum sprawy i sprawdzić…

… które rozwiązanie przyniesie nam największy zysk?

Osoba, która zdecydowałaby się na powierzenie swoich nadwyżek finansowych bankowi lub ministrowi finansów na 2 lata, największy zysk osiągnęłaby oszczędzając na koncie oszczędnościowym. Wpłacone na Konto Oszczędnościowe w BGŻOptima 5000 zł przyniosłoby po 24 miesiącach nieco ponad 536 zł odsetek netto. Mniejszy zarobek – 509,71 zł  – dałoby jedyne w zestawieniu konto oszczędnościowe z dzienną kapitalizacją odsetek (db Konto Oszczędnościowe 24h). Z kolei na koncie oszczędnościowym prowadzonym przez bank DnB Nord nasz klient zarobiłby 465,07 zł. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie wymienione powyżej konta oprocentowane są wg zmiennych stóp procentowych. Oznacza to, że w trakcie trwania umowy możemy zostać niemile zaskoczeni obniżką oprocentowania. Dobrym przykładem może tu być db Konto Oszczędnościowe 24h, którego oprocentowanie niedawno zostało obniżone o 2,1 pp. Ponadto, w BGŻOptima promocyjne oprocentowania przestanie obowiązywać na początku lutego. Stopa promocyjna wróci wówczas do wysokości standardowej, a w ślad za nimi obniżą się też odsetki.

W przypadku kont oszczędnościowych trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy – opłatach. Samo konto prowadzone jest bezpłatnie. Banki pobierają jednak prowizje od wykonywanych z niego przelewów. W przypadku dbKonta Oszczędnościowego 24h prowizja za drugi i każdy następny przelew w miesiącu wynosi 10 zł (w przypadku wypłat gotówkowych w oddziale 10 zł prowizja pobierana jest niezależnie od liczby wypłat w miesiącu), co oznacza, że nasz miesięczny zysk – w przypadku dokonania dwóch przelewów w miesiącu – skurczy się do 10,64 zł. Z konta oszczędnościowego oferowanego przez Deutsche Bank PBC może korzystać posiadacz rachunku osobistego. W Deutsche Bank PBC jest on prowadzonz bezpłatnie. Jeżeli jednak w miesiącu nie wykonamy co najmniej jednej transakcji wydaną do niego kartą płatniczą, to jej obsługa będzie kosztowała 5 zł.

Lokaty terminowe wypadły nieco gorzej, choć trzeba tu zróżnicować lokaty o stałym oprocentowaniu oraz oprocentowaniu zmiennym (w tym: opartym o stawki WIBOR). Wśród tych pierwszych wyróżnia się lokata standardowa Credit Agricole Banku Polska, zysk z której wyniesie 486 zł. Niewiele mniejszy zysk – 458 zł – przyniesie lokata Direct+ Internet Santander Consumer Banku. , zysk z której wyniesie 486 zł. Jedyna w zestawieniu lokata, której oprocentowanie ustalane jest na podstawie rynkowej stawki WIBOR (FM Lokata WIBOR Plus FM Banku) przyniesie swojemu posiadaczowi zysk w wysokości 450 zł.

W przypadku lokat opartych o stawkę WIBOR nie powinniśmy brać pod uwagę tylko zysków, jakie możemy potencjalnie osiągnąć, wpłacając na nie oszczędności. Pamiętać musimy o jednej, ale za to bardzo istotnej, kwestii. Ich oprocentowanie zmienia się co kwartał i uzależnione jest od stawki WIBOR 6M, która od pewnego czasu obniża się: 2 lipca jej wysokość wynosiła 5,14%, na początku września – 4,99%, początek grudnia przyniósł jej dalszy spadek – do poziomu 4,43%, a początek stycznia – do 4,06%. Jeżeli taki trend się utrzyma (a jest to wysoce prawdopodobne, wziąwszy pod uwagę koleją w ostatnich miesiącach obniżkę stóp procentowych NBP) posiadacze tych lokat mogą być raczej pewni obniżki oprocentowania (i odsetek). Takiego ryzyka nie ma w przypadku 2-letnich lokat Santander Consumer Banku ponieważ jej oprocentowanie jest stałe, co gwarantuje posiadaczowi tej lokaty uzyskanie założonego z góry zysku. W przypadku tej lokaty – w przeciwieństwie do oferty Credit Agricole Banku Polska – nie ma potrzeby zakładania konta osobistego, a co za tym idzie, ponoszenia opłat związanych z korzystaniem z niego.

Najmniej opłacalnym sposobem na długoterminowe oszczędzanie są obligacje Skarbu Państwa. Dwuletnie obligacje kupione w styczniu 2013 r. za 5000 zł przyniosą po dwóch latach zaledwie 288 zł zysku. Hasło, jakim promowane są obligacje („To co najlepsze dla Twoich pieniędzy”) jest chyba pomyślane nieco na wyrost. Przynajmniej w tej chwili.

Podobnie, jak w przypadku 2-letniego okresu oszczędzania, największe zyski przyniosą konta oszczędnościowe oferowane przez BGŻOptima i Deutsche Banku PBC (odpowiednio: 825,24 zł i 783,12 zł). Odstaje od nich konto banku DnB Nord, które po trzech latach da 713 zł zysku.

Podium podzieliły między siebie lokaty o oprocentowaniu zmiennym (ustalanym na podstawie stawki WIBOR) i o oprocentowaniu stałym. Pierwsze miejsce zajęła FM Lokata WIBOR Plus FM Banku, która do wpłaconych na nią 5 000 zł doda 691,33 zł zysku. O włos za nią (konkretnie o 0,04 pp. i 4,86 zł) znalazła się Lokata Direct+ Internet Santander Consumer Banku, zysk z której wyniesie 686,47 zł. Czołówkę zamknęła lokata terminowa eurobanku zakładana on-line. Powierzone bankowi 5 000 zł  powiększy ona o 680 zł. Trzeba jeszcze zauważyć, że tuż za podium uplasowały się dwie kolejne lokaty Santander Consumer Banku – Direct+ i Zysk+. Swoim posiadaczom przyniosą one zysk w wysokości 674,50 zł.

Nieco lepiej wypadły obligacje skarbowe. Wykupując je po 3 latach moglibyśmy zyskać 502,50 zł. Dlaczego moglibyśmy? Otóż dlatego, że w przypadku obligacji trzyletnich odsetki są wypłacane posiadaczowi obligacji co pół roku. Wypłacane, a nie kapitalizowane – jak w przypadku obligacji dwuletnich.

Porównanie odsetek z 3-letniej lokaty terminowej, konta oszczędnościowego i trzyletnich obligacji Skarbu Państwa
Nazwa banku/nazwa produktu Oprocentowanie nominalne Rodzaj oprocentowania (Z – zmienne; S – stałe) Kapitalizacja (D – dzienna, M – miesięczna, O – na zakończenie okresu)
Odsetki
(po podatku)
Lokaty 3-letnie
FM Bank
FM Lokata WIBOR Plus
5,69% Z O 691,33 zł
Direct+ Internet
5,65% S O 686,47 zł
eurobank
Lokata terminowa (on-line)
5,60% Z O 680,00 zł
Direct+/Zysk+
5,55% S O 674,50 zł
Bank BPH
Lokata standardowa
5,50% S O 668,00 zł
Konto oszczędnościowe
Konto Oszczędnościowe (nowe środki)
6,30% Z M 825,24 zł
db Konto Oszczędnościowe 24H
6,00% Z D 783,12 zł
Bank DnB Nord
Konto oszczędnościowe
5,50% Z D 713,58 zł
Obligacje Skarbu Państwa
(TOZ1215) 1)
4,15% w pierwszym sześciomiesięcznym
okresie odsetkowym
Zmienne, aktualizowane co 6 miesięcy
Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu aktualizowanym co sześć miesięcy.
Oprocentowanie obligacji trzyletnich jest wyliczane jako iloczyn wskaźnika WIBOR 6M i mnożnika.
Naliczone odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co pół roku.
502,50 zł
1)Trzyletnie Oszczędnościowe ZmiennoprocentoweŹródło: TotalMoney.pl

Wybierz najlepszą lokatę długoterminową dla siebie!

A zwycięzcą został…
Jeżeli zapytalibyśmy kilka osób, czy wolą oszczędzać na lokacie, koncie oszczędnościowym czy za pośrednictwem obligacji skarbowych, otrzymalibyśmy z pewnością różne odpowiedzi. Trzeba jednak pamiętać o tym, że czasach spadających stóp procentowych najlepszym sposobem zabezpieczenia swoich oszczędności jest ulokowanie ich w produkty gwarantujące stały, przewidywalny i nienarażony na zmiany wynikające ze zmiany stóp procentowych, zysk.

opracowanie
porównywarka finansowa
www.TotalMoney.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , , , , , ,

Podobne artykuły :