Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ostrzeżenia przed nieuczciwymi parabankami będą szerzej dostępne

17 stycznia 2014

17 stycznia br. wchodzą w życie zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przewidują one między innymi możliwość publikacji w mediach  przez Komisję Nadzoru Finansowego ostrzeżeń przed nieuczciwymi firmami parabankowymi i innymi instytucjami finansowymi, które łamią prawo.

Obecnie działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) obejmują głównie banki. KNF nie ma w swoich kompetencjach nadzoru nad instytucjami parabankowymi.  Dotychczas KNF publikowała ostrzeżenia przed nieuczciwymi parabankami jedynie na swojej stronie internetowej, przez co nie były one powszechnie dostępne – głównie dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu.

KNF narażała się przy tym często na zarzuty ze strony firm parabankowych, że przekracza swoje kompetencje oraz łamie ustawę o ochronie danych osobowych publikując ostrzeżenia przed firmami, nad którymi nie sprawuje prawnego nadzoru.

Wchodząca w życie 17 stycznia br. nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw usuwa lukę prawną w tej kwestii.

Ostrzeżenia w mediach i na stronie KNF

Od 17 stycznia br. KNF będzie mogła publikować w publicznym radiu i telewizji – w czasie i formie, które sama określi – ostrzeżenie i komunikaty dla konsumentów o nieuczciwych firmach parabankowych, a także o innych podmiotach finansowych.

Ponadto znowelizowane przepisy umożliwiają KNF utworzenie zgodnie z prawem na swojej stronie internetowej „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego” i publikowanie ostrzeżeń o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez firmy parabankowe, polegającego na:

gromadzeniu bez zezwolenia pieniędzy od osób fizycznych, w celu udzielania kredytów, pożyczek lub obciążania ryzykiem tych pieniędzy w inny sposób, używaniu niezgodnie z prawem nazwy „bank” lub „kasa” i prowadzeniu działalności zarobkowej, działaniu w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub podmiotu niemającego osobowości prawnej w celu udzielania osobom fizycznym pożyczek, kredytów lub innego obciążania ich pieniędzy ryzykiem lub też bezprawnym posługiwaniu się nazwą „bank” lub „kasa” w prowadzonej działalności zarobkowej.

KNF będzie miała podobne uprawnienia w kwestii publikowania ostrzeżeń także w stosunku do innych instytucji finansowych, np. funduszy emerytalnych, które łamią prawo.

Jakie informacje w ostrzeżeniu?    

KNF nie będzie mogła podawać danych osobowych osób fizycznych w publikowanych ostrzeżeniach i komunikatach, będzie mogła natomiast podać nazwę firmy (także w przypadku firmy prowadzonej przez osobę fizyczną), w stosunku do której złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

KNF będzie każdorazowo aktualizowała listę publikowanych ostrzeżeń publicznych na swojej stronie internetowej o informacje uzyskane z prokuratury o: prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu wobec instytucji finansowej.

Ocena zdolności kredytowej

Zmienione przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nakładają na kredytodawców przed podpisaniem umowy o kredyt konsumencki obowiązek zbadania zdolności kredytowej konsumenta. Niedokonanie takiej oceny będzie wykroczeniem. Ma to zapobiec popadaniu kredytobiorców w spiralę zadłużenia.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

www.kancelaria-skarbiec.pl
kancelar_Skarbiec_logo

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :