Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Od nowego roku wzrosną kary za brak OC

30 listopada 2016

Samochód to duże ułatwienie, ale też niemały wydatek. Właściciele aut coraz mocniej trzymają się za kieszeń, bo koszty opłat związanych z utrzymaniem pojazdów rosną z miesiąca na miesiąc. Wysokie ceny paliw, ale przede wszystkim ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatnim czasie dają się we znaki wszystkim zmotoryzowanym. Wraz z nadejściem 2017 roku wzrosną też kary za brak ważnego ubezpieczenia OC.

Mimo wielu obciążeń i obowiązków wynikających z posiadania własnego samochodu, jest on korzystniejszym środkiem transportu niż komunikacja publiczna zarówno w mieście, jak i poza nim. Twierdzi tak ponad połowa kierowców (53%) uczestniczących w badaniu nt. mobilności przeprowadzonym w tym roku przez Ipsos dla Volkswagen Financial Services.

Ubezpieczenie OC to podstawa

kary_za_brak_ubez_OCZa każdym razem wsiadając za kierownicę, bez względu na odległość do celu, upewnij się, że masz ważne ubezpieczenie samochodu. Jak wiadomo obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu jest wykupienie co najmniej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenia samochodowe chronią przed pokrywaniem kosztów wypadku z własnej kieszeni. Brak ubezpieczenia OC oznacza, że za szkody wyrządzone innym kierowcom, w tym również koszty leczenia, przyjdzie Ci zapłacić na własną rękę. Oprócz tego za brak ważnej polisy grożą wysokie kary finansowe.
Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC zależy od:

– rodzaju pojazdu,
– okresu, w którym pojazd pozostawał bez ochronny,
– aktualnego minimalnego wynagrodzenia.

Jak liczona jest opłata karna?

Dla samochodów osobowych jest to maksymalnie równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych oraz autobusów opłata karna nie może być wyższa niż trzykrotność minimalnego uposażenia. Posiadacze pozostałych pojazdów, w tym np. skuterów, za brak ubezpieczenia OC muszą zapłacić nie więcej niż równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dokładna kwota kary jaką musi zapłacić kierowca, który nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia zależy od długości okresu, w którym auto pozostawało bez ubezpieczenia, liczonym w danym roku kalendarzowym. Jeśli było to nie więcej niż 3 dni, właściciel musi zapłacić 20% pełnej opłaty karnej właściwej dla określonego typu pojazdów. W razie 4-14-dniowej luki w ubezpieczeniu kara odpowiada połowie maksymalnej opłaty. Powyżej dwóch tygodni przyjdzie nam zapłacić 100% opłaty karnej. Stawki te wynikają z zapisów ustawy, z tego względu nie podlegają negocjacjom.

Wyższe kary za brak OC w 2017 roku

Czynnikiem warunkującym wysokość kar za brak ubezpieczenia OC jest wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Do końca 2016 roku podstawą do wyliczenia opłaty karnej jest kwota 1 850 zł; tyle wynosi obecnie płaca minimalna. Oznacza to, że właściciel samochodu osobowego nieposiadający ważnej polisy OC w najgorszym wypadku musi zapłacić 3 700 zł. Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 2 000 zł, co oznacza, że brak OC może kosztować nawet 4 000 zł.

Brak ubezpieczenia OC podczas kontroli lub stłuczki

Podczas kontroli przez organy do tego uprawnione, np. policję czy straż graniczną, do kary za brak OC należy doliczyć dodatkowe koszty mandatu, holowania i w końcu ubezpieczenia samochodu. Za szkody wyrządzone przez kierowców bez ubezpieczeń samochodowych odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie wszystkie wypłacone środki oraz kary egzekwuje od sprawcy stłuczki lub wypadku.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Tagi: ,

Podobne artykuły :