Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Od drobnych umów zlecenie można zapłacić wyższy podatek

11 lipca 2011

Osoby, które planują dorobić do pensji, nie powinny się zgadzać na podpisywanie kilku drobnych umów zleceń zamiast jednej większej. Zapłacą bowiem wyższy podatek. Do końca ubiegłego roku zasady rozliczania drobnych umów były następujące. Zleceniodawca zobowiązany był potrącić  podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu wynikającego z umowy, o ile kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 złotych.

Podobnie działo się w przypadku kilku umów z tego samego tytułu, zawieranych z tym samym zleceniodawcą. W tym roku przepis ten został uproszczony. Obecnie zleceniodawca może potrącać ryczałt od każdej pojedynczej umowy opiewającej na kwotę do 200 złotych. Oznacza to,  że w sytuacji, gdy zleceniobiorca podpisze w miesiącu kilka umów zlecenie z tym samym podmiotem, zleceniodawca będzie mógł potrącić ryczałt od każdej z nich, która nie opiewa na kwotę wyższą niż 200 złotych.

Przy większych umowach odliczysz koszty
Jeżeli kwota 200 zł zostałaby przekroczona, wtedy umowę należy rozliczyć taka umowę na zasadach ogólnych, to znaczy  pobrać zaliczkę na podatek dochodowy  od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu. Płatnik zobowiązany także będzie do wystawienia informacji PIT-11 i przesłania jej zleceniobiorcy do końca lutego następnego roku.

Drobnych umów nie uwzględniasz w rocznym PIT
Pobrany podatek jest podatkiem ostatecznym, co oznacza, że nie trzeba go już rozliczać w rocznym zeznaniu. Nie jest to korzystne dla podatnika, ponieważ przy wyliczaniu podatku z drobnej umowy nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku. Należy również zwrócić uwagę,  że podatek pobierany jest od pełnej kwoty należności, na jaką opiewa umowa zlecenie.  Przychód nie może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, a także o kwotę składki zdrowotnej. W efekcie więc zleceniobiorca zapłaci wyższy podatek, niż gdyby rozliczał się przy pomocy skali podatkowej, choć stawka podatku w obydwu przypadkach wynosi 18%.

Kiedy nie można stosować ryczałtu
Warto jednakże pamiętać, że  opisanej wyżej zasady nie można stosować w stosunku do umów, które zostały zawarte w stawkach godzinowych lub też zależnych od ilości wykonanej pracy. Wynika to z faktu, że tego typu umowy nie określają żadnej konkretnej kwoty należnej za wykonanie zlecenia.Po za tym zasad tych nie można stosować w stosunku do pracowników płatnika. W przepisach jest mowa wyłącznie o zleceniobiorcach, którzy nie są pracownikami płatnika.

Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Agata Szymborska-Sutton, analityk Tax Care
www.taxcare.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :