Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Niespłacane zadłużenie Polaków szybko rośnie

3 października 2009

Jak wynika z najnowszego raportu InfoDług, opublikowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wynosi 12,06 miliarda złotych. Tylko w ciągu ostatniego kwartału kwota ta wzrosła o ponad 20%. Z danych wynika, że 1,47 miliona osób ma w Polsce problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych.


Liczba osób, które mają problem z terminowym regulowaniem należności wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy o ponad 105 tysięcy, czyli o 7,7%. Z kolei wzrost ogólnej kwoty niespłacanego zadłużenia zanotowany w przeciągu ostatnich trzech miesięcy jest najwyższy od czasu rozpoczęcia publikacji raportu i wyniósł 2,18 miliarda złotych (22%). W ciągu ostatniego roku niespłacane zadłużenie wzrosło o 71%, podczas gdy rok wcześniej wzrost ten wyniósł 44%.

?Znaczny wzrost liczby dłużników w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora wynika po części z faktu, że samorządy coraz chętniej zgłaszają nam osoby zalegające z zapłatą alimentów. Tylko w ciągu ostatnich miesięcy w naszej ewidencji przybyło 37 tys. dłużników alimentacyjnych?- mówi Mariusz Hildebrand, prezes zarządu InfoMonitor. ?Po wejściu w życie ustawy umożliwiającej zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczej w październiku 2008 r. samorządy szybko zorientowały się, że jest to skuteczny sposób na egzekwowanie należności? ? dodaje Hildebrand.

Problemy z terminowym regulowaniem płatności znacznie częściej mają mężczyźni niż kobiety. Nie zmienia się również struktura regionalna zaległego zadłużenia. Najwięcej niespłacanych długów mają mieszkańcy województw śląskiego i mazowieckiego. Średnia kwota zaległego zadłużenia w sierpniu 2009 r. wyniosła 8 203 złotych, co oznacza, że w ostatnim kwartale wzrosła o 966 złotych, czyli 13%.

Najwięcej osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001-5000 złotych. Niemal połowa (944 052 czyli 45%) osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań to ?drobni dłużnicy?, którzy posiadają zadłużenie, które nie przekracza 2000 złotych.

Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która zalega z płatnościami powyżej 60 dni. Na całościową kwotę zaległych płatności składają się zobowiązania wynikające z niespłacanych kredytów bankowych, pożyczek, opłat leasingowych, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie czy należności alimentacyjne.

Warto wiedzieć, że każdy ma możliwość sprawdzenia czy znalazł się w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora, a także kto i jaką informację umieścił na jego temat. Jeśli okaże się, że dane są błędne lub nieprawdziwe, należy zgłosić się do firmy, która taką informację przekazała z żądaniem weryfikacji danych. Każdy podmiot zgłaszający dłużników do InfoMonitora ma obowiązek uaktualnienia informacji na jego temat pod groźbą kary. InfoMonitor nie może bez zlecenia od podmiotu zgłaszającego dane samodzielnie lub na wniosek dłużnika dokonywać tego rodzaju korekty. Pełna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A.:
www.infomonitor.pl (w zakładce ?Publikacje?).

Lidia Roman
Rzecznik Prasowy
InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
www.infomonitor.pl

Tagi: , ,

Podobne artykuły :