Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Nabór na e-biznes: łatwo stracić szansę na półmilionową dotację

30 lipca 2010

Jutro rusza dwumiesięczny nabór wniosków o popularną dotację na e-biznes. Ci, którzy mają chrapkę na półmilionowe unijne wsparcie, muszą uważać ? złożonego wniosku nie można wycofać i zastąpić go kolejnym. W takiej sytuacji szansa na otrzymanie dotacji przepada.

W tym roku po raz pierwszy kilka krótkich naborów na e-biznes zastąpiono jednym, za to wyjątkowo długim ? konkurs rozpoczyna się 30 lipca i kończy 30 września. Do tego nie ma żadnego znaczenia, czy wniosek zostanie złożony na samym początku czy w ostatnim dniu września, bowiem w tym roku nabór odbywa się w trybie konkursu zamkniętego. Oznacza to, że oceniane będą wszystkie wnioski, które napłynęły w wyznaczonym terminie, a o przyznaniu dotacji zdecyduje przede wszystkim jakość internetowego projektu. Do tej pory było inaczej. Gdy napłynęła określona liczba wniosków, przekraczając znacznie budżet dotacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamykała nabór, który w efekcie trwał zaledwie kilka dni. Tym samym szanse na otrzymanie dotacji mieli tylko najszybsi ? jakość siłą rzeczy miała drugorzędne znaczenie.

W tym roku wnioski o dotacje należy składać tylko przez internet, a dokładnie ? za pomocą Generatora Wniosków na stronie internetowej PARP. Wypełniony wniosek należy koniecznie zarejestrować ? data rejestracji jest jednocześnie datą złożenia wniosku. Na tym jednak nie koniec. Wniosek należy podpisać i wysłać w ciągu 10 dni od daty rejestracji. Jeśli osoba składająca wniosek posiada podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, może to zrobić także za pośrednictwem internetu. Jeśli przedsiębiorca nie ma podpisu elektronicznego, musi wypełniony i zarejestrowany wniosek wydrukować i wraz załącznikami dostarczyć do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Gdy wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, właściwość RIF ustalana jest na podstawie siedziby spółki. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą decyduje o tym miejsce zamieszkania, natomiast w spółkach cywilnych ? miejsce zamieszkania lub siedziba wspólnika, który jako pierwszy został wymieniony we wniosku.

Wnioskodawcy muszą pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy: gdy już zarejestrują wniosek z generatorze, nie mogą go wycofać i złożyć kolejny raz. Dlaczego? Bowiem przepisy przewidują, że dofinansowanie może dostać tylko przedsiębiorca, który złożył nie więcej niż jeden wniosek. Jeśli będzie ich więcej, z powodów formalnych zostaną odrzucone? wszystkie. A o unijne pieniądze na e-biznes będzie się można starać dopiero w kolejnym, przyszłorocznym naborze.

Agata Szymborska-Sutton
analityk Tax Care
www.TaxCare.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :