Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Na czym polega doradztwo strategiczne?

19 stycznia 2016

Coraz częściej mówiąc o zarządzaniu w firmie, czy organizacji przywołuje się termin doradztwa strategicznego. Wyjaśnić należy zatem czym jest doradztwo i na czym polega w praktyce jego stosowanie.

Proces? Długotrwały?

Tak. Najogólniej rzecz ujmując, doradztwo strategiczne jest unikalnym procesem, który wspiera rozmaite kierunki zarządzania, jakie podejmuje dana firma, czy organizacja. Istotą całego procesu jest opracowanie, wdrożenie i ewaluacja strategii, dzięki której działania podejmowane w ramach doradztwa zapewnią określone korzyści.

Do głównych dążeń doradztwa strategicznego należą zatem:

–    sukces finansowy
–    sukces rynkowy
–    sukces społeczny
–    sukces reputacyjny
–    sukces środowiskowy
–    sukces na poziomie łańcucha wartości

Praktyka doradztwa strategicznego

Jak w każdym innym przypadku, także i w tym wielką wagę odgrywa wdrożenie założeń doradztwa strategicznego w życie. Praktycznym odzwierciedleniem tego założenia jest przede wszystkim wspieranie kadry menadżerskiej w danej firmie.
doradztwo_strategiczne
Powody:

–    podejmowanie decyzji, które przyniosą dostosowanie do konkretnych potrzeb rynkowych
–    podejmowanie decyzji umożliwiających przygotowanie organizacji do podjęcia sprecyzowanych wyzwań
–    umiejętność oszacowania przyszłych wydarzeń dla firmy
–    umiejętność analizy i zarządzania ryzykiem w łańcuchu wartości
–    umiejętność identyfikowania i budowy przewag konkurencyjnych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

Decyzja o wdrożeniu założeń doradztwa strategicznego powinna wynikać z chęci zmian w zakresie sposobów prowadzenia biznesu, a także nieustannej chęci rozwoju. Przymiotnik strategiczny, determinuje bowiem większość myśli, działań i rozwiązań w firmie. Doradztwo strategiczne odpowiada też na różnorodne wyzwania, przed którymi stają managerowie i biznesmani. Przygotowuje ich do radzenia sobie z presją i oczekiwaniami różnorodnych grup interesariuszy.

Doradztwo strategiczne a CSR – podstawy

Mówiąc o doradztwie strategicznym, nie można przejść obojętnie obok odpowiedzialności społecznej. Budowa innowacyjnych i skutecznych rozwiązań poprzedzona bywa naturalnym ich połączeniem i współgraniem. Mariaż tych dwóch czynników daje pewność trwałości i powodzenia realizacji strategii odpowiedzialności społecznej. Zanim jednak zawiążemy sojusz, sięgnijmy najpierw do podstawowych źródeł wiedzy o firmie i jej kondycji. Podstawowe elementy składowe CSR i doradztwa strategicznego to:

–    trendy społeczne
–    trendy gospodarcze
–    trendy kulturowe
–    trendy rynkowe
–    otoczenie regulacyjne i rynkowe
–    zmiany polityczne
–    zachowanie grup wpływu oraz całych społeczności
–    normy oraz zasady społeczne regulowane na poziomie całościowym – kraju, subregionu, regionu
–    różnice kulturowe
–    zmiany demograficzne
–    zmiany technologiczne
–    trendy technologiczne

Współpraca i duch zespołu

Kooperacja pracowników na poszczególnych szczeblach zarządzania to podstawa w budowaniu rozwiązań strategicznych. Aby jednak sukces udało się osiągnąć, należy podjąć działania zapewniające i przynoszące jedność oraz synergię działań. Jaki rodzaj, czy kierunek działań zostanie podjęty zależy wyłącznie od decyzji samych kooperantów. Do najczęściej stosowanych, a jednocześnie najbardziej skutecznych należą:

–    strategia integracji poziomej,
–    dywersyfikacja,
–    rozwój rynku
–    rozwój produktu
–    przetrwanie
–    rozwój usługi
–    CSR
–    CSV
–    leadership
–    HR
–    społeczna komunikacja
–    zarządzanie ryzykiem
–    zarządzanie zmianą

Pierwsze kroki, jakie podjąć należy w związku z wdrażaniem w życie CSR to wizja przyszłości. Co chcemy osiągnąć i po co? Dalej obranie odpowiednich celów strategicznych, operacyjnych i taktycznych, bowiem one jako pierwsze zapewnią odpowiedni poziom wsparcia oraz mogą przyczynić się długoterminowego funkcjonowanie w biznesie.

Artykuł poleca http://whiteleaf.pl

Tagi: ,

Podobne artykuły :