Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Lokaty bankowe czy obligacje – w co inwestować?

4 kwietnia 2016

Posiadanie wolnego kapitału zawsze wyzwala chęć osiągania wysokich zysków. Inwestowanie w akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych jest szansą na uzyskanie dużych stóp zwrotu, ale z drugiej strony – stanowi poważne ryzyko utraty zainwestowanych środków. Nadal najbezpieczniejszym sposobem na pomnażanie oszczędności są lokaty bankowe i obligacje. Które rozwiązanie wybrać?

Tylko pozornie podjęcie ostatecznej decyzji jest łatwe. Porównywalne bezpieczeństwo oraz możliwość osiągnięcia podobnych zysków okazują się być jedynymi cechami łączącymi oba produkty. Jednak zróżnicowana dostępność oraz okres inwestowania sprawia, że wybór między lokatą a obligacjami należy dokładnie przeanalizować.

Porównywalne oprocentowanie tylko pozorne?

Analizując dostępne lokaty bankowe, oprocentowanie tych krótko- i średnio terminowych mieści się w granicach 2,50-2,60% w skali roku. Z kolei oprocentowanie obligacji skarbowych waha się w granicach 3,00-4,00%. Wykonując tylko powierzchowne porównanie, obligacje faktycznie byłyby bardziej opłacalne. Jednak zagłębiając się w plusy i minusy obu możliwości, nie zawsze obligacje stanowią korzystny sposób lokowania oszczędności.

Lokaty bankowe – wady i zalety

Na lokaty bankowe często nałożone jest niższe oprocentowanie, niemniej jednak baczna obserwacja ofert bankowych pozwala wychwycić prawdziwe „perełki”, np. proponowana przez Getin Bank Lokata Mobilna (oprocentowanie 3,00% w skali roku).

lokaty_czy_obligacjeDecydując się na założenie lokaty, od razu znasz parametry depozytu. Wiesz, o jak dużo pomnożony zostanie zdeponowany kapitał (jeśli wybierasz lokaty ze stałym oprocentowaniem). Wiesz, kiedy odzyskasz pieniądze. Wiesz, że nie stracisz ulokowanych środków (w najgorszym przypadku, gdy przedwcześnie zerwiesz lokatę, nie otrzymasz wypracowanych odsetek).

Lokaty bankowe cechuje również wysoki stopień bezpieczeństwa. Zabezpieczenie stanowi Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który – w razie upadłości banku – wypłaca klientom ulokowane środki (do kwoty 100 tys. euro).

Minusem lokat jest możliwość utraty wypracowanych odsetek przy wypłacie środków przed terminem zawartym w umowie. W efekcie oznacza to konieczność „zamrożenia” pieniędzy na określony czas.

Obligacje skarbowe – minusy i plus

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez rząd konkretnego państwa. Minister Finansów „pożycza” określoną kwotę od nabywcy obligacji i zobowiązuje się ją spłacić w określonym terminie wraz z odsetkami. Mechanizm działania jest więc zbliżony jak w przypadku lokat.

Wysokość oprocentowania (a więc możliwy do osiągnięcia zysk) uzależniona jest od terminu ich wykupu: im jest dłuższy, tym na wyższe oprocentowanie można liczyć. Wśród propozycji ciężko jednak będzie znaleźć obligacje krótkoterminowe (np. 3-miesięczne jak w przypadku lokat), dlatego jest to oszczędzanie w długofalowej perspektywie.

Ważna jest również kwestia bezpieczeństwa. W tym przypadku wszystko zależy od stanu gospodarki danego kraju. Im jest ona mniej stabilna, tym z większym ryzykiem należy się liczyć.

Na co się zdecydować?

Trudno jest jednoznacznie wskazać korzystniejsze rozwiązanie. Zarówno krótkoterminowe lokaty jak i kilkuletnie obligacje wiążą się tak z plusami, jak i minusami. Dlatego najlepszym sposobem jest przeanalizowanie takich kwestii jak cel oszczędzania czy indywidualne preferencje.

Tagi: , ,

Podobne artykuły :