Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2010)

13 sierpnia 2010

Drugi kwartał 2010 roku wpisał się w obserwowaną od dłuższego czasu tendencję stabilizacji liczby klientów funduszy inwestycyjnych. Według zgromadzonych przez nas danych, pochodzących z 20 TFI, jednostki uczestnictwa funduszy posiadało w czerwcu 2,56 mln osób. Oznacza to niewielki spadek na przestrzeni drugiego kwartału bieżącego roku o ponad 5 tys. osób, czyli o -0,2%. W ciągu pełnych 12 miesięcy wzrost liczby klientów wyniósł +2,1%.


Nieco gorzej w ciągu drugiego kwartału br. wypadła również przeciętna wartość aktywów, przypadająca na statystycznego klienta funduszu. W okresie drugiego kwartału wartość ta spadła symbolicznie o -0,4% osiągając poziom 36 236 zł. Dla porównania wartość tego wskaźnika w analogicznym okresie poprzedniego roku wynosiła blisko 29 tys. zł. Podobny, jak w przypadku liczby klientów, spadek wartości aktywów wynikał głównie ze słabej koniunktury na rynku akcji. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG spadł bowiem o -7,2%, co przełożyło się na ujemny wynik z zarządzania funduszami.

W minionym kwartale dodatnią dynamikę wzrostu aktywów wykazały instytucje niebankowe. W strukturze klientów nie zaszły jednak szczególne zmiany i nadal około 80% osób jest klientami TFI należącymi do grup finansowych, w składzie których znajdziemy bank detaliczny. Ponadto spadek liczby klientów miał miejsce w przypadku 9 podmiotów, z czego najistotniejszą część stanowiły duże TFI.

Zespół Analiz Online
www.analizy.pl

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :