Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Leasing samochodu a wypadek

10 stycznia 2015

Życie w ciągłym pędzie oraz przepełnione ilością samochodów ulice i drogi powodują, że kolizja czy wypadek może zdarzyć się każdemu z nas. Zdarzenia losowe nie następują wybiórczo, a co za tym idzie – uszkodzeniu lub zniszczeniu może ulec również auto leasingowane. W takim przypadku szczególnego znaczenia nabierają towarzyszące umowie leasingowej – ubezpieczenia pojazdu.

Rodzajowi i zakresowi ubezpieczenia leasingowanego samochodu warto przyjrzeć się dokładnie już na etapie zawierania umowy leasingowej. Wyboru ubezpieczyciela, leasingobiorca ma przeważnie prawo dokonać samodzielnie. Pamiętajmy jednak, że zgoda na towarzystwo współpracujące z firmą leasingową może okazać się dla nas korzystniejsza. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że szybkie przywrócenie do należytej sprawności i działalności operacyjnej leasingowanego samochodu po kolizji, leży tak w gestii leasingobiorcy, jak leasingodawcy. Choć należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego za uszkodzenia użytkowanego w leasingu pojazdu odpowiedzialność ponosi leasingobiorca.

Ubezpieczenie OC, AC i NNW

Z rodzajów ubezpieczeń wymienionych powyżej, obowiązkowe jest zasadniczo tylko ubezpieczenie komunikacyjne OC. Jednakże w przypadku pojazdów leasingowanych, za obowiązkowe przyjmuje się również ubezpieczenie Autocasco (AC) i ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). W powyższy sposób towarzystwo ubezpieczeniowe jest w stanie stworzyć wygodny i dający pełną ochronę pakiet assistance, który najczęściej obowiązuje na terenie całej Europy i zabezpiecza kierowcę przez 24 godziny na dobę. Pakiety assistance, oprócz gwarancji na usunięcie powstałych w czasie zdarzenia drogowego usterek w pojeździe, zapewniają dodatkowo transport medyczny dla uczestników kolizji, holowanie pojazdu do miejsca naprawy, czy otrzymanie samochodu zastępczego. Należy bezwzględnie pamiętać, że warunkiem skorzystania z możliwości, jakie daje operator assistance jest skontaktowanie się z nim bezpośrednio z miejsca zdarzenia drogowego.

Ubezpieczenie GAP

Jest to rodzaj ubezpieczenia pojazdu, który znajduje zastosowanie przy wystąpieniu całkowitego zniszczenia samochodu na skutek wypadku lub jego utraty w drodze kradzieży. Ubezpieczenie to daje możliwość zwrotu pełnej wartości auta, przez co doskonale zabezpiecza leasingobiorcę i jest gwarancją na odzyskanie pieniędzy przez leasingodawcę. Z tych też powodów aktualnie aż 75% umów leasingowych zawiera się w pakiecie z GAP.

Kwalifikacja szkody

Szkodę na podstawie powstałych w pojeździe zniszczeń określa ubezpieczyciel. Może ona mieć charakter całkowity lub częściowy. Szkodą częściową są takie uszkodzenia, których koszt naprawy nie przekracza 70% wartości auta. Wówczas w pierwszej kolejności należy dokonać czynności przywracających bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a następnie wezwać pomoc lub policję (jeśli istnieje taka konieczność). Zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu dokonuje się w towarzystwie ubezpieczeniowym nie później niż w przeciągu trzech dni od momentu jego wystąpienia. Jeśli kolizja nastąpiła z winy innego uczestnika ruchu drogowego – koszty naprawy leasingowanego pojazdu leżą po stronie tego uczestnika (pokrywa się je z jego polisy OC). Warto pamiętać, że w przypadku leasingowanych samochodów standard działania warsztatów naprawczych jest najczęściej określony w umowie zawartej pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą. Dlatego też oprócz dokonania zgłoszenia o wypadku lub kolizji w towarzystwie ubezpieczeniowym – niewolno zapominać o poinformowaniu o tym fakcie firmy leasingowej.

Pełna ochrona w przypadku zdarzeń drogowych

Podsumowując kwestie wypadków i kolizji leasingowanym samochodem – należy uznać, że przy istnieniu odpowiedniego ubezpieczenia zarówno leasingodawca, jak i leasingobiorca są chronieni i nie ponoszą praktycznie żadnych kosztów związanych z usuwaniem powstałych w pojeździe szkód. Innym zagadnieniem pozostaje wybór takiego partnera w biznesie, który współpracuje z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Firmą, którą warto polecić polskim przedsiębiorcom chcącym użytkować samochody bez konieczności ich nabywania – jest Avis. Prezentowana wypożyczalnia samochodów o światowym zasięgu zajmuje się wynajmem krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym Avis Lease (powyżej dwóch lat). Aktualnie usługi Avis Lease dostępne są w trzech pakietach: Ekonomicznym, Standardowym oraz Platinium+, co sprawia, że każdy Klient może bez trudu dopasować istniejące możliwości do swoich indywidualnych potrzeb. Firma Avis to partner całkowicie godny zaufania, o ugruntowanej pozycji na rynku oraz świadczący usługi na najwyższym poziomie. Osoby korzystające z firmowej oferty wynajmu długoterminowego w ramach usługi Avis Lease mogą liczyć na:

·         darmowe parkingi na wszystkich lotniskach w kraju;

·         całodobową pomoc Avis Assistance;

·         samochód zastępczy tej samej wielkości, co auto leasingowane;

·         korzystne stawki na wynajem krótkoterminowy;

·         kompleksową usługę zarządzania flotą;

·         obsługę door to door;

·         prestiżowy wynajem auta razem z kierowcą;

·         możliwość wynajmu samochodu dostawczego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działalności firmy Avis lub skorzystać z jej profesjonalnych usług należy odwiedzić stronę internetową leasing samochodów – www.avislease.pl. Pod wskazanym adresem każdy ma szansę uzyskać 100% mobilności i 100% zadowolenia.

Tagi: ,

Podobne artykuły :