Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Który tryb przetargu pozwala na wybór lepszego wykonawcy?

4 marca 2013

Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzegło zalety ogłaszania przetargów na wykonaniu określonych prac. W ten sposób można nie tylko w szybki sposób porównać konkurencję, ale również ma się pewność, że oferenci zgodzą się na podane w konkursie warunki.

Dzięki ogłoszonemu przetargowi można dostać zazwyczaj znacznie korzystniejszą ofertę, niż w przypadku osobistego zgłoszenia do takiej firmy. Każdy podmiot, który zamierza ogłosić przetarg na wykonanie jakichkolwiek prac budowlanych stoi przed możliwością wyboru trybu jego ogłoszenia, może to być przetarg ograniczony lub nieograniczony. Również jeśli chodzi o przetargi na zamówienia publiczne, podmioty państwowe mogą dowolnie wybierać tryb konkursu, bez względu na jego wartość.

Zdecydowana większość przetargów w branży budowlanej, bo aż 91% posiada formę nieograniczoną. Można to m.in. zauważyć śledząc ogłoszone przetargi na portalach branżowych w Internecie, np. takich jak eurobudowa.pl, na których znajdują się prawie wszystkie dostępne oferty. Tylko znikoma ich ilość adresowana jest do konkretnego rodzaju firm. Przetargi nieograniczone są ogłaszane publicznie w prasie i Internecie. Oznacza to, że każdy, kto spełni wszystkie wymagania określone przez zleceniodawcę może zgłosić swoją ofertę do takiego przetargu.

Znacznie mniej popularne są przetargi ograniczone. Jak sama nazwa wskazuje adresowane są do ściśle określonej grupy. Z tego powodu nie są zazwyczaj ogłaszane w środkach masowego przekazu. Różnica polega na tym, że to wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkretnym przetargu i dopiero po jego zaproszeniu do wzięcia udziału w konkursie może złożyć swoją ofertę. Równie często to sam zleceniodawca zaprasza do udziału w przetargu wybrane przez siebie firmy. Przetarg ograniczony daje możliwość wyboru tylko takich wykonawców, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Głównym celem zorganizowanego przetargu budowlanego jest wyłonienie najlepszego wykonawcy prac budowlanych, który będzie gotów zrealizować zamówienie na ściśle określonych warunkach. Jeżeli dana inwestycja jest niezwykle złożona i trudna, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wybór kilku firm, które są w stanie dobrze wywiązać się z powierzonego zadania i zaproszenie ich do przetargu ograniczonego. Natomiast tryb nieograniczony powinny wybrać te podmioty, które chcą jak najbardziej zwiększyć konkurencję. Niestety nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Gdy nadpłynie zbyt dużo zgłoszeń, mogą pojawić się problemy z wybraniem najlepszej oferty, a całe postępowanie przetargowe znacznie się wydłuży. Dlatego decyzja o trybie, w jakim zostanie ogłoszony przetarg nie może być zbyt pochopna, i w każdej sytuacji należy poważnie się zastanowić nad tym wyborem.

www.eurobudowa.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :