Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Kolejne produkty strukturyzowane zakończone z zyskiem

9 kwietnia 2010

W pierwszych dniach kwietnia dobiegł końca okres inwestycji dwóch produktów strukturyzowanych oferowanych przez doradców finansowych Expandera. Produkty ? ?Speedway? oraz ?Expander Gwarancja? wypracowały zyski dla klientów.

Osoby, które przystąpiły rok temu do oferowanego przez Expandera produktu Wealth Solutions Speedway I, uzyskały 15-procentową stopę zwrotu bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Do osiągnięcia takiego wyniku netto na standardowej lokacie, funduszu inwestycyjnym, czy akcjach zysk inwestora musiałby wynieść przed opodatkowaniem 18,5%. Jest to stopa zwrotu wyższa niż długoterminowa oczekiwana rentowność z inwestycji w akcje. Jednocześnie był to produkt bezpieczny ? inwestorzy mieli gwarancję odzyskania 90 procent zainwestowanego kapitału niezależnie od sytuacji na giełdach. ?Speedway? był ubezpieczeniem inwestycyjnym, a jego budowa opierała się na akcjach pięciu globalnych koncernów:

Warunkiem wypłaty zysku był odczyt ceny akcji wymienionych spółek na poziomie nie niższym niż w dniu startu produktu. Co więcej, kupon został wypłacony w pierwszym możliwym terminie. Gdyby odczyt ceny akcji choć jednej ze spółek był niższy niż na początku, wówczas produkt uległby przedłużeniu o kolejny rok, a możliwy zysk byłby wyższy. W takim przypadku maksymalny czas trwania produktu mógł wynieść nie więcej niż cztery lata.

Drugi zakończony produkt to przygotowana wspólnie z Multibankiem lokata strukturyzowana ?Expander Gwarancja?. W ciągu trzech lat wypracowany zysk wyniósł 7,17%.

Produkty strukturyzowane pozwalają na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury. Natomiast gdy warunki panujące na rynkach ulegają niekorzystnym zmianom – zadaniem tego typu produktów jest ochrona wpłaconego kapitału.

Lokata ?Expander Gwarancja? znakomicie spełniła swoje zadanie, chroniąc kapitał w okresie największego od zakończenia II wojny światowej kryzysu. W tym samym czasie indeks WIG20, który jest często odniesieniem dla zarządzających polskimi funduszami akcyjnymi, spadł o ponad 26%.

Wypracowany zysk uzależniony był od średnich notowań kursów NBP dla EUR/PLN. Gdy utrzymywał się w przedziale 3,60-3,90 wówczas do lokaty doliczane były odsetki.

Wyniki powyższych produktów, a także zachowania rynków akcji uwidaczniają potrzebę dywersyfikacji portfela o różne klasy aktywów. Produkty strukturyzowane umożliwiają ekspozycje na światowych rynkach ? zarówno akcji, surowców, czy walut. Dodatkowym atutem większości produktów strukturyzowanych jest gwarancja wpłaconego kapitału na koniec okresu inwestycji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, inwestor ma szansę na wysoki zysk, a jednocześnie chroni kapitał, w sytuacji gdy warunki na rynkach ulęgają niekorzystnym zmianom.

Obecnie w oddziałach firmy Expander dostępny jest produkt ?Mocne Surowce? przygotowany przez Wealth Solutions (subskrypcja do 16 kwietnia). Produkt oparty jest na strategii zbliżonej do tej która została zastosowana w przypadku produktu Speedway. Inwestorzy mogą liczyć na zysk wówczas gdy notowania żadnego z pięciu aktywów wybranych do portfela (w tym przypadku są to surowce) nie spadną w okresie inwestycji.

www.Expander.pl
logo_expander


Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :