Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Klient nie płaci należności – co może zrobić przedsiębiorca?

28 sierpnia 2015

Oczekiwanie na przelew do ostatniego dnia terminu płatności. Liczenie dni zwłoki, wreszcie maile delikatnie przypominające, telefony, które pozostają nieodebrane. Na koncie wciąż pustki.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność gospodarczą dwa miesiące czy kilka lat, może zdarzyć się tak, że klient „zapomniał” zapłacić za wykonaną przez Ciebie usługę. Co możesz zrobić? W jaki sposób odzyskać pieniądze?

Jeśli minął termin płatności, warto spróbować kontaktu z klientem, najlepiej mailowo, abyśmy mieli dowód na to, że tego typu forma ponaglenia, jeszcze nieformalna, nastąpiła. Dopiero po braku odpowiedzi można podjąć bardziej radykalne kroki.

Wezwanie do zapłaty
klient_nie_placi_naleznPierwszym, formalnym sposobem na egzekwowanie należności jest wysłanie wezwania do zapłaty. W wielu przypadkach taki krok wystarczy, aby pieniądze znalazły się na Twoim koncie. Przedsądowe wezwanie do zapłaty można przygotować samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do prawnika (np. kancelarii Animus). W takim dokumencie powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in. oznaczenia wierzyciela, dłużnika, podstawy roszczenia, dokładnej kwoty zadłużenia, terminy płatności i dotyczące dokumentu, na którego podstawie powinna zostać dokonana zapłata, najczęściej numer faktury oraz termin uregulowania długu. Wezwanie do zapłaty powinno zostać listem poleconym, najlepiej za potwierdzenie odbioru. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której kontrahent twierdzi, że pisma nie otrzymał.

Nakaz zapłaty przez sąd
Bardziej radykalnym, ale i skutecznym sposobem na odzyskanie należności jest wniesienie sprawy na drogę sądową. Do kontrahenta, który nie płaci mimo otrzymania wezwania do zapłaty można wystąpić z powództwem o zapłatę w postępowaniu nakazowym, pod warunkiem, że ten podpisał zaległą fakturę. Tego typu procedura jest rozstrzygana bez udziału stron przez są rejonowy lub okręgowy, z czego ten pierwszy rozstrzyga sprawy o wartości do 75 tys. złotych. Warto wziąć pod uwagę koszty, które trzeba będzie ponieść (opłaty sądowe, często również koszty adwokata) – jeśli ubiegamy się o drobne kwoty, często opłaty związane z ich odzyskaniem mogą przewyższyć samą wartość zaległości.

W przypadku współpracy z innymi kontrahentami ważna jest przede wszystkim prewencja. Podpisanie umowy, w której będą wyszczególnione najważniejsze informacje dotyczące terminu wykonania, odbioru i akceptacji prac, ale też te związane z zakresem działań. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i sytuacji, w której strony mają wobec siebie bezpodstawne żądania. Dobrym pomysłem jest też pobieranie zaliczek za poszczególne etapy prac.

Tagi:

Podobne artykuły :