Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Kiedy pracodawca składa PIT-11?

26 grudnia 2014

Podstawą rozliczenia podatkowego podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej jest informacja podatkowa. Może nią być formularz PIT-11, do którego wypełnienia i przesłania podatnikowi zobowiązani są pracodawcy. W jakim terminie informacja PIT-11 powinna trafić do pracownika?

Zobowiązanie pracodawcy

Zatrudniając pracowników, przedsiębiorca automatycznie wchodzi w rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązany jest on przez cały rok podatkowy do odprowadzania od wynagrodzenia swoich podwładnych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

Generalnie, PIT-11 powinien wyszczególniać wysokość odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy wysokość dochodów w poprzednim roku podatkowym.

rozlicz_pit_artykPo zakończeniu roku podatkowego płatnicy podatku dochodowego muszą wypełnić i przesłać swoim pracownikom i zleceniobiorcom informację podatkową PIT-11. Pracodawcy wypełniają informację podatkową, na podstawie której podatnicy rozliczają się na właściwych dla siebie deklaracjach podatkowych z fiskusem. Płatnik podatku musi sporządzić po zakończeniu roku podatkowego PIT-11 i przesłać go lub przekazać po jednym egzemplarzu dla pracownika i do Urzędu Skarbowego. Ma na to czas do końca lutego kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia.

Jak wypełnić PIT-11?

W PIT-11 podlegają wyszczególnieniu, zgodnie z przepisami ustawy o PIT, przychody pozyskane z tytułu:

–    pracy etatowej, w związku ze stosunkiem służbowym, pracą nakładczą lub spółdzielczym stosunkiem pracy,
–    wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
–    praw autorskich i praw pokrewnych,
–    wypłat w spółdzielniach pracy z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
–    zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy,
–    osobiście wykonywanej działalności artystycznej i innej.

PIT-11 wypełniany jest jedynie za okres wynikający z umowy o pracę, jeśli wynagrodzenie płatne było pracownikowi do końca każdego miesiąca w roku lub za okres faktycznej wypłaty świadczenia, jeśli wynagrodzenie było płatne dopiero w następnym miesiącu.

Wypełniając PIT-11 pracodawca powinien wpisać w poszczególnych jego częściach:

–    Część A – Miejsce i cel składania informacji podatkowej.
–    Część B – Dane płatnika (pracodawcy lub zleceniodawcy).
–    Część C – Dane podatnika (pracownika czy zleceniobiorcy).
–    Część D – Informacje o kosztach uzyskania przychodów, czyli wysokość osiągniętych przez podatnika przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
–    Część E – Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki.
–    Część F – Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załącznikach.
–    Część G – Oświadczenie płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku.

Wypełniony poprawnie PIT-11 należy wysłać do Urzędu Skarbowego i do podatnika, lub przekazać mu do rąk własnych.

Tagi: , ,

Podobne artykuły :