Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Kiedy koszty egzekucji obniżą podatek

23 maja 2011

Przedsiębiorcy, którzy zalegają z płatnościami, nie mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem swoich zobowiązań finansowych. Kosztem mogą być tylko wydatki poniesione w związku z obroną interesów firmy.

Jeśli zatem to przedsiębiorca popada w długi i zostaje wytoczone przeciwko niemu postępowanie sądowe lub administracyjne, wydatki związane z wyegzekwowaniem od niego zaległych płatności ? czyli koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań ? nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli jednak to przedsiębiorca ma problem z odzyskaniem należnych mu płatności, wydatki związane ze ściągnięciem długów ? na przykład opłaty związane z monitami wysyłanymi do nierzetelnych kontrahentów ? mogą zostać zaliczone w koszty. Będą bowiem nimi wszelkie wydatki związane z obroną interesów firmy, nawet bez względu na końcowe rozstrzygnięcie sprawy.
Ustawa nie precyzuje, czym są koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, których nie można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Należy jednak rozumieć, że należą do nich:

– koszty egzekucji sądowej, czyli koszt procesu (m.in. opłata za wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa procesowego;
– koszty egzekucji administracyjnej (komorniczej), do których należą m.in.: opłata manipulacyjna czy wydatki egzekucyjne wynikające z działania komornika w zakresie egzekucji długu (np. koszty przejazdów, sporządzania dokumentów).

Magdalena Flis, doradca podatkowy Tax Care
Współpraca: Agata Szymborska-Sutton, analityk Tax Care
www.taxcare.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :