Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jak zwiększyć zyski z inwestycji w nieruchomość?

22 lipca 2010

Mimo spowolnienia gospodarczego ceny na rynku mieszkań pozostają stabilne, co tylko potwierdza zasadę, że inwestycja w nieruchomość to jedna z najpewniejszych lokat kapitału. Ważne, aby kupić mieszkanie lub dom za rozsądną cenę,  w atrakcyjnym miejscu, w dobrze utrzymanym budynku, z perspektywą późniejszej odsprzedaży z zyskiem lub atrakcyjnych przychodów z ich najmu.


Wielu inwestorów obawia się jednak kłopotów związanych z wynajmem oraz tego, że niefortunnie wybrani najemcy zniszczą ich własność.
Kalkulując zyski zawsze należy uwzględniać dodatkowe koszty wynikające ze straconego czasu i energii, nie wspominając o stresie wywołanym przez problemy z nieuczciwym lokatorem.
Unikalna na polskim rynku usługa kompleksowego zarządzania nieruchomością oferowana przez Keen Property Partners to doskonały sposób na zwiększenie przychodów z inwestycji w mieszkanie przy minimalnym zaangażowaniu ze strony właściciela.
Koszt miesięcznej obsługi zaczyna się od 250 złotych.
To niewielka opłata za spokój ducha, wolny czas oraz gwarancję zysków.


Poniżej przedstawiamy podstawowe obowiązki właściciela nieruchomości przeznaczonej na wynajem.

1. Przygotowanie mieszkania na wynajem
Zanim zaczniesz pokazywać mieszkanie potencjalnym najemcom, powinieneś solidnie je przygotować, czyli wykonać niezbędne remonty i naprawić usterki. Wszelkie wady mogą zdyskwalifikować nieruchomość w oczach najemcy lub dać mu podstawę do wynegocjowania niższego czynszu. Kolejny krok to instalacja podstawowych mediów, takich jak Internet, telefon, telewizja kablowa. Nowoczesny sprzęt AGD to obecnie standard. Coraz więcej klientów szuka kompletnie wyposażonych i umeblowanych mieszkań (łącznie z dekoracjami okiennymi  i sztućcami). Urządzając nieruchomość na wynajem należy pamiętać o podstawowych zasadach, takich jak: uniwersalne rozplanowanie pomieszczeń, neutralna kolorystyka, meble dobrej jakości, dopasowanie standardu do oczekiwań i możliwości finansowych najemców.

2. Znalezienie dobrego, wiarygodnego najemcy
Każdy właściciel nieruchomości chciałby ją wynająć ?dobremu najemcy?, czyli takiemu, który płaci na czas, przestrzega regulaminu, wykorzystuje mieszkanie zgodnie z przeznaczeniem i dba o nie, jak o własne. Zanim podpiszemy umowę i przekażemy klucze, powinniśmy sprawdzić co najmniej jeden dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość najemcy, a najlepiej dwa. Warto poprosić o udostępnienie adresu stałego zameldowania, informacji o zatrudnieniu i zarobkach, a nawet historii kredytowej z Biura Informacji Kredytowej. W ramach usługi zarządzania nieruchomością Keen Property Partners zajmuje się wyszukaniem solidnego najemcy, który będzie dbał o powierzony mu lokal oraz będzie rzetelnym i terminowym płatnikiem. Ponadto dysponujemy obszerną bazą klientów obejmującą prestiżowe instytucje, ambasady oraz godne zaufania osoby fizyczne.

3. Negocjacje i podpisanie umowy
Przy podpisywaniu umowy najmu strony powinny podpisać również protokół przekazania lokalu, zawierający określenie stanu technicznego mieszkania oraz stopnia zużycia instalacji i urządzeń. Ma on duże znaczenie, ponieważ stanowi podstawę wzajemnych rozliczeń przy zakończeniu umowy i zwrocie lokalu. Jest to zarazem najważniejszy dokument dowodowy w ewentualnym sporze przed sądem. Przed przekazaniem kluczy do mieszkania, właściciel nieruchomości powinien również pobrać depozyt od przyszłego lokatora. Przygotowane przez Keen Property Partners wzory umów najmu uwzględniają również nietypowe sytuacje, z którymi spotykamy się w codziennej pracy, a które często mają negatywne skutki prawne lub finansowe dla właściciela lokalu, takie jak np. przedterminowe wypowiedzenie zawartej na czas określony umowy najmu bądź spowodowane przez najemcę zniszczenia lokalu lub znajdujących się w nim przedmiotów należących do właściciela.

4. Dokonywanie remontów i niezbędnych napraw
W razie wątpliwości, która ze stron ma obowiązek dokonania naprawy (gdy nie zostało to zapisane w umowie najmu), z zasady powinien zająć się nią wynajmujący. W przypadku, gdy usterki nie zostaną usunięte, najemca ma prawo żądać obniżenia czynszu, a w ostateczności wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. W ramach usługi zarządzania nieruchomością Keen Property Partners organizuje i nadzoruje naprawy i interwencje w razie awarii. Takie usługi są nie tylko tańsze od cen rynkowych, ale gwarantują także solidność i rzetelność fachowców.

5. Kontrola stanu mieszkania lub domu
Właściciel nieruchomości dla własnego bezpieczeństwa powinien kontrolować wynajmowany dom lub mieszkanie. Pracownicy Działu Zarządzania Nieruchomościami Keen Property Partners w ramach swoich obowiązków regularnie sprawdzają stan lokalu. Prowadzone co pół roku inspekcje pozwalają na bieżąco czuwać nas sposobem wykorzystywania domu lub mieszkania, a w przypadku jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń natychmiast reagować. Po każdej wizycie właściciel nieruchomości otrzymuje szczegółowy raport na temat stanu jego nieruchomości.

6. Egzekwowanie terminowych płatności
Właściciel nieruchomości powinien systematycznie prowadzić odczyty liczników, a następnie rozliczać się z najemcą. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której np. zużycie prądu, wody, gazu lub rachunek telefoniczny są bardzo wysokie i najemca jest zmuszony jednorazowo zapłacić znaczną kwotę, co może być trudne do wyegzekwowania. Jeżeli w umowie najmu nie wskazano terminu płatności czynszu to powinien on być płacony z góry do 10-go każdego miesiąca. Niestety często zdarza się, że najemcy spóźniają się z płatnościami. W ramach swoich usług Dział Zarządzania Nieruchomościami Keen Property Partners monitoruje na bieżąco stan wpłat, jest w stałym kontakcie z najemcą, przygotowuje wezwania, nalicza odsetki, a w razie konieczności negocjuje terminy spłat w ratach.

Właściciele domu lub mieszkania, którzy ze względu na kłopotliwe obowiązki rezygnują z czerpania zysków z wynajmu, powinni rozważyć współpracę z profesjonalistami, którzy w ich imieniu, na podstawie pełnomocnictwa, skutecznie zajmą się zarządzaniem ich nieruchomością.

Autorka tekstu: Monika Kowalczyk
kieruje Działem Zarządzania Nieruchomościami
Keen Property Partners
www.keenproperty.com

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :