Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jak zrezygnować z karty kredytowej?

18 lipca 2015

Karta kredytowa to produkt, po który sięgamy wówczas, gdy jesteśmy zainteresowani dostępem do dodatkowych środków. Gdy nie jest ona już potrzebna, pojawia się pytanie, jak z niej zrezygnować. Czy formalności jest dużo?

Wśród produktów bankowych pozwalających na sfinansowanie drobnych lub większych inwestycji obok pożyczki, należy wymienić karty kredytowe (np. MasterCard World). Dzięki limitowi udostępnianemu przez bank, klient faktycznie może korzystać z jego pieniędzy. Wysokość limitu jest przy tym ustalana w oparciu o zdolność i historię kredytową zainteresowanego.

Choć karta kredytowa jest produktem przydatnym i warto ją mieć w portfelu, czasem jesteśmy zmuszeni z niej zrezygnować. Przykładem takiej sytuacji jest np. chęć podwyższenia zdolności kredytowej. Rezygnacja z tego środka płatniczego nie jest czasochłonna, nie wymaga też wielu formalności. Jednak przed wykonaniem tego kroku, warto dokładnie zapoznać się z umową zawartą z bankiem. W tej mogą znaleźć się wskazówki, jak prawidłowo należy poinformować bank o rezygnacji z posiadanego produktu.

Forma pisemna czasem konieczna

karty_vanqiusBy wypowiedzieć umowę o prowadzenie np. karty kredytowej MasterCard World, większość banków wymaga formy pisemnej. Klient musi zatem sporządzić na piśmie oświadczenie woli o rezygnacji z korzystania z karty kredytowej i czytelnie podpisać się pod nim imieniem i nazwiskiem. Dobrze też, by zainteresowany zadbał o otrzymanie potwierdzenie złożenia wniosku. Jeżeli wypowiedzenie wysyła, korzystając z usług operatora pocztowego, to dobrze, by wybrał list rejestrowany. Jeżeli rezygnację dostarcza do oddziału banku, to powinien poprosić o potwierdzenie wpływu wypowiedzenia.

Choć forma pisemna jest najpopularniejsza, gdy mowa o wypowiedzeniu umowy o kartę kredytową, zdarza się, że w niektórych bankach nie będzie konieczna. Wówczas klient o rezygnacji z np. karty kredytowej MasterCard World informuje pracownika banku, ten zaś dokonuje stosownej adnotacji.

Karta kredytowa do zwrotu?

Wypowiedzenie umowy o obsługę karty kredytowej wiąże się również z koniecznością zwrócenia otrzymanej karty bankowi, choć i od tej zasady są wyjątki. Część banków nie wymaga, by klient dostarczył kartę do placówki banku, ale poucza go o konieczności zniszczenia jej. W przypadku pisemnego wniosku wysłanego pocztą, warto od razu zaznaczyć, że karta zostanie zniszczona. To powinno ułatwić rezygnację z tego produktu.

Korzystanie z karty kredytowej niekiedy wiąże się z opłatami. Takie bank może naliczać np. za miesięczną obsługę karty czy przeprowadzone transakcje (choćby wypłata środków w bankomacie). Z tego względu ważne jest, by klient miał wiedzę, kiedy rozpoczyna się i kończy cykl rozliczeniowy. Jeżeli zrezygnuje z karty na początku okresu rozliczeniowego, to bank naliczy stosowne opłaty.

Zapoznaj się z regulaminem i umową

Zdarza się, że klient nie jest zainteresowany przedłużeniem karty kredytowej. W takiej sytuacji warto dokładnie zapoznać się z zapisami znajdującymi się w regulaminie i umowie podpisanej z bankiem. Może się okazać, że klient powinien poinformować bank o swoim zamiarze np. na 30 dni przed terminem wznowienia karty kredytowej. Niedopilnowanie terminu może skutkować naliczeniem przez bank dodatkowych opłat.

Tagi: , ,

Podobne artykuły :