Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jak wyjść obronną ręką z problemów z nieuczciwym najemcą mieszkania?

13 grudnia 2014

Nieuczciwy najemca niepłacący czynszu i niewywiązujący się z innych obowiązków naraża właściciela mieszkania na duże koszty. Jedynym skutecznym i rozsądnym rozwiązaniem takiej sytuacji jest zastosowanie odpowiednich środków prawnych.

Wyprowadzka bez uregulowania opłat

Najczęstszym problemem jest zaleganie z czynszem i nieopłacanie rachunków. Jeżeli najemca wyprowadzi się z mieszkania, pozostawiając nieuregulowane opłaty, właściciel powinien wysłać mu na adres zameldowania wezwanie do zapłaty. W dokumencie określa się termin rozliczenia i dopisuje zastrzeżenie, że w razie niewywiązania się z obowiązku właściciel wypowie umowę – związana w tym procedura jest bardzo prosta i polega na wysłaniu dokumentu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Kolejnym krokiem jest dochodzenie należnych pieniędzy w sądzie. Windykacja należności jest dziedziną, w której specjalizuje się wielu prawników. Warto skorzystać z ich pomocy. Pismo opatrzone pieczęcią kancelarii prawnej skutecznie zmobilizuje nieuczciwego najemcę do uregulowania należności.

Zaleganie z czynszem i innymi opłatami

nieruchomosc_czerwtorebPodobne metody należy stosować w przypadku, gdy lokator nie wnosi opłat w terminie, ale nadal mieszka w lokalu. Właściciel może wypowiedzieć umowę, jeśli najemca zalega z czynszem lub innymi opłatami za trzy pełne okresy płatności. Dodatkowo trzeba uprzedzić najemcę o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczyć mu dodatkowy termin na uregulowanie długu. Jeżeli po rozwiązaniu umowy najemca się nie wyprowadzi, właściciel powinien wezwać go do opuszczenia nieruchomości w terminie co najmniej 7 dni. Najlepiej, jeśli informacja ta zostanie przygotowana przez prawnika. Gdy mimo wezwania lokator nadal zajmuje lokal, trzeba wszcząć postępowanie w sądzie. Wydaje on wyrok eksmisyjny, decydując zarazem o przyznaniu lokalu zastępczego w postaci lokalu socjalnego albo pomieszczenia tymczasowego. Gdyby lokator nadal nie chciał opuścić mieszkania, zmusi go do tego komornik w asyście policji.

Remonty bez zgody właściciela

Problem z nieopłacaniem mieszkania przez najemcę nie jest jedynym zmartwieniem właścicieli. Renomowane kancelarie adwokackie w Płocku prowadzą różne sprawy związane z niewłaściwym korzystaniem z mieszkania. Może się zdarzyć, że lokator wprowadzi zmiany w lokalu, nie pytając o zgodę, czego nie może zrobić. Dopuszczalny zakres modyfikacji (np. zmiana koloru ścian, wymiana paneli, zmiana oświetlenia) musi być określony w umowie najmu. Brak postanowień w tym zakresie powoduje, że każda zmiana wymaga zgody właściciela. Ponadto lokator nie może zmienić przeznaczenia lokalu. Na przykład, gdy wynajmuje mieszkanie, nie może urządzić w nim biura. Gdyby doszło do takiej sytuacji, właściciel powinien zażądać przywrócenia lokalu do pierwotnego stanu albo dochodzić odszkodowania.

Jak się zabezpieczyć przed nieuczciwym najemcą?

Chcąc uniknąć problemów z nieuczciwym najemcą, warto starannie przygotować umowę najmu oraz umieścić w niej odpowiednie klauzule. Każdy profesjonalny prawnik wskaże postanowienia, które pozwolą zabezpieczyć interesy właściciela mieszkania. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy prawnej. Umowa najmu powinna zostać przygotowana ze względów dowodowych w formie pisemnej. Właścicielowi będzie łatwiej udowodnić przed sądem, że został oszukany przez najemcę, jeżeli przedstawi dokument potwierdzający stosunek najmu.

Kancelarie adwokackie w Płocku, w oparciu o praktykę, odradzają zawieranie umów bezterminowych. Najlepiej zawrzeć kontrakt najmu na rok, żeby uniknąć problemów. Jeżeli najemca okaże się uczciwy, można przedłużyć wynajem o kolejny okres. Prawnicy radzą również zawieranie umów najmu okazjonalnego. Ich charakterystyczną cechą jest to, że najemca musi wskazać miejsce, do którego wyprowadzi się po rozwiązaniu umowy. Musi być spisana w formie aktu notarialnego (źródło: http://biznes.onet.pl/zalety-najmu-okazjonalnego-oraz-metody-rozliczania,18651,5281077,analizy-detal). Kancelarie adwokackie w Płocku zalecają również pobieranie kaucji zwrotnej. Zabezpiecza ona właściciela mieszkania przed ewentualnymi szkodami. Najemca musi wpłacić na rachunek bankowy wynajmującego określoną kwotę pieniężną w terminie wskazanym w umowie. Po zakończeniu najmu właściciel zwraca wpłaconą kaucję. Jeżeli lokator zniszczył mieszkanie bądź jego wyposażenie i nie dokonał naprawy, właściciel potrąca odpowiednie należności z wpłaconej sumy. Na stronie kancelarii prawnej w Płocku pod adresem www.plock-adwokat.pl można zawsze zasięgnąć więcej fachowych porad.

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl

Tagi: ,

Podobne artykuły :