Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jak wybrać dobrego zarządcę nieruchomości we Wrocławiu?

8 maja 2015

Zarządzanie nieruchomością to spore wyzwanie i nie każdy może mu sprostać. Liczy się odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz umiejętność wykorzystania go w praktyce tak, by przyniosło jak najwięcej korzyści.

nawigator_managerFirm podejmujących się tego rodzaju zadań pojawia się na rynku coraz więcej, ponieważ duże jest zainteresowanie ich usługami. Z taką sytuacją mamy do czynienia między innymi we Wrocławiu i całym Dolnym Śląsku – na tym terenie działa ponad 1500 licencjonowanych zarządców nieruchomości, przy czym połowa z nich działa w samym Wrocławiu. Wybór jest zatem ogromy i lokatorzy stają przed trudną decyzją znalezienia firmy kompetentnej i nastawionej na współpracę z nimi. Czym zatem kierować się, wybierając dobrego zarządcę i jakie cechy powinien on posiadać?

Obowiązki zarządcy

Możliwych działań wchodzących w zakres kompetencji zarządcy nieruchomości jest sporo i warto znać je, zanim podejmie się decyzję. Obowiązki te obejmują między innymi kwestię reprezentowania właścicieli mieszkań wchodzących w skład budynku i ich interesów. Może się to odbywać w razie potrzeby przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, ale również przed innymi podmiotami – decydujący jest tu kształt zawartej z zarządcą umowy. Na jej podstawie najczęściej podejmowane działania to przygotowywanie profesjonalnych pism adekwatnych do okoliczności i uwzględniających aktualne uregulowania prawne. Nieruchomości wymagają szeroko rozumianej obsługi technicznej, również tego rodzaju usługi organizowane są przez zarządców nieruchomości, którzy reprezentują właścicieli i przygotowują odpowiednie umowy, negocjują je i są odpowiedzialni za ich podpisanie, a w razie potrzeby także rozwiązanie.

Wspólnoty mieszkaniowe i lokatorzy nieruchomości działają na podstawie wewnętrznych ustaleń, zarządcy odpowiedzialni są za opracowywanie i opiniowanie wszelkich uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych – mogą to być między innymi Regulamin Porządku Domowego czy Statut Wspólnoty Mieszkaniowej. Tego rodzaju dokumenty oraz inne kwestie kluczowe dla funkcjonowania nieruchomości i jej mieszkańców są konsultowane podczas corocznych zebrań sprawozdawczych, które również odbywają się z inicjatywy zarządców.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze zarządcy?

–    kompetencje – zakres wiedzy niezbędny do zarządzania nieruchomością jest szeroki, obejmuje zarówno zagadnienia prawne, związane z finansami i księgowością, jak i te dotyczące planowania i budownictwa. Niezbędne są również umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, gdyż dzięki temu kontakt z właścicielami mieszkań nie będzie utrudniony. Ignorowanie potrzeb wspólnoty i lekceważenie pojawiających się problemów to jedne z największych grzechów zarządców,
–    rzetelność – liczne obowiązki i terminy wymagają rozplanowania i sumiennego, stopniowego realizowania planów. Dyscyplina i dobra organizacja pracy są niezbędne przy zarządzaniu nieruchomościami, bo ich funkcjonowanie zależy w dużym stopniu od sposobu przygotowania umów i innych dokumentów oraz terminowego regulowania różnorodnych należności,
–    pomysłowość – zarządcy spotykają się w swojej pracy z wieloma różnorodnymi sytuacjami, na które muszą odpowiednio reagować. Kreatywność w działaniu pozwoli na rozwiązanie pojawiających się problemów i proponowanie wspólnocie rozwiązań, które wpłyną na komfort mieszkańców.

Zmiana zarządcy

Nawigator.Nieruchomości_znakJeśli oczekiwania lokatorów nie zostały spełnione, zarządca nie podejmuje rozmów i uchyla się od spełniania ciążących na nim obowiązków, wspólnota mieszkaniowa może podjąć decyzję o zmianie zarządcy nieruchomości. Konieczne jest wówczas zastosowanie określonej procedury – początkiem działań jest złożenie wniosku o zwołanie zebrania nadzwyczajnego wspólnoty mieszkaniowej. Proces ten mogą zapoczątkować właściciele lokali posiadający przynajmniej 10 proc. udziałów w nieruchomości. Przygotowany wniosek powinien zawierać informację o przewidywanym odwołaniu dotychczasowego zarządcy i powołaniu w jego miejsce nowego. Na zebraniu niezbędna jest obecność właścicieli mieszkań, posiadających przynajmniej 50 procent udziałów i popierających wniosek, o przyjęciu uchwały decyduje bowiem większość.

Tagi: ,

Podobne artykuły :