Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jak rozliczyć zaliczki od osób prywatnych w działalności gospodarcze?

31 lipca 2017

Dosyć często można się spotkać z sytuacjami, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą przyjmują różnego rodzaju przedpłaty, niekoniecznie od osób prowadzących działalność gospodarczą. Ma to miejsce w szczególności w przypadku działalności usługowej. Czy należy takie przedpłaty ewidencjonować i w którym momencie to czynić?

Dosyć często można się spotkać z sytuacjami, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą przyjmują różnego rodzaju przedpłaty, niekoniecznie od osób prowadzących działalność gospodarczą. Ma to miejsce w szczególności w przypadku działalności usługowej. Czy należy takie przedpłaty ewidencjonować i w którym momencie to czynić?

Niezależnie od tego, czy zaliczki są wpłacane na rachunek bankowy podatnika czy też są uiszczane w gotówce, obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej otrzymania. Jest to precyzyjnie określone w artykule 19a ust. 8 ustawy o VAT. Mimo, iż przepisy są precyzyjne, powstaje kilka problemów, o których należy wspomnieć.

biuro_ksiegowe_gdyniaPrzyjęcie płatności gotówkowych nie stanowi żadnego problemu – niezwłoczne zaewidencjonowanie ich w kasie fiskalnej kończy niejako problem. Schody zaczynają się w sytuacji dokonywania płatności na konto bankowe. Nie można w kasie fiskalnej zarejestrować transakcji z datą wsteczną, należy więc ją rejestrować w momencie uzyskania informacji z banku, iż środki płatnicze znalazły się na rachunku bankowym podatnika. Wiąże się to z pewnym opóźnieniem, co nie stanowi jednak problemu w sytuacji, gdy otrzymanie płatności na konto bankowe oraz otrzymanie informacji o tym następuje w tym samym okresie podatkowym.

Co w sytuacji, gdy otrzymanie informacji nastąpi w nowym okresie rozliczeniowym? To obowiązkiem podatnika jest prawidłowe i rzetelne rozliczenie podatkowe, dlatego też problemy natury technicznej nie stanowią uzasadnienia dla nieprawidłowego rozliczenia podatku. W praktyce wygląda to w ten sposób, iż podatnik płaci podatek od przedmiotowej transakcji, uwzględniając to w rozliczeniu miesiąca, w którym płatność faktycznie miała miejsce, pomniejszając rozliczenie o przedmiotową kwotę w miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie informacji i wpływie na rachunek bankowy.

Porady udzielił biuro księgowe Gdynia firma Parakairon Sp. z.o.o.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Tagi:

Podobne artykuły :