Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Inwestycje – jak pomnożyć posiadany kapitał?

1 lutego 2016

Zanim powiemy jak prawidłowo zarządzać portfelem inwestycyjnym musimy zrozumieć, co kryje się pod pojęciem „inwestycja”. Inwestycją nazywamy zaangażowanie określonej kwoty kapitału na pewien okres czasu, który ma przynieść inwestorowi cel w przyszłości. Cel, o którym mowa powinien zrekompensować inwestorowi czas zamrożenia pieniędzy, oczekiwaną stopę zwrotu, a także niepewność wynikającą z przyszłego strumienia przychodów.

Budowa portfela inwestycyjnego

monety_art_jak_pomnozyc_oszczedzPosiadane aktywa stanowiące formę lokowania majątku możemy podzielić na aktywa finansowe, takie jak gotówka, lokaty w bankach, obligacje, akcje, udziały w spółkach i funduszach powierniczych oraz na aktywa rzeczowe, do których zaliczamy nieruchomości, antyki, dzieła sztuki. Inwestowanie polega na stworzeniu bardziej lub mniej różnorodnego portfela aktywów, którym w zależności od możliwości obraca się w taki sposób, aby uzyskać maksymalny zysk. Budowa portfela inwestycyjnego, to wbrew pozorom nie tak bardzo skomplikowana sprawa. Przede wszystkim trzeba rozróżnić dwie koncepcje zarządzania portfelem inwestycyjnym, a mianowicie zarządzanie aktywne i pasywne. Rozróżnienie tych dwóch koncepcji zależy od decyzji, które akcje zostaną kupione, na jak długo, a także ile wolnych środków zatrzymać na dalsze inwestycje. Portfel pasywny będzie długoterminową strategią naśladującą skład jakiegoś indeksu. Zarządzanie aktywne polega na takim doborze składników portfela, które pozwolą osiągnąć lepszą stopę zwrotu od zdefiniowanej indeksem. Zarządzanie portfelem w sposób aktywny cechuje się dużym ryzykiem, ale też większą stopą zwrotu w krótszym okresie czasu. Zarządzanie pasywne jest bardziej bezpieczne, jednak generuje niższą stopę zwrotu. Stopę zwrotu możemy opisać jako roczną nadwyżkę netto wyrażoną w procentach uzyskaną na skutek poniesionego nakładu finansowego.

Ryzyko w procesie inwestycyjnym

Ryzykiem nazywamy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia odbiegającego od tego, które zakładaliśmy, a zatem w procesie inwestycyjnym będzie to zagrożenie dla oczekiwanej stopy zwrotu. Koncepcja ryzyka zakłada, że wraz ze wzrostem dochodów wynikających z inwestycji w określone instrumenty finansowe rośnie ryzyko związane z tym instrumentem. Oprócz ryzyka rozróżniamy także pojęcie niepewności, które polega na występowaniu takiej sytuacji, w której rozkład prawdopodobieństwa rozbieżności nie jest możliwy do oszacowania w stosunku do sytuacji oczekiwanej. Zatem ryzyko to niepewność, którą jesteśmy w stanie oszacować. Wybierając portfel inwestycyjny trzeba przede wszystkim zastanowić się, czy chcemy zabezpieczyć kapitał, czy raczej szybko go pomnożyć, nie zapominając przy tym o ryzyku, które występuje zawsze w mniejszym lub większym stopniu. Należy określić długość trwania danej inwestycji oraz wielkość ewentualnej straty na jaką jesteśmy w stanie sobie pozwolić. Jeżeli sami nie potrafimy dokonać właściwego wyboru, możemy zgłosić się do wyspecjalizowanego doradcy, który pomoże oszacować ryzyko i dokonać właściwego wyboru.

Tagi: ,

Podobne artykuły :