Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Interpretacja indywidualna nie zawsze chroni przed zapłatą podatku

10 czerwca 2012

Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego są bardzo popularną formą ograniczania ryzyka podatkowego przez podatników. We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatnik musi zadać pytanie dotyczące stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Stan faktyczny dotyczy zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w przeszłości. Zdarzenie przyszłe natomiast to zdarzenie, które nie miało jeszcze miejsca.

Nadrzędną zasadą jest zasada nieszkodzenia podatnikowi, który zastosował się do interpretacji. Niestety spora część podatników jest nieświadoma, że interpretacja chroni ich przed zapłatą podatku w ograniczonym stopniu. Istnieją dwa najważniejsze warunki zapewniające pełną ochronę przed zapłatą podatku. Pierwszym warunkiem jest dokładne opisanie we wniosku zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem interpretacji.

Drugim warunkiem jest to, aby zdarzenie przyszłe nie zaszło przed otrzymaniem odpowiedzi. Tylko w takiej sytuacji podatnik może uniknąć zapłaty podatku, odsetek oraz poniesienia sankcji wynikających z Kodeksu Karno-Skarbowego. W praktyce biznesowej spełnienie tych dwóch warunków jednocześnie dość często jest bardzo trudne. Gdy interpretacja dotycząca stanu faktycznego zostanie zmieniona lub uchylona, podatnik uniknie jedynie zapłaty odsetek oraz konsekwencji karnych. Wynika to z tego, iż w momencie zaistnienia stanu faktycznego, na decyzję podatnika nie wpłynęła ocena zawarta w indywidualnej interpretacji podatkowej. Wpływ indywidualnej interpretacji na decyzję podatnika ma miejsce jedynie wtedy, gdy podatnik najpierw otrzymał interpretację, a następnie podjął decyzję w jaki sposób opodatkować zaistniałe zdarzenie. Organy podatkowe wymagają coraz bardziej szczegółowego opisu zdarzeń przyszłych i często podnoszą argument, że sytuacja z interpretacji indywidualnej odbiega od rzeczywistego zdarzenia.

Interpretacje są wydawane bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż 3 miesiące od wpłynięcia wniosku. To też nie ułatwia poprawnego napisania wniosku o interpretację. W praktyce gospodarczej bardzo trudne jest opisanie wszystkich szczegółów transakcji, która będzie miała miejsce dopiero w przyszłości. Również nie każdy podatnik może przez 3 miesiące pozwolić sobie na zwlekanie z podjęciem decyzji dotyczącej transakcji.

Paweł Ciesielski
Tax4business
www.tax4business.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :