Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Intercyza – umowa przedmałżeńska

22 stycznia 2009

Niedługo wychodzę za mąż i poważnie zastanawiamy się z przyszłym mężem nad zawarciem umowy przedmałżeńskiej. W Europie jest to dość powszechnie używana instytucja, gdyż pozwala na pełne rozdzielenie majątku męża i żony, co na dalszym polu pozwala na uniknięcie konfliktów pomiędzy małżonkami na tle finansowym.

  Chciałabym uzyskać jakieś bliższe informacje na temat intercyzy, w szczególności w jakiej formie mogę skutecznie zawrzeć intercyzę i czy są jakieś inne warunki o których muszę pamiętać?

Intercyza jest to umowa przedmałżeńska, w której określone zostają stosunki majątkowe przyszłych małżonków przez wyłączenie, ograniczenie lub rozszerzenie wspólności ustawowej. To w intercyzie przyszli małżonkowie mogą postanowić, że w ich małżeństwie, od daty jego powstania, będzie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej. Wówczas w ogóle nie powstanie majątek wspólny małżonków ? każdy z nich będzie odpowiadał swoim majątkiem odrębnym za zaciągnięte przez siebie długi. Umowa majątkowa małżeńska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 47 par. l kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ? dalej k.r.o.), pod rygorem nieważności. Oznacza to, że umowa zawarta między przyszłymi małżonkami w zwykłej formie pisemnej, nawet z podpisem lub datą urzędowo poświadczonymi, ze względu na niezachowanie formy aktu notarialnego, będzie nieważna.

Umowę majątkową zawiera się z osobą, z którą zamierza się wstąpić w związek małżeński. Poprzez umowę majątkową przyszli małżonkowie mogą ograniczyć wspólność ustawową, wyłączając z ich przyszłego majątku wspólnego określone rodzaje składników majątkowych. Od chwili wejścia w życie umowy wyłączone składniki majątkowe będą stanowiły majątki odrębne poszczególnych małżonków. Obecnie w praktyce najczęściej zdarza się, że przyszli małżonkowie poprzez umowę majątkową wyłączają wspólność majątkową, a więc tworzą ustrój rozdzielności majątkowej. Wówczas każdy z nich zachowuje na swoją wyłączną własność majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa oraz majątek nabyty już po zawarciu małżeństwa. Każdy z małżonków zarządza i rozporządza swoim majątkiem samodzielnie.

W ustroju rozdzielności majątkowej małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego. Istnieją wyłącznie dwie masy majątkowe, tj. majątki odrębne każdego z małżonków. Jeśli zatem umowa majątkowa regulująca ustrój rozdzielności majątkowej zostanie zawarta przed ślubem, to w ogóle nie powstanie jakikolwiek majątek wspólny małżonków. Umowa majątkowa małżeńska wiąże małżonków do czasu jej rozwiązania bądź też zmiany jej treści. Dopuszczalne jest, by przyszli małżonkowie, którzy zawarli umowę majątkową, zmienili jej treść bądź też rozwiązali ją i to zarówno przed ślubem, jak i po wstąpieniu w związek małżeński. Jeśli przyszli małżonkowie rozwiązaliby umowę majątkową (zawartą przed ślubem), w ich małżeństwie będzie obowiązywała wspólność ustawowa.

Artykuł pochodzi
z serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj również:
Jak sporządzić testament,
Zarząd majątkiem dziecka,
Podział majątku małżonków po rozwodzie,
Jak nadać pełnomocnictwo?,
Podział spadku,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: , ,

Podobne artykuły :