Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Im częściej starasz się o kredyt, tym mniejsza szansa, że go dostaniesz. Wiedziałeś o tym?

12 września 2015

Twoja niska zdolność kredytowa to wypadkowa nie kilku, ale nawet kilkunastu różnych czynników. Poza samą wysokością miesięcznych dochodów, bank sprawdzi, czy swoje dotychczasowe zobowiązania finansowe spłacałeś terminowo i upewni się, że żadna inna instytucja nie odrzuciła wcześniej twojego wniosku kredytowego.

Nie, wysokość miesięcznych dochodów to nie wszystko

zdjecie_czestotliwoscwnioskowaniaWydawałoby się, że ocena twojej zdolności kredytowej będzie zależała przede wszystkim od miesięcznych dochodów oraz rodzaju zatrudnienia (praca stała na etacie, działalność gospodarcza itd.), to jednak banki korzystają ze znacznie bardziej złożonych algorytmów oceniania ryzyka; szczególnie, jeśli starasz się o zobowiązanie o wartości wyższej niż kilkadziesiąt tys. złotych (np. kredyt hipoteczny na zakup domu lub mieszkania z 20-letnim okresem spłaty).

O tych czynnikach w badaniu zdolności prawdopodobnie nie wiesz

1. Częstotliwość składania wniosków kredytowych w bankach

Co do zasady, im więcej wniosków kredytowych złożysz i im więcej z nich zostanie rozpatrzonych negatywnie, tym wyższe prawdopodobieństwo, że kolejny bank również odmówi ci finansowania. Dlaczego?

Banki dzielą się informacjami o potencjalnych kredytobiorcach w Biurze Informacji Kredytowej. Składając wniosek np. o kredyt celowy samochodowy, każdy bank pobiera twój profil z BIK, a w nim zawarte są dane statystyczne na temat tego, z jaką częstotliwością starasz się o kredyt.

– […] jeśli złożyłeś w sumie 5 wniosków i wszystkie zostały odrzucone, 6. z kolei bank może zasugerować się decyzjami podjętymi przez poprzednie instytucje (które były wynikiem wielu różnych czynników) i również nie podjąć współpracy – wynika z danych serwisu Comperia.pl.

2. Wielkość gospodarstwa domowego

Zbadanie dzietności, wielkości twojego gospodarstwa domowego leży w interesie banku. To jak wiele osób jest na twoim utrzymaniu będzie miało decydujący wpływ na twoją zdolność kredytową.

3. Forma zatrudnienia

Sama wysokość miesięcznych dochodów to za mało. Banki udzielają preferencyjnych warunków współpracy z osobami zatrudnionymi na umowach o pracę na czas nieokreślony. Z kolei najbardziej dyskryminowanymi grupami społecznymi są osoby osiągające dochód z tytułu umów o dzieło (potencjalnie brak ciągłości zawodowej) oraz przedsiębiorcy – tych kwalifikuje się do tzw. grupy podwyższonego ryzyka.

Tagi: ,

Podobne artykuły :