Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

IKZE

5 czerwca 2013

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych z dnia 25 marca 2011 roku wprowadza zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku, dające możliwość założenia obok już funkcjonującego na polskim rynku indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

IKZE obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku i stanowi dobrowolną formę oszczędzania na przyszłą emeryturę. Oparte jest na rozwiązaniach przyjętych i obowiązujących już w IKE. Różnica jednak między tymi dwoma kontami polega na sposobie opodatkowania. Przy IKZE zastosowano możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwot wpłaconych na konto.

Opodatkowana będzie natomiast wypłata z IKZE po zakończeniu okresu oszczędzania, zwrot środków zgromadzonych na tym koncie oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego.

Na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego środki może gromadzić wyłącznie jeden oszczędzający, który ukończył 16 rok życia i można je założyć niezależnie od posiadania IKE. Roczny limit wpłat jest uzależniony od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za poprzedni rok i nie mogą przekroczyć 4% podstawy wymiaru składki (odstępstwem są tu osoby osiągające niskie dochody).

IKZE mogą być prowadzone przez: fundusze inwestycyjne, biura maklerskie, zakłady ubezpieczeń na życie, banki, dobrowolne fundusze emerytalne, na podstawie zawartej umowy. Wypłata z IKZE (zarówno jednorazowa, jak i w ratach) następuje: na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego 65 lat, pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej przez 5 kolejnych lat kalendarzowych oraz w przypadku śmierci oszczędzającego na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Należy przy tym pamiętać o konieczności zapłacenia podatku dochodowego od wypłaconej kwoty.

 

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :