Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

IKZE – narzędzie do oszczędzania na emeryturę

3 lipca 2015

O konieczności dodatkowego oszczędzania na emeryturę wiedzą niemal wszyscy. Świadczenia wypłacane przez ZUS z dużym prawdopodobieństwem nie wystarczą, aby zapewnić sobie poziom życia na dotychczasowym poziomie.

Dlaczego Polacy nie oszczędzają?

Już teraz sytuacja emerytów nie jest wesoła, a w przyszłości ma być jeszcze gorzej. Większość osób kończących aktywność zawodową musi dorabiać, aby zapewnić sobie godne życie, bo świadczenia z ZUS nie wystarczają. Chociaż większość Polaków doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności odkładania środków finansowych na starość, niewielu decyduje się na taki krok. Eksperci Komisji Nadzoru Finansowego przyczyn takiego stanu rzeczy upatrują w niskim poziomie świadomości przyszłych emerytów, a także – w braku nawyku oszczędzania. Tymczasem wystarczy regularnie odkładać niewielkie nawet sumy, aby uzyskać wyższą emeryturę. „Narzędziem” oszczędzania z myślą o przyszłości może być Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które należy do trzeciego filaru systemu emerytalnego. W jaki sposób działa i dlaczego warto się na nie zdecydować?

Jak działa IKZE

IKE_do_oszczedzaniaIKZE prowadzą różnego rodzaju instytucje finansowe, a więc banki, Powszechne Towarzystwa Emerytalne, zakłady ubezpieczeń, czy domy maklerskie. Ponieważ w zależności od oferty różne mogą być opłaty za prowadzenie takiego konta, warto przed wyborem konkretnego produktu porównać propozycje kilku instytucji. Większość z nich, jak np. PKO PTE, umożliwiają złożenie wniosku za pośrednictwem swojej strony internetowej, co jest dużym udogodnieniem (więcej informacji na www.pkopte.pl/ikze/). Wysokość poszczególnych wpłat, a także ich częstotliwość posiadacz konta dobiera zależnie od swoich preferencji. Trzeba jednak pamiętać, że nie mogą one w sumie przekroczyć określonego na dany rok limitu wynoszącego 1,2 krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dlatego w 2015 roku  limit to 4 750,80 zł. Kwotę tę można wpłacić jednorazowo, lub wpłacać dogodne kwoty w dowolnych terminach nieregularnie, albo miesięcznie). Gromadzone w ten sposób oszczędności podlegają dziedziczeniu.

Na zachętę

Aby zachęcić Polaków do korzystania z możliwości jakie daje IKZE, rząd wprowadził ulgi podatkowe. Jedną z nich jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania łącznej sumy kwot wpłaconych w danym roku podatkowym na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Z takiej ulgi skorzystają te osoby, które będą mogły przedstawić dowód potwierdzający dokonywanie wpłat. Ponadto wypłaty z IKZE opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%, a zgromadzone na nim środki – zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Tagi: , ,

Podobne artykuły :