Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Historia handlu złotem

29 marca 2013

Handel złotem ma długą historię. Złoto, odkryte w starożytności, było symbolem bogactwa i statusu społecznego w wielu społecznościach, a z czasem zaczęto używać złota jako waluty. Do dziś złoto pozostaje istotnym elementem handlu i biznesu.

Państwa cenią złoto jako miernik bogactwa oraz podstawę wymiany międzynarodowej, natomiast dla osób indywidualnych stanowi ono formę zabezpieczenia, ponieważ pieniądz papierowy nie zawsze jest pewny. Złoto nadal wpływa na światowe rynki finansowe i będzie miało na nie wpływ w przyszłości.

System waluty złotej

Definicja pojęcia „system waluty złotej”, jakie można znaleźć w Wikipedii: „System waluty złotej to system monetarny, w którym standardową, ekonomiczną jednostką rozliczeniową jest określona waga złota.”

Zgodnie z systemem waluty złotej emitent pieniądza gwarantuje wykupienie obligacji na żądanie za złoto o tej wadze. Rządy, które decydują się na stosowanie takiej stałej jednostki rozliczeniowej oraz które wykupią swoje obligacje od innych rządów za złoto, tworzą relację opartą na stałej walucie. Zwolennicy systemu waluty złotej twierdzą, że jest on bardziej odporny na zwiększanie się kredytu i wierzytelności. W odróżnieniu od niewymienialnego pieniądza papierowego, pieniądz mający pokrycie w złocie nie może być arbitralnie kreowany poprzez działania na szczeblu rządowym. Ograniczenie to zapobiega wywoływaniu sztucznej inflacji poprzez dewaluację pieniądza. Taka polityka ma likwidować niepewność związaną z pieniądzem, utrzymywać stabilną sytuację kredytową władz walutowych oraz stymulować pożyczanie. Niemniej jednak państwa niestosujące standardu złota w 100%, m.in. te, które jednocześnie używają podlegających manipulacjom pieniędzy papierowych, przechodziły w przeszłości okresy kryzysu czy depresji, kiedy waluta była kształtowana przez politykę banku centralnego oraz ulegała inflacji. Stany Zjednoczone doświadczyły tego w czasie „Paniki roku 1819”, niedługo po zarejestrowaniu Drugiego Banku Stanów Zjednoczonych w 1816 r.

Obecnie żadne państwo nie stosuje systemu waluty złotej, który został całkowicie zastąpiony przez niewymienialny pieniądz papierowy. Nadal korzystają z niego niektóre instytucje prywatne zajmujące się dostawą elektronicznej złotej waluty, w przypadku której stosuje się rozliczane gramy złota jako pieniądz.

Dyskusje na temat daty ustanowienia systemu waluty złotej toczą się od lat. Niektórzy uważają, że system waluty złotej po raz pierwszy ustanowiono w 1717 r., gdy sir Izaak Newton porównał wartość złota do srebra, stosując swój system miar.

Międzynarodowy system waluty złotej upowszechnił się dopiero w latach 70. XIX w. a już w latach 90. XIX w. przestał być stosowany przez państwa rozwinięte przemysłowo. Stopniowo pojawiały się ruchy polityczne sprzeciwiające się stosowaniu systemu waluty złotej, upowszechniał się pieniądz papierowy. System waluty złotej miał swoje wzloty i upadki, gdy wspomagał międzynarodowy rynek pieniężny, a następnie powodował problemy.

W XX w. miały miejsce wydarzenia, które w istotny sposób wpłynęły na światowy system finansowy: obie wojny światowe oraz kryzys lat 30. W 1944 r. zawarto porozumienie z Bretton Woods, które określało zasady rządzące relacjami biznesowymi i finansowymi pomiędzy państwami.

Porozumienie z Bretton Woods jako punkt zwrotny w historii handlu złotem

Porozumienie z Bretton Woods zostało zawarte po zakończeniu II Wojny Światowej, aby kontrolować międzynarodowy rynek Forex i dbać o jego stabilność. Państwa sygnatariusze zobowiązały się utrzymywać kursy wymiany walut w wąskim przedziale wahań w stosunku do dolara amerykańskiego oraz na stałym poziomie wobec złota. W ten sposób dolar stał się wiodącą walutą na świecie, a Europa straciła pozycję potęgi gospodarczej na rzecz USA.
Porozumienie z Bretton Woods obowiązywało do 1971 r., kiedy to dolar amerykański przestał być wymienialny na złoto. Odtąd rynkiem walut rządzą popyt i podaż. Pojawiły się nowe instrumenty finansowe i wolny rynek.

Sytuacja obecna

Historia handlu złotem pokazuje próby, jakie podejmowano, aby uprościć i zbilansować międzynarodowy handel złotem — a zwłaszcza rynek Forex. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Od lat 80. XX w. na rozwój rynku Forex wpływają komputery i technologia. Dziś przedsiębiorcy i pośrednicy na całym świecie mogą wymieniać waluty bezpośrednio na rynku. Złoto jest uznawane za walutę jak każda inna, a jego obrotem rządzą takie same zasady jak innych walut. Wartość bądź kurs wymiany złota jest wyrażana w odniesieniu do dolara amerykańskiego — tj. ile dolarów trzeba wydać by kupić jedną uncję złota.

Andrzej Kiedrowicz,
Poland Branch Manager Easy-Forex Ltd.
www.easy-forex.com/eu/pl

Ostrzeżenie o ryzyku: Obrót na rynku Forex (transakcje OTC) to produkt wykorzystujący dźwignię finansową, z którym wiąże się znaczne ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Z tego powodu może on nie być odpowiedni dla każdego. Należy zapoznać się z ponoszonym ryzykiem i nie inwestować środków, na których utratę nie można sobie pozwolić. Podane tu informacje mają cel wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako zachęta do udziału w obrocie. Firma Easy-Forex Trading Ltd podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) – licencja nr 079/07.

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :