Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Forex: jak przewidzieć kurs walutowy?

4 czerwca 2014

Istotą handlu na rynku Forex jest trafna prognoza dotycząca kierunku, w którym będzie zmierzał kurs wybranej waluty. Jest to niezwykle cenna umiejętność, która ma decydujący wpływ na zysk inwestora. Jak w najprostszy sposób przewidzieć kurs określonej waluty? Czy istnieje skuteczna metoda?

Wśród metod służących prognozowaniu kursów poszczególnych walut na rynku Forex wyróżnia się analizę fundamentalną oraz techniczną. Zarówno jeden, jak i drugi sposób ma liczne grono zwolenników wśród inwestorów giełdy walutowej.

Analiza fundamentalna

Profesjonalni traderzy rynku walutowego w prognozowaniu kursów walutowych bardzo często posiłkują się wynikami analizy fundamentalnej. Metoda ta wywodzi się z założenia, że kurs wybranej waluty jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej, politycznej oraz społecznej w danym kraju. Każda informacja lub zmienna, która pochodzi z tych obszarów analitycznych, może w istotny sposób wpłynąć na określony kurs walutowy. Niestety ogromna liczba dostępnych informacji sprawia, że niezbędne są szczególne zdolności, by selekcjonować wyłącznie najważniejsze czynniki makroekonomiczne, które w danym momencie mają największy wpływ na wartość danej waluty. Raz może to być odczyt wysokości stopy bezrobocia, a drugim razem wypowiedź kluczowego polityka. Prognozując kurs określonej waluty na podstawie analizy fundamentalnej, warto korzystać jedynie ze sprawdzonych źródeł, które dostarczą czytelną prognozę. Dla inwestorów giełdy walutowej cenne będą z pewnością komentarze walutowe ekspertów rynku Forex pracujących dla czołowych brokerów walutowych, np. dla Domu Maklerskiego X-Trade Brokers.

Analiza techniczna

forex_trade_academyZwolennicy prognozowania kursów foreksowych w oparciu o analizę techniczną są przekonani, że wszelkie niezbędne dane, które mają jakikolwiek wpływ na określony kurs walutowy, są już zawarte w cenie takiej waluty. Celem ich zainteresowania są wykresy przedstawiające historyczne zachowanie określonego kursu, którego schemat bardzo często się powtarza. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej w analizie technicznej wszelkiego rodzaju komentarze walutowego nie są brane pod uwagę.

Umiejętność postawienia trafnej prognozy

Do uzyskania zadowalającego poziomu zysku niezbędne jest prawidłowe ustalenie kierunku, w którym podąża wybrany kurs walutowy na rynku Forex. Równie dobre wyniki może dać analiza wykresów, jak też wnioskowanie na podstawie danych makroekonomicznych, które zostaną poparte odpowiednim komentarzem walutowym pochodzącym z wiarygodnego źródła. Najważniejszym elementem prognozowania kursów walut na Foreksie pozostaje inwestor, który musi posiadać umiejętność wykorzystania poszczególnych analiz. To od jego wiedzy i doświadczenia zależy, czy w umiejętny sposób wykorzysta wszelkie dostępne informacje, by postawić trafną prognozę, a tym samym osiągnąć sukces w handlu walutami.

Tagi:

Podobne artykuły :