Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Firmy Rodzinne – wybór formy prawnej ma znaczenie – część pierwsza

21 listopada 2013

Wiele polskich przedsiębiorstw to firmy rodzinne, coraz częściej wielopokoleniowe. Wybór formy prawnej powinien być jednym z ważniejszych aspektów rozważanych przy zakładaniu biznesu i jego rozwoju.

Dziedziczenie, prawa małżonka do majątku, rozwód, konflikty w rodzinie i inne życiowe sprawy mogą zniszczyć przez wiele lat budowaną firmę. W każdej fazie jej rozwoju należy dobrze przemyśleć wybór formy prawnej. Firma rodzinna może działać w każdej formie prawnej. Może być to zarówno spółka cywilna (która w istocie nie jest spółką lecz umową łączącą wspólników), jak i spółka prawa handlowego (spółka osobowa lub spółka kapitałowa).

Przepisy nie przewidują żadnych szczególnych wymogów dla firm rodzinnych. Przy wyborze odpowiedniej konstrukcji należy się zastanowić, jakie aspekty są dla nas istotne np. kwestie dziedziczenia, wpływu współmałżonka na majątek firmy, swoboda w zarządzaniu, ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki, koszty założenia i prowadzenia firmy. Od tego zależeć będzie bowiem wybór odpowiedniej dla nas formy działalności.

Spółki z o.o. są atrakcyjnym instrumentem dla osób, których działalność wiąże się z większym ryzykiem. W tym bowiem wypadku wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoimi majątkami prywatnymi. Należy jednak pamiętać, że członkowie zarządu (a w firmach rodzinnych są to najczęściej właśnie członkowie tych rodzin, a nie zewnętrzni menadżerowie) ponoszą posiłkową odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku jej niewypłacalności wobec wierzycieli.

Należyte prowadzenie interesu i czuwanie, aby ewentualny wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony we właściwym terminie, pozwala jednak na zminimalizowanie tego ryzyka. Jeśli wspólnicy dysponują większymi funduszami mogą utworzyć spółkę akcyjną (tutaj kapitał zakładowy wynosi minimum 100.000 zł). Ta forma stanowi dodatkowe zabezpieczenie, gdyż wyłączona jest posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki. Konstrukcje spółek kapitałowych – sp. z o.o. i spółek akcyjnych dobrze sprawdzają się m.in. w firmach budowalnych i produkcyjnych.

Spółki osobowe wykorzystywane są najczęściej w mniejszych firmach oraz w takich, w których ryzyko niewypłacalności wobec wierzycieli nie jest zbyt duże. Ta forma działalności jest również popularna, gdy wspólnicy pragną podkreślić swoją odpowiedzialność za prowadzony biznes. W spółkach osobowych wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania solidarnie ze spółka całym swym majątkiem osobistym. Odpowiedzialność ta ma co prawda charakter posiłkowy, a więc urzeczywistnia się dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, ale może być bardzo dotkliwa przy całkowitym niepowodzeniu biznesu.

autor:
Katarzyna Stabińska
Adwokat w Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy | Autorka Bloga Spółki z Górnej Półki
www.szgp.pl

logo_spolki_z_gornej_polki

Tagi: ,

Podobne artykuły :