Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Finansowanie poprzez obligacje

29 listopada 2009

Nie trzeba nikogo przekonywać, że brak kapitału oznacza ograniczenie działalności a w skrajnym przypadku likwidację przedsiębiorstwa. O kredyt bankowy czy sukces publicznej emisji akcji jest dziś trudno, stąd pieniędzy należy szukać w innych miejscach.

Polski rynek obligacji i CP
Duże możliwości w tym względzie stwarzają dłużne papiery wartościowe. Przez lata rynek obligacji korporacyjnych w naszym kraju tkwił w marazmie. Świadczą o tym dane zawarte w raporcie Fitch Polska. Na koniec trzeciego kwartału 2009 r. wartość obligacji polskich przedsiębiorstw wyniosła 13,8 mld zł, co oznacza spadek o 9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Skurczyła też w ciągu roku wartość polskiego rynku krótkoterminowych papierów dłużnych z 14,9 do 12,2 mld zł. Na koniec trzeciego kwartału br. przedsiębiorstwa były więc zadłużone poprzez dłużne papiery wartościowe na kwotę 26 mld zł.

Emisje niepubliczne
Przeprowadzenie niepublicznej emisji obligacji na rynku krajowym jest dość proste. Mają tu zastosowanie przede wszystkim przepisy ustawy o obligacjach. W tym celu najlepiej nawiązać współpracę z wyspecjalizowaną instytucją, np. domem maklerskim. Może on wspomóc przedsiębiorstwo merytorycznie oraz w uplasowaniu emisji. O tym, że warto – świadczy sukces emisji obligacji przeprowadzonej w grudniu zeszłego roku przez spółkę Impact Automotive Sp. z o.o.  za pośrednictwem Investors Dom Maklerski SA. (obecnie Dom Inwestycyjny Investors).

Emisja o wartości 5 mln zł miała na celu pozyskanie finansowania na uruchomienie produkcji serii elektrycznych samochodów trójkołowych SAM. Inwestorzy, którzy zakupili obligacje Impact Automotive mieli możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w projekt dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego przedsiębiorstwa z branży technologii ekologicznych.

We wrześniu 2009 r. Dom Inwestycyjny Investors uplasował emisję obligacji korporacyjnych o wartości 14 mln zł dla spółki Gabbro Trade z portfela funduszu AKJ Investment I FIZ. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są na finansowanie ostatniego etapu inwestycji w kopalnię kruszyw i uruchomienie produkcji i dystrybucji. Obligacje mają charakter finansowania typu mezzanine i tym samym ich oprocentowanie jest podwyższone w stosunku to typowego kredytu bankowego.

Emisje publiczne
Emisje niepubliczne nie mogą zazwyczaj zaspokoić dużych potrzeb kapitałowych. Przedsiębiorstwo może więc pozyskać finansowanie poprzez publiczną emisję obligacji, skierowaną do więcej niż 99 osób lub do nieoznaczonego adresata. Oferta taka wymaga zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje można wprowadzić do obrotu regulowanego na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nakłada to na emitenta dodatkowe wymogi oraz koszty, jednak efekt marketingowy może być wart tej ceny. Należy zaznaczyć, że przeprowadzenie publicznej emisji obligacji i wprowadzenie ich na giełdę wiąże się z przyjęciem obowiązku składania okresowych sprawozdań finansowych i bieżących raportów informujących obligatariuszy o sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta. A to wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo ich interesów.

Jan Mazurek
Investors Dom Maklerski
www.investors.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1200 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: , ,

Podobne artykuły :