Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych – mniej formalności przy kredycie hipotecznym

20 lipca 2010

Pierwsze banki zareagowały na uruchomienie elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych. W BOŚ i Banku Polskiej Spółdzielczości nie ma już obowiązku przedstawienia odpisu księgi na etapie składania wniosku kredytowego. Pracownicy kilku innych banków już wcześniej dostarczali odpis za klienta.


W połowie czerwca Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło elektroniczną przeglądarkę ksiąg wieczystych. Polacy uzyskali zdalny dostęp do 12 mln z 18,8 miliona istniejących ksiąg. Możliwe jest przeglądanie zarówno aktualnej, jak i zupełnej treści KW (z dotychczasowymi zmianami) po podaniu jej numeru. Sama możliwość przeglądania księgi nie jest równoznaczna z uzyskaniem drogą elektroniczną odpisu. Po taki dokument ? który jest niezbędny do zawarcia aktu notarialnego czy zaciągnięcia kredytu hipotecznego ? trzeba nadal udać się do sądu.

BOŚ i BPS korzystają z elektronicznego dostępu

Aktualny odpis z KW standardowo jest jednym z dokumentów, jakie trzeba załączyć do wniosku o kredyt mieszkaniowy. W BOŚ i BPS nie ma już takiej konieczności o ile księga znajduje się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (ma wersję elektroniczną). W pierwszym z nich wystarczy podać numer księgi, drugi wymaga przedstawienia wydruku z elektronicznej ewidencji KW. To oszczędność czasu dla osób, które albo nie otrzymały pozytywnej decyzji kredytowej, albo zrezygnowały z ubiegania się o kredyt po złożeniu wniosku. Faktyczny odpis z księgi kredytobiorca musi dostarczyć dopiero do zawarcia umowy kredytowej.

Inne banki już wcześniej weryfikowały KW

Trzy inne banki deklarują, że już wcześniej nie wymagały dostarczenia odpisu przez klienta, ani na etapie składania wniosku o kredyt, ani później. Są to Eurobank, ING i Allianz. Udogodnienie nie ma związku z uruchomieniem elektronicznej przeglądarki ksiąg. Weryfikacja księgi przez pracownika banku jest po prostu dodatkową usługą. BZ WBK pracuje nad udogodnieniami dla klientów związanymi z uruchomieniem zdalnego dostępu do ksiąg. Dziś pracownicy banku w części przypadków dokonują weryfikacji KW w sądzie za klienta.

Większość banków zmusza do wizyty w sądzie

W pozostałych bankach konieczne jest dostarczenie odpisu z KW na etapie składania wniosku. Jeżeli odpis straci ważność może się zdarzyć, że będzie konieczne dostarczenie jeszcze jednego do zawarcia umowy kredytowej. Odpis zwykły KW kosztuje 30 zł, a zupełny 60 zł.

Długa lista dokumentów

Oprócz odpisu z KW banki wymagają też innych dokumentów dotyczących nieruchomości i transakcji zakupu (do tego dochodzi dokumentacja dotycząca dochodu i zatrudnienia kredytobiorcy). Przykładowo, dla mieszkania kupowanego na rynku pierwotnym bank może wymagać:

* umowy przedwstępnej,

* dokumentów rejestrowych dewelopera (np. wypis z KRS),

* promesy z banku kredytującego dewelopera bezobciążeniowego wydzielenia lokalu

* pozwolenia na budowę lub pozwolenie na użytkowanie,

* wyceny nieruchomości

W przypadku rynku wtórnego będą to:

* zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie własności lub dokument potwierdzający nabycie mieszkania przez obecnego właściciela (np. akt notarialny) ? przy braku KW,

* wycena nieruchomości

* w przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką ? zaświadczenie z banku kredytującego o saldzie zadłużenia oraz zobowiązanie do zwolnienia hipoteki po całkowitej spłacie

logo_homebroker_0autor: Katarzyna Siwek
źródło: Home Broker
www.homebroker.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :