Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Dywidenda – najważniejsze prawo majątkowe każdego akcjonariusza

25 sierpnia 2010

Indeksy rynkowe GPW doszły do takiego momentu, że ciężko jednoznacznie stwierdzić, w którą stronę podąży rynek w najbliższym czasie. Jeżeli giełda waha się, to warto przyjrzeć się spółkom mającym zamiar wypłacić dywidendę jeszcze w tym roku. Dywidenda jest to część zysku netto (zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.


Często przedsiębiorstwa wybierają własną politykę dywidendową, którą mogą zachęcić graczy giełdowych do zakupu akcji. Wysokość dywidendy wskazuje strategie spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Taka decyzja identyfikowana jest z faktem, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie zarówno pozycji, jak i wyników spółki. Dla gracza giełdowego ważne jest, aby spółka wypłacała regularnie jak największą dywidendę. Wszystkie decyzje dotyczące dywidend podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ogólna kwota zysku przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Tak obliczoną kwotę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe

Stała polityka dywidendowa
W ostatnich 10 latach zaledwie ? spółek notowanych na warszawskim parkiecie wypłacała dywidendę. Taka polityka tłumaczy nastawienie polskich przedsiębiorstw. Wolą one wykorzystać nadwyżkę środków pieniężnych i przeznaczyć ją na dalszy rozwój, niż dzielić się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Również i pod tym względem wzorem do naśladowania jest rynek amerykański. W latach ostatniego kryzysu finansowego więcej spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 zwiększało dywidendę niż ją obniżało. Mimo dość mizernych statystyk dotyczących wypłat dywidend przez spółki GPW, na naszym rynku znajdują się ?brylanty? wypłacające regularnie dywidendę. Poniższa tabela przedstawia spółki o stosunkowo regularnej polityce dywidendowej.

Jak załapać się na wypłatę dywidendy?
Zgodnie z właściwymi przepisami z kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego, spółki chcąc wypłacić dywidendę muszą podjąć 3 bardzo ważne decyzje. Pierwszą z nich jest ustalenie wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, następnie decydują o dniu ustalenia dywidendy i dniu jej wypłaty. Nie należy łączyć ze sobą tych dwóch dni. Ostatnim dniem uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy jest dzień sesji giełdowej, dla której rozliczenie transakcji przypada w dniu ustalenia prawa dywidendy. Co jest ważne, inwestor nie musi posiadać tychże akcji aż do dnia prawa do dywidendy. Dokładny schemat pokazuje, na kiedy przypada ostatni dzień zakupu akcji z prawem do dywidendy i kiedy można sprzedać akcje uzyskując dywidendę.

Po sesji w dniu ustalenia prawa do dywidendy (D+3) nastąpiło rozliczenie w KDPW transakcji zawartych na giełdzie w dniu D. Inwestor ma akcje zapisane na koncie stanu posiadania w KDPW i jest uprawniony do dywidendy z akcji spółki.

Warto wziąć pod uwagę, że dywidenda może być dobrym narzędziem do osiągania profitów przez graczy giełdowych. Należy śledzić poszczególne terminy i przemyśleć, czy nie warto byłoby ?załapać? się na dywidendę nie trzymając za długo akcji danego przedsiębiorstwa. Jeżeli kurs giełdowy waha się i nie może przebić wyznaczonego oporu, należy szukać innych ścieżek do osiągania zysków.

Autor:
Paweł Sobczak
www.IPO.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , , ,

Podobne artykuły :